top of page

Hướng dẫn lập mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133

Thông tư 133 (còn được biết đến là Thông tư 133/2016/TT-BTC) là một thông tư của Bộ Tài chính Việt Nam quy định về việc lập báo cáo tài chính theo Tiêu chuẩn kế toán quốc tế (International Financial Reporting Standards - IFRS).


1. Tóm tắt Thông tư 133/2016/TT-BTC Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có nguyên tắc kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên không áp dụng để xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.


Thứ nhất, quy định chung về kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư 133/2016 áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi thành phần kinh tế, theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trừ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50 tỷ % vốn điều lệ, công ty đại chúng, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.


Theo Thông tư 133/TT-BTC, doanh nghiệp nhỏ và vừa được lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, thay thế có liên quan nhưng phải báo cáo cơ quan thuế.


Đồng tiền hạch toán là Đồng Việt Nam (VND). Nếu dòng tiền vào và dòng tiền ra chính bằng ngoại tệ và đáp ứng các yêu cầu, một loại ngoại tệ có thể được chọn làm đơn vị tiền tệ kế toán.


Việc bổ sung, sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 trong Hệ thống tài khoản phải được Bộ Tài chính chấp thuận.


Ngoài ra, Thông tư 133 hướng dẫn doanh nghiệp lập tài khoản cấp 2, cấp 3 đối với những tài khoản chưa được quy định trong Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp.


Thứ hai, hạch toán kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa


Theo Thông tư 133/2016, chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

  • Kế toán phải mở sổ kế toán hàng ngày để ghi chép trình tự phát sinh thu, chi, mua, bán các loại tiền và tính số dư của từng tài khoản.

  • Các khoản thu, chi tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi và có đầy đủ chữ ký theo quy định. Giao dịch tiền gửi ngân hàng phải có giấy báo nợ, báo có hoặc sao kê của ngân hàng.

  • Kế toán phải theo dõi chi tiết tiền theo nguyên tệ. Nếu phát sinh các nghiệp vụ bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng tiền hạch toán như sau: Bên Nợ áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế, bên Có được chọn tỷ giá giao dịch bình quân cuối kỳ hoặc tỷ giá giao dịch thực tế tùy theo quy định. đến Thông tư 133/BTC.

  • Nếu doanh nghiệp sử dụng tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán bên Có thì khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ cần được ghi nhận vào thời điểm thanh toán hoặc ghi nhận theo định kỳ.

  • Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải đánh giá lại số dư ngoại tệ theo tỷ giá chuyển khoản bình quân cuối kỳ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên giao dịch.

  • Nguyên tắc ghi sổ kế toán, kết cấu và nội dung phản ánh của từng tài khoản kế toán cụ thể có thể tham khảo tại Thông tư 133.

Thứ ba, báo cáo tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải lập và nộp báo cáo tài chính chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính cho cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thống kê.

  • Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao còn phải nộp báo cáo tài chính hàng năm cho Ban quản lý khu nếu có yêu cầu.

  • Ngoài ra, Thông tư 133 cũng quy định về chứng từ kế toán, sổ kế toán và hình thức kế toán đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Link đọc đầy đủ Thông tư 133/2016/TT-BTC): Bấm vào đây

File hướng dẫn lập mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133:


File Word

Hướng dẫn lập mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 (1)
.docx
Tải về DOCX • 32KB

File PDF:

Hướng dẫn lập mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133
.pdf
Tải về PDF • 182KB

-------------------------------------------------------------

RSM Việt Nam Văn phòng Hà Nội

Tầng 25 Tháp A, tòa nhà Discovery Complex, số 302 Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Telephone: 024 3795 5353

Email: contact_hn@rsm.com.vn

Hotline: 0988 139 090

--------------------------------------------

Tham khảo thêm các nội dung sau:

40 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Kommentare


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page