top of page

CUỘC SỐNG TẠI RSM VIỆT NAM

Sự kiện và hoạt động
Proud to be RSmer
Home

/

Sự kiện và hoạt động

SOCIAL

  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube
RSM Vietnam

Cuộc sống của bạn tại RSM Việt Nam

Mục đích của RSM là đem đến những dịch vụ vượt trên mong đợi của khách hàng và tạo ra môi trường làm việc vượt ngoài kì vọng của nhân viên. Nơi làm việc của chúng tôi không chỉ là nơi cho công việc mà đó còn là nơi cho bạn cảm giác của gia đình.

Văn hóa RSM Việt Nam chính là điều khiến chúng tôi khác biệt. Đây chính là những điều khiến cho cuộc sống tại RSM Việt Nam vượt ngoài mong đợi kỳ vọng của bạn. Chúng tôi tự hào về văn hóa, lịch sử của RSM.  Mỗi năm,
RSM World Day là dịp để chúng tôi cùng đoàn kết lại, cùng kết nối và cùng tương tác với các đồng nghiệp quốc tế.

Chúng tôi quan tâm đến những thành viên trong công ty như chính những thành viên trong gia đình mình. Tại RSM Việt Nam chúng tôi có sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Thành tựu của chúng tôi cũng chính là thành tựu của bạn.  Tìm hiểu thêm về RSM Việt Nam qua tài liệu RSM Culture Book

Cac su kien
bottom of page