top of page

Dịch vụ hải quan là gì và những điều quan trọng cần biết

Dịch vụ hải quan là một vấn đề cực kỳ quan trọng cũng như không thể thiếu trong xuất nhập khẩu. Nhưng để hiểu rõ về dịch vụ này cũng như để tránh mất thêm chi phí hoặc gây lãng phí thời gian dẫn tới tình trạng ảnh hưởng tới công việc, người sử dụng dịch vụ cần chuẩn bị một số kiến thức quan trọng.


Dịch vụ hải quan là gì?

Dịch vụ hải quan là các hoạt động và thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới quốc tế do cơ quan hải quan quy định. Các dịch vụ này thường được cung cấp bởi các công ty môi giới hải quan, công ty giao nhận vận tải hoặc các cơ quan hải quan chuyên ngành. Các nhà cung cấp dịch vụ hải quan đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế bằng cách đảm bảo tuân thủ các quy định hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình thông quan hiệu quả và cung cấp kiến thức chuyên môn trong việc giải quyết các thủ tục và yêu cầu hải quan phức tạp. Dịch vụ của họ giúp các doanh nghiệp điều hướng sự phức tạp của thương mại toàn cầu đồng thời đảm bảo tuân thủ và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.


Dịch vụ hải quan là các hoạt động và thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới quốc tế do cơ quan hải quan quy định.
Dịch vụ hải quan là các hoạt động và thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới quốc tế do cơ quan hải quan quy định.

Dưới đây là hai loại dịch vụ hải quan chính


Thủ tục hải quan: Thủ tục hải quan liên quan đến việc chuẩn bị và nộp tài liệu để tạo thuận lợi cho việc nhập hoặc xuất hàng hóa thông qua hải quan. Người môi giới hoặc đại lý hải quan chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các tài liệu cần thiết, chẳng hạn như hóa đơn, danh sách đóng gói và giấy phép, được điền đầy đủ và nộp cho cơ quan hải quan. Họ liên lạc với các quan chức hải quan thay mặt cho các nhà nhập khẩu hoặc xuất khẩu để đảm bảo tuân thủ các quy định hải quan và thanh toán các loại thuế và thuế hiện hành.


Đại diện hải quan: Đại lý hải quan hoặc đại diện hải quan đóng vai trò trung gian được ủy quyền giữa nhà nhập khẩu/xuất khẩu và cơ quan hải quan. Họ được ủy quyền thay mặt khách hàng ký tờ khai hải quan và các tài liệu liên quan khác, sử dụng chữ ký điện tử hoặc thông tin xác thực được ủy quyền của họ. Đại lý hải quan cung cấp kiến thức chuyên môn và hỗ trợ trong việc điều hướng các thủ tục, quy định và yêu cầu hải quan phức tạp.


Mục tiêu chính của dịch vụ hải quan là đảm bảo rằng hàng hóa qua biên giới quốc tế tuân thủ luật hải quan, quy định và chính sách thương mại có liên quan. Các dịch vụ này giúp tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy thương mại quốc tế trôi chảy đồng thời đảm bảo tuân thủ các thủ tục hải quan, thuế quan, nghĩa vụ và các yêu cầu pháp lý khác.


Điều quan trọng cần lưu ý là các dịch vụ hải quan có thể khác nhau giữa các quốc gia, vì mỗi quốc gia có các quy định và thủ tục hải quan riêng.

Dịch vụ hải quan của RSM Việt Nam

Công việc hỗ trợ của chúng tôi được thực hiện thông qua các dịch vụ liên quan đến Thuế & Hải quan như sau:

 • Phân loại mã HS: mã số HS (“ Hệ thống hài hòa ”) do nhà xuất khẩu tự xác định (như trong hồ sơ nhập khẩu liên quan) có thể không phù hợp với quy định của Việt Nam về phân loại HS. Để giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến xung đột mã HS, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng xác định mã HS cho hàng hóa bằng cách (i) xem xét các quy tắc hiện hành bao gồm Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) và quy định trong nước; (ii) giúp khách hàng tham khảo ý kiến ​​của cơ quan hải quan; (iii) đơn xin phân loại mã HS chính thức.

 • Lập và soát xét báo cáo quyết toán hải quan: đối với các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình sản xuất gia công, xuất khẩu nhưng chưa kết nối, trao đổi thông tin về việc sử dụng nguyên liệu miễn thuế qua hệ thống hải quan điện tử thì bắt buộc phải thực hiện báo cáo quyết toán hải quan. Chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hoặc xem xét các báo cáo trước khi gửi để đảm bảo báo cáo tuân thủ các quy định.

 • Hỗ trợ thanh tra hải quan, kiểm tra sau thông quan: Đối phó với khối lượng công việc khổng lồ và áp lực của một cuộc thanh tra hải quan, kiểm tra sau thông quan không bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng. Dịch vụ hỗ trợ thanh tra hải quan, kiểm tra sau thông quan của chúng tôi hỗ trợ khách hàng giảm thiểu rủi ro của công ty và chuẩn bị cho họ trước các câu hỏi hoặc phát hiện của nhóm thanh tra hải quan, kiểm tra sau thông quan ở hải quan địa phương; RSM có thể hỗ trợ bằng cách đưa ra lời khuyên và giải thích tức thời hoặc làm việc với nhóm hải quan thay mặt khách hàng.

Dịch vụ hải quan của RSM Việt Nam luôn được đánh giá cao từ nhiều đối tác và luôn nhận được sự tin dùng đặc biệt
Dịch vụ hải quan của RSM Việt Nam luôn được đánh giá cao từ nhiều đối tác và luôn nhận được sự tin dùng đặc biệt

Các dịch vụ tư vấn hải quan khác

 • Phân tích, nhận định và tư vấn về tác động của quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tái tổ chức và thay đổi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Xây dựng chương trình và quy trình tuân thủ quy định pháp luật về thuế hải quan;

 • Xây dựng chiến lược giải trình và khắc phục rủi ro trong trường hợp kiểm tra, thanh tra thuế bao gồm hỗ trợ lập hồ sơ giải trình và liên lạc với cơ quan hải quan về các vấn đề như kiểm tra, thanh tra hải quan, tự nguyện khai báo, xin các văn bản hướng dẫn thực hiện, v.v.

 • Dịch vụ hỗ trợ quan hệ Chính phủ về hải quan: Đánh giá rủi ro và soát xét tình hình tuân thủ quy định pháp luật về hải quan, xác định cơ hội tiết kiệm chi phí và hỗ trợ xin các văn bản hướng dẫn thực hiện. Chúng tôi sẵn sàng đại diện cho doanh nghiệp để có những đối thoại, những động thái như phản ánh với cơ quan hải quan trong quá trình thực thi pháp luật hải quan góp ý với cơ quan có thẩm quyền trong xây dựng pháp luật về hải quan.

Một số loại dịch vụ hải quan phổ biến hiện nay

Có một số loại dịch vụ hải quan sẵn có để hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân trong hoạt động xuất nhập khẩu của họ. Các dịch vụ cụ thể được cung cấp có thể khác nhau tùy theo quốc gia, quy định hải quan và nhà cung cấp dịch vụ. Dưới đây là một số loại dịch vụ hải quan phổ biến:


Dịch vụ môi giới hải quan: Đại lý hải quan đóng vai trò trung gian giữa nhà nhập khẩu/xuất khẩu và cơ quan hải quan. Họ cung cấp các dịch vụ như thủ tục hải quan, chuẩn bị tài liệu, phân loại thuế quan, tính thuế và giao tiếp với các quan chức hải quan thay mặt cho khách hàng của họ.


Dịch vụ giao nhận vận tải: Các công ty giao nhận vận tải xử lý các khía cạnh hậu cần của các lô hàng quốc tế, bao gồm chứng từ hải quan, vận chuyển, kho bãi và điều phối toàn bộ chuỗi cung ứng. Họ đảm bảo sự di chuyển thông suốt của hàng hóa từ nơi xuất phát đến nơi đến, bao gồm cả thủ tục hải quan.


Dịch vụ Tư vấn và Tuân thủ Hải quan: Các chuyên gia tư vấn hải quan cung cấp lời khuyên và hướng dẫn chuyên môn về các quy định hải quan, tuân thủ thương mại và quản lý rủi ro. Họ hỗ trợ các doanh nghiệp hiểu và tuân thủ các yêu cầu hải quan, tối ưu hóa quy trình chuỗi cung ứng và triển khai các chương trình tuân thủ hiệu quả.


Dịch vụ kiểm toán và tuân thủ thương mại: Những dịch vụ này liên quan đến việc tiến hành kiểm toán và đánh giá để đánh giá và cải thiện các quy trình tuân thủ xuất nhập khẩu. Họ giúp các doanh nghiệp xác định các rủi ro tuân thủ tiềm ẩn, phát triển các biện pháp kiểm soát nội bộ và đảm bảo tuân thủ các quy định hải quan và chính sách thương mại.


Dịch vụ định giá và phân loại hải quan: Các chuyên gia về định giá và phân loại hải quan hỗ trợ các nhà nhập khẩu/xuất khẩu xác định đúng phân loại thuế quan và trị giá hải quan của hàng hóa. Họ đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và đánh giá chính xác về thuế hải quan và thuế.


Dịch vụ đào tạo và giáo dục hải quan: Một số nhà cung cấp dịch vụ cung cấp các chương trình đào tạo và hội thảo để giáo dục các doanh nghiệp và cá nhân về các thủ tục, quy định và yêu cầu tuân thủ hải quan. Các chương trình này giúp nâng cao hiểu biết và năng lực quản lý các hoạt động liên quan đến hải quan.


Dịch vụ xuất/nhập khẩu tạm thời: Các dịch vụ hải quan có thể bao gồm tạo thuận lợi cho các thủ tục xuất/nhập khẩu tạm thời đối với hàng hóa như vật liệu triển lãm, hàng mẫu hoặc thiết bị. Điều này liên quan đến việc xin giấy phép cần thiết, quản lý tài liệu tạm nhập/xuất khẩu và đảm bảo tuân thủ các quy định hải quan.


Dịch vụ kho ngoại quan hải quan: Các nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp các cơ sở kho ngoại quan nơi hàng hóa có thể được lưu trữ dưới sự giám sát của hải quan. Kho ngoại quan cho phép chậm nộp thuế hải quan và thuế cho đến khi hàng hóa được giải phóng để tiêu thụ nội địa hoặc tái xuất.


Có rất nhiều loại dịch vụ hải quan sẵn có để hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân trong hoạt động xuất nhập khẩu của họ
Có rất nhiều loại dịch vụ hải quan sẵn có để hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân trong hoạt động xuất nhập khẩu của họ

Tầm quan trọng của các dịch vụ hải quan

Dịch vụ hải quan đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế và đảm bảo tuân thủ các quy định hải quan.

 1. Đảm bảo thông thương: Các dịch vụ hải quan giúp đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa qua các biên giới quốc tế một cách hiệu quả và kịp thời. Họ hỗ trợ điều hướng các thủ tục hải quan phức tạp, các yêu cầu về tài liệu và nghĩa vụ tuân thủ, giảm sự chậm trễ và tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng. Bằng cách hợp lý hóa các quy trình hải quan, các dịch vụ này góp phần tạo nên dòng chảy thương mại quốc tế thông suốt.

 2. Tuân thủ các quy định hải quan: Các quy định hải quan khác nhau giữa các quốc gia và được thiết kế để bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước, đảm bảo an toàn công cộng và thu các nghĩa vụ và thuế thích hợp. Dịch vụ hải quan giúp doanh nghiệp hiểu và tuân thủ các quy định này, đảm bảo các nhà xuất nhập khẩu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý. Việc tuân thủ các quy định hải quan là điều cần thiết để tránh bị phạt, phạt tiền, tịch thu lô hàng hoặc chậm thông quan.

 3. Tính thuế và thuế hải quan chính xác: Thuế hải quan, thuế và phí thường được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu. Các dịch vụ hải quan hỗ trợ tính toán chính xác các khoản phí này dựa trên các yếu tố như phân loại sản phẩm, định giá hải quan và các hiệp định thương mại ưu đãi. Việc tính toán thuế và thuế hải quan chính xác đảm bảo rằng các doanh nghiệp thanh toán đúng số tiền và tránh khả năng thanh toán thiếu hoặc thanh toán thừa.

 4. Quản lý rủi ro và tuân thủ thương mại: Dịch vụ hải quan giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc không tuân thủ, gian lận hải quan, buôn lậu hoặc hàng cấm. Họ cung cấp kiến thức chuyên môn về tuân thủ thương mại, đánh giá các rủi ro tiềm ẩn và giúp triển khai các chương trình tuân thủ và kiểm soát nội bộ phù hợp. Bằng cách quản lý rủi ro hiệu quả, dịch vụ hải quan góp phần duy trì tính toàn vẹn của thương mại quốc tế và bảo vệ doanh nghiệp khỏi các hậu quả pháp lý và uy tín.

Dịch vụ hải quan đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế và đảm bảo tuân thủ các quy định hải quan
Dịch vụ hải quan đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế và đảm bảo tuân thủ các quy định hải quan

------------------------------

Dịch vụ hải quan và thương mại quốc tế của RSM Việt Nam

Khi cạnh tranh toàn cầu gia tăng, các công ty liên tục tìm cách nâng cao hiệu suất hoạt động từ chuỗi cung ứng. Cùng với đó, các cơ quan hải quan ngày càng đẩy mạnh việc thanh, kiểm tra để tăng cường việc việc tuân thủ các luật thuế và thủ tục hải quan. Trong thời gian qua, chúng tôi nhận thấy các tranh chấp về tuân thủ pháp luật và hải quan đang là vấn đề nổi cộm ở các doanh nghiệp. Do đó, việc không tuân thủ, tuân thủ không đúng có thể dẫn đến tăng chi phí thuế, làm chậm hoặc ngừng chuỗi cung ứng và trong một số trường hợp là thiệt hại về uy tín.


Vì vậy, doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu (kể cả xuất nhập khẩu tại chỗ) cần một đối tác tư vấn hải quan năng động để song hành và hỗ trợ trong việc theo dõi, rà soát kịp thời các vấn đề phát sinh cũng như các rủi ro tiềm tàng. Các chuyên gia thuế và hải quan của chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp cho doanh nghiệp các dịch vụ hữu ích để đảm bảo tính tuân thủ, đồng thời giúp doanh nghiệp nhận diện được mọi rủi ro tiềm ẩn về thuế & hải quan và cơ hội tiết kiệm thời gian và thuế. Hơn thế nữa, với mối quan hệ công tác nhiều năm với Tổng cục Hải quan, các cục Hải quan và các cơ quan khác của Chính phủ, chúng tôi còn hỗ trợ các doanh nghiệp làm việc hiệu quả hơn với Chính phủ và cơ quan hải quan.

RSM Việt Nam hiện đang phục vụ cho các khách hàng là công ty niêm yết đại chúng, tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp tư nhân trong nhiều lĩnh vực.
RSM Việt Nam hiện đang phục vụ cho các khách hàng là công ty niêm yết đại chúng, tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp tư nhân trong nhiều lĩnh vực.

RSM Việt Nam là thành viên của Tập đoàn RSM Toàn Cầu - Tập đoàn kiểm toán lớn thứ 6 toàn cầu, cung cấp các dịch vụ kiểm toán, kế toán, thuế và tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, thuế và tư vấn, RSM Việt Nam hiện đang phục vụ cho các khách hàng là công ty niêm yết đại chúng, tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp tư nhân trong nhiều lĩnh vực.


Với 3 văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng và hơn 400 chuyên viên (trong đó có 40 chuyên gia có bằng CPA Việt Nam và quốc tế), cùng với việc tiếp cận với nguồn lực, phương pháp kiểm toán, thuế và tư vấn mới nhất trên toàn cầu, RSM Việt Nam có đủ kiến thức, kinh nghiệm và nguồn lực để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng trong và ngoài nước về các dịch vụ kiểm toán, thuế và tư vấn. Chúng tôi tự tin cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp đòi hỏi những hiểu biết đầy đủ về môi trường kinh doanh tại Việt Nam cũng như đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, cam kết mang lại giá trị và sự phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

25 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page