top of page
Home

/

Phân tích chuyên sâu ngành tài chính

SOCIAL

  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube
RSM Vietnam

Báo cáo & Phân tich chuyên sâu ngành tài chính

5/3/2021

​Lê Đại Dương

RSM Vietnam

Trong thời đại 4.0 hiện nay, thế giới quản lý dữ liệu đôi khi khó hiểu và không rõ ràng, các doanh nghiệp có thể khó có được những thông tin hữu ích từ nguồn dữ liệu quý giá mà họ đã thu thập được. Phân tích dữ liệu được coi là một chìa khóa thành công để mở ra các thông tin có ý nghĩa từ nguồn dữ liệu thô của doanh nghiệp thông qua các kỹ thuật phân tích.

bottom of page