top of page
Trang chủ/
Dịch vụ tư vấn Thuế & Hải quan

SOCIAL

  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube

Dịch vụ tư vấn Thuế và Hải quan

Ngày nay, bất kể khi tiến hành hoạt động kinh doanh tại một quốc gia hay tại nhiều quốc gia cùng lúc, doanh nghiệp sẽ luôn đối mặt với sự ảnh hưởng ngày càng sâu sắc và phức tạp của các vấn đề về thuế, do đó, mục tiêu của chúng tôi là giúp các doanh nghiệp nắm bắt các quy định về thuế, suy xét các ảnh hưởng thuế trong các quyết định kinh doanh, cũng như tối ưu thuế trong một môi trường kinh doanh luôn thay đổi về công nghệ, pháp lý và bối cảnh nền kinh tế. Từ đó, góp phần giúp doanh nghiệp hoàn thiện chiến lược để đạt được các mục tiêu kinh doanh quan trọng nhất.

Tại RSM Việt Nam, chúng tôi tự tin cung cấp những kiến thức chuyên sâu và cập nhật nhất về các quy định thuế bản địa cũng như quốc tế có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Với cách tiếp cận dựa trên sự cân bằng và toàn diện, chúng tôi xem xét trên bức tranh tổng thể doanh nghiệp, không chỉ riêng kết quả sau cùng. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp tìm ra cách xử lý thuế toàn diện nhất, để tối ưu chi phí và đạt được mục tiêu phát triển. Dựa trên nhiều khía cạnh về doanh nghiệp của khách hàng, chúng tôi có thể đưa ra lời khuyên và lưu ý những cơ hội ở tương lai, trong khi luôn đảm bảo những tiêu chuẩn cao nhất về tính chính trực cũng như danh tiếng cho doanh nghiệp.

RSM Vietnam

​LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nguyễn Thành Lâm

​Ông Nguyễn Thành Lâm

Phó Tổng Giám đốc RSM Việt Nam

P: 0988 139 090

​E: lam.nguyen@rsmhanoi.com.vn

Bùi Mạnh Quân

​Ông Bùi Mạnh Quân

Trưởng phòng Thuế & Tư vấn

P: 0988 139 090

​E: quan.bui@rsmhanoi.com.vn

​PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN THUẾ CHUYÊN SÂU​

bottom of page