top of page
Trang chủ /
Tầm nhìn - Mục tiêu - Giá trị cốt lõi

SOCIAL

  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube

Tầm nhìn của RSM Việt Nam đến năm 2030

Năm 2021 là khởi đầu của kỉ nguyên chuyển đổi tại RSM Việt Nam, chúng tôi đang tái định hình tương lai để phục vụ thành công các doanh nghiệp hàng đầu ở thị trường tầm trung. Chúng tôi kích hoạt Sức Mạnh Của Việc Thấu Hiểu để tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa, để phát triển thương hiệu và để chia sẻ những giá trị cốt lõi của chúng tôi.

 

Ngay tại khởi đầu của kỉ nguyên chuyển đổi số và sáng tạo tại RSM Việt Nam, chúng tôi đã định hình chiến lược 2030 đầy tham vọng để có thể đạt được tầm nhìn cũng như hoàn thành mục đích của mình một cách đầy tự tin và không ngừng nghỉ.

vision2022.jpg

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Trở thành nhà tư vấn được lựa chọn trên toàn cầu bởi các công ty hàng đầu của thị trường tầm trung

MỤC ĐÍCH CỦA CHÚNG TÔI

Truyền tải sức mạnh của việc thấu hiểu tới khách hàng, đồng nghiệp và cộng đồng.

CHIẾN LƯỢC CỦA CHÚNG TÔI

Tại RSM, bốn nguyên lý chính trong chiến lược giúp cho chúng tôi có thể hoàn thành được mục đích và đạt được tầm nhìn gắn với những giá trị cốt lõi của chúng tôi.

  • Truyền tải Trải Nghiệm Khách Hàng

  • Tập trung vào thị trường tầm trung

  • Trao quyền cho đội ngũ đầy tham vọng

  • Xây dựng cộng đồng phát triển RSM

​GIÁ TRỊ CỐT LÕI

insight-values-respect.jpeg

Tôn trọng - Đối xử với mọi người như cách chúng ta mong được đối xử

Chúng tôi thể hiện sự tôn trong tương tác với:

» Khách hàng
» Nhân viên
» Đối tác

insight-values-integrity.jpeg

Chính trực - Làm những điều đúng đắn

Chúng tôi luôn trung thành với những giá trị cốt lõi của mình:

» Trong việc đưa ra quyết định
» Trong đàm phán
» Trong truyền thông

insight-values-teamwork.jpeg

Tinh thần đồng đội - Hợp tác hiệu quả

Chúng tôi trau dồi sự hợp tác chân thành:

» Trong các nhóm làm việc
» Giữa các công ty thành viên
» Giữa các phòng ban

insight-values-excellence.jpeg

Xuất sắc - Xuất sắc trong mọi thứ chúng tôi làm

Chúng tôi đạt được sự khác biệt thông qua:

» Những tiêu chuẩn của chúng tôi
» Cách chúng tôi vận hành
» Dịch vụ của chúng tôi

insight-values-stewardship.jpeg

Trách nhiệm - Xây dựng Hãng trở nên tốt hơn và phát triển con người

RSM phát triển không ngừng thông qua:

» Phát triển con người
» Xây dựng thương hiệu
» Hỗ trợ cộng đồng

THEO DỊCH VỤ

OUR SERVICE

Whether serving public sector organisations, owner managed businesses, private individuals or listed companies with overseas operations, our goal is to help our clients achieve their ambitions.

bottom of page