rsm-hero-desktop-chadt.png

RSM: AUDIT, TAX AND CONSULTING SERVICES TO HELP MIDDLE MARKET LEADERS SUCCEED

thumbnail_770x367px_ifrs_news.jfif

Covid-19:Việc áp dụng IFRS trong lập báo cáo tài chính

global_ifrs_news_and_updates_green.png

Những thách thức trong việc áp dụng IFRS tại Việt Nam

ethics_and_the_future_of_auditing.jpeg

Nâng cao chất lượng KTNB thông qua tiếp cận dựa trên rủi ro

nasa_icon_gene_kranz_to_address_rsm_world_conference_article_global_news.770pxx367px-01.pn

Global News

Đăng ký nhận bản tin

Bạn muốn nhận các bản tin mới nhất của chúng tôi về Thuế, Kiểm toán và các Báo cáo đặc biệt khác.

Thanks for submitting!

ifrs-thumbnail.png

Báo cáo và phân tích chuyên sâu về thuế, kiểm toán, IFRS, quản trị tài chính

thumbnail_article-770x367px-themes_technology-and-digital-transformation.png

Trung tâm sự kiện và hội thảo chuyên đề về kiểm toán, thuế, quản trị tài chính, IFRS

Find your career at RSM
2021-03-26-lifersm-connect-banner_edited.jpg

Tạo dựng sự nghiệp của bạn tại RSM Việt Nam
 

web-banners-770x367px_tax-global-plan.png

Trung tâm nguồn lực Covid-19: Phân tích chuyên sâu và các biện pháp ứng phó

THEO DỊCH VỤ

OUR SERVICE

Whether serving public sector organisations, owner managed businesses, private individuals or listed companies with overseas operations, our goal is to help our clients achieve their ambitions.