top of page
Trang chủ/
Ngành dịch vụ tài chính

SOCIAL

  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube

Ngành dịch vụ tài chính

RSM Vietnam

Thấu hiểu mọi thứ dưới góc nhìn của bạn là điểm khác biệt của chúng tôi

Các tổ chức dịch vụ tài chính quản lý một loạt các vấn đề kinh doanh, bao gồm đảm bảo việc tuân thủ quy định, giảm thiểu rủi ro, tận dụng các công nghệ cốt lõi, kết nối với khách hàng, duy trì bảo mật và quyền riêng tư, đồng thời lập kế hoạch chiến lược cho một tương lai lâu dài. Nhưng đôi khi việc thực hiện tất cả các nhiệm vụ như vậy trong nội bộ là một thách thức lớn cho khách hàng.

​LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nguyễn Thành Lâm

​Ông Nguyễn Thành Lâm

Phó Tổng Giám đốc RSM Việt Nam

P: 0988 139 090

​E: lam.nguyen@rsmhanoi.com.vn

Hoàng Thị Vinh

​Bà Hoàng Thị Vinh

Giám đốc kiểm toán

P: 0988 139 090

​E: vinh.hoang@rsmhanoi.com.vn

Các công ty quản lý quỹ, tư vấn tài chính đã đăng ký và được cấp phép đang chịu nhiều áp lực liên quan đến sự thay đổi liên tục trong thị trường và quy định hiện hành. Điều này, cùng với sự năng động trong nghề dịch vụ tài chính - với môi trường pháp lý chặt chẽ và thị trường biến động, không ngừng thay đổi - liên tục thách thức họ phải tìm cách đứng đầu trong cuộc chơi của mình.

Đối với các chức năng phức tạp của khách hàng, việc làm việc cùng với một công ty đáng tin cậy như RSM Việt Nam, có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ tài chính, cho phép khách hàng duy trì mức nhân sự tối ưu trong khi giải quyết những thách thức cấp bách nhất của khách hàng. Các chuyên gia kiểm toán, thuế và tư vấn kinh doanh của Chúng tôi cam kết mang lại các giá trị gia tăng cho tất cả khách hàng.

RSM Vietnam

Các chuyên gia về thuế, kiểm toán và kế toán của chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ cho các tổ chức trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

Dịch vụ Kiểm toán & Đảm bảo
Dịch vụ tư vấn Thuế & Hải quan
Dich vụ tư vấn
Giải pháp kinh doanh và thuê ngoài
Korean service desk

BÁO CÁO/ PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU

bottom of page