top of page
Trang chủ /
Tầm nhìn - Mục tiêu - Giá trị cốt lõi

SOCIAL

  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube

Tầm nhìn của RSM Việt Nam đến năm 2030

Năm 2021 là khởi đầu của kỉ nguyên chuyển đổi tại RSM Việt Nam, chúng tôi đang tái định hình tương lai để phục vụ thành công các doanh nghiệp hàng đầu ở thị trường tầm trung. Chúng tôi kích hoạt Sức Mạnh Của Việc Thấu Hiểu để tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa, để phát triển thương hiệu và để chia sẻ những giá trị cốt lõi của chúng tôi.

 

Ngay tại khởi đầu của kỉ nguyên chuyển đổi số và sáng tạo tại RSM Việt Nam, chúng tôi đã định hình chiến lược 2030 đầy tham vọng để có thể đạt được tầm nhìn cũng như hoàn thành mục đích của mình một cách đầy tự tin và không ngừng nghỉ.

Screenshot_46.png

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Là nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu cho thị trường tầm trung, tầm nhìn của chúng tôi là được biết đến trên toàn cầu về việc cung cấp các giải pháp sáng tạo, giá trị lâu dài và tự tin

MỤC ĐÍCH CỦA CHÚNG TÔI

Khơi dậy sự tự tin trong một thế giới đầy thay đổi.

CHIẾN LƯỢC CỦA CHÚNG TÔI

Tại RSM, bốn nguyên lý chính trong chiến lược giúp cho chúng tôi có thể hoàn thành được mục đích và đạt được tầm nhìn gắn với những giá trị cốt lõi của chúng tôi.

  • Truyền tải Trải Nghiệm Khách Hàng

  • Tập trung vào thị trường tầm trung

  • Trao quyền cho đội ngũ đầy tham vọng

  • Xây dựng cộng đồng phát triển RSM

​GIÁ TRỊ CỐT LÕI

insight-values-respect.jpeg

Tôn trọng và chính trực

Chúng tôi làm điều đúng đắn, đảm bảo hành động quan trọng hơn lời nói.

insight-values-integrity.jpeg

Thành công cùng nhau

Đề cao tính độc lập và toàn diện, cộng tác hiệu quả để xây dựng mối quan hệ bền vững dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc.

insight-values-teamwork.jpeg

Sáng tạo

Chúng tôi khuyến khích thay đổi. Áp dụng hiểu biết sâu sắc và công nghệ vào công việc, tạo ra khác biệt thực sự cho khách hàng và nhân viên.

insight-values-excellence.jpeg

Xuất sắc

Chúng tôi luôn tập trung vào chất lượng và nỗ lực trở nên tốt nhất trong mọi việc chúng tôi làm.

insight-values-stewardship.jpeg

Trách nhiệm

Xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn thông qua trách nhiệm đối với nhân viên, khách hàng, cộng đồng và hành tinh này.

THEO DỊCH VỤ

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Cho dù phục vụ các tổ chức khu vực công, doanh nghiệp do chủ sở hữu quản lý, cá nhân tư nhân hay công ty niêm yết có hoạt động ở nước ngoài, mục tiêu của chúng tôi là giúp khách hàng đạt được tham vọng của họ

bottom of page