top of page

Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh nhờ Quyết định 1123/QĐ-NHNN

Lãi suất tiết kiệm liên tục giảm, nhất là sau 4 đợt giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước, dòng tiền gửi ngân hàng có thể dịch chuyển một phần sang các kênh đầu tư khác để hưởng mức lợi suất cao hơn.


Lãi suất bình quân trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng giảm xuống mức “siêu thấp”, với lãi suất cho vay qua đêm chỉ còn 0,21%/năm. Các mức lãi suất khác hiện cũng đã về mặt bằng rất thấp, theo đó lãi suất kỳ hạn 1 tuần cũng chỉ còn 0,41%, kỳ hạn 2 tuần chỉ còn 0,67%, kỳ hạn 1 tháng chỉ còn 1,63%...

Hiện nay, trần lãi suất liên ngân hàng được quy định là 5%, tại Quyết định 1123/QĐ-NHNN ngày 19/6/2022 quy định lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.


Theo Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 6/2023, lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân của các giao dịch phát sinh mới bằng đồng Việt Nam của các ngân hàng thương mại giảm khoảng 1,0%/năm so với cuối năm 2022. Các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh và triển khai các chương trình/gói tín dụng ưu đãi để giảm lãi suất cho vay với mức giảm khoảng 0,5 - 3,0%/năm tùy đối tượng khách hàng đối với các khoản vay mới.


Các ngân hàng hiện cũng đang triển khai chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng từ nguồn vốn của các ngân hàng với lãi suất cho vay thấp hơn từ 1,5% - 2% lãi suất cho vay bình quân; chương trình tín dụng ưu đãi 2% tương ứng với quy mô 40 nghìn tỷ đồng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19.
Nội dung của Quyết định 1123/QĐ-NHNN

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ.

  1. QUYẾT ĐỊNH:

1. Lãi suất tái cấp vốn: 4,5%/năm.

2. Lãi suất tái chiết khấu: 3,0%/năm.

3. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 5,0%/năm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban lãnh đạo NHNN;

- Lưu: VP, Vụ CSTT (2).NTH.Loan.

KT.THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC


Phạm Thanh Hà7 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page