top of page

Tài chính ngân hàng bền vững năm 2024: Tiếp cận tích hợp các rủi ro khí hậu

Trong những năm gần đây, các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đã trở thành một chủ đề được quan tâm đáng kể trong ngành dịch vụ tài chính. Các tổ chức đang chịu áp lực ngày càng lớn để tích hợp các rủi ro và cơ hội liên quan đến khí hậu vào hoạt động và thực tiễn báo cáo của mình. Khi các cơ quan quản lý trên toàn cầu liên tục công bố các tiêu chuẩn bền vững và yêu cầu tiết lộ thông tin bắt buộc, các tổ chức tài chính phải đối mặt với nhiệm vụ đầy thách thức là điều hướng qua bối cảnh phức tạp của quản lý rủi ro khí hậu.


Trong một cuộc thảo luận gần đây do các chuyên gia RSM của chúng tôi: Jacob Elkhishin, Alex Kotsopoulos và Kareem Abu Eid đã chủ trì và làm sáng tỏ những động lực đang thay đổi của tài chính bền vững. Tập trung vào ngành ngân hàng, họ đã khám phá cơ hội tăng trưởng dịch vụ toàn cầu trong bối cảnh tích hợp rủi ro khí hậu.

tai-chinh-ngan-hang-ben-vung-nam-2024
Tài chính ngân hàng bền vững năm 2024: Tiếp cận tích hợp các rủi ro khí hậu

Khám phá Dịch vụ Tài chính và Cơ hội ESG


Đánh giá rủi ro khí hậu là một phần thiết yếu trong chiến lược bền vững của bất kỳ tổ chức nào. Với sự tập trung ngày càng tăng vào báo cáo Bền vững Môi trường và Quản trị (ESG) và khả năng tương tác của các khung quản lý rủi ro, chẳng hạn như khung Công bố Tài chính liên quan đến Khí hậu (TCFD), các doanh nghiệp cần phải xác định, đánh giá và định lượng các rủi ro liên quan đến khí hậu. Điều này đặc biệt đúng với ngành ngân hàng và tài chính, nơi mà các cơ quan quản lý yêu cầu tích hợp chặt chẽ các yếu tố rủi ro khí hậu vào chức năng quản lý rủi ro.


Các hoạt động ESG và tính toán của RSM đã phát triển phương pháp chấm điểm rủi ro môi trường (E-Score) để giúp các tổ chức tài chính tích hợp định lượng rủi ro khí hậu vào hoạt động của họ. Cách tiếp cận này không chỉ phù hợp với các quy định bắt buộc mà còn đáp ứng yêu cầu rộng lớn hơn về tính bền vững dài hạn. Bằng cách tận dụng các công cụ như phương pháp chấm điểm E-Score độc quyền của RSM và phần mềm mô hình rủi ro của chúng tôi, được gọi là DIVA, RSM đang giúp các ngân hàng điều hướng sự phức tạp của quản lý rủi ro khí hậu một cách hiệu quả hơn.


Nghiên cứu trường hợp trong lĩnh vực ngân hàng: Rủi ro và sự chịu đựng về khí hậu ESG


Để minh họa ứng dụng thực tiễn của phương pháp của mình, RSM gần đây đã hoàn thành một cuộc hợp tác liên quan đến rủi ro liên quan đến khí hậu cho một ngân hàng tại khu vực MENA. Khi môi trường quản lý toàn cầu tiếp tục tiến triển để đáp ứng các yêu cầu ESG đương đại, ngân hàng phải đối mặt với áp lực quy định để tích hợp các rủi ro liên quan đến khí hậu vào Quy trình Đảm bảo Vốn Nội bộ (ICAAP) của mình để đảm bảo có đủ vốn để giải quyết các rủi ro này ở mức định lượng. RSM đã được ủy quyền để đánh giá hồ sơ rủi ro khí hậu hiện tại của ngân hàng và phát triển chính sách và quy trình để cho phép ngân hàng giảm thiểu và hạ thấp những rủi ro đó. Thông qua một giải pháp được tùy chỉnh tích hợp phương pháp chấm điểm E-Score và DIVA của RSM, RSM đã giúp ngân hàng tuân thủ các yêu cầu quy định mới trong khi tăng cường sự chống chọi với các rủi ro liên quan đến khí hậu.


ESG và ảnh hưởng đến thị trường tài chính


Trường hợp này làm nổi bật sự gia tăng toàn cầu trong các yêu cầu tiết lộ rủi ro khí hậu và ảnh hưởng của chúng đối với các tổ chức tài chính. Từ các quy định trực tiếp nhắm vào các ngân hàng và bảo hiểm đến các quy định rộng lớn ảnh hưởng đến toàn bộ ngành tài chính, cảnh quy định đang phát triển nhanh chóng. Nhận ra sự liên kết của thị trường tài chính với các yếu tố môi trường, các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang đẩy mạnh sự minh bạch và trách nhiệm. Điều này rõ ràng trong việc phát triển pháp luật tiết lộ liên quan đến khí hậu tại các khu vực, chẳng hạn như Nghị định về Tiết lộ Tài chính Bền vững (SFDR) ở Liên minh châu Âu, Tiêu chuẩn Taxonomy cho Tài chính Bền vững Singapore-Asia và các yêu cầu tiết lộ liên quan đến khí hậu được đề xuất của SEC tại Mỹ.


Trung tâm của phương pháp của RSM không chỉ là đánh giá rủi ro mà còn là việc giảm thiểu rủi ro một cách chủ động. Thông qua phương pháp chấm điểm E-Score và DIVA của chúng tôi, RSM hỗ trợ các công ty chuyển đổi danh mục tài sản của họ sang các ngành công nghiệp có rủi ro khí hậu thấp hơn. Bằng cách định lượng tác động của các biện pháp như vậy, RSM trang bị các tổ chức tài chính để đưa ra các quyết định có thông tin đầy đủ phù hợp với cả sự cẩn thận tài chính và sự bảo vệ môi trường.

anh-huong-den-thi-truong-tai-chinh
ESG và ảnh hưởng đến thị trường tài chính

Ngoài việc tích hợp rủi ro khí hậu, RSM cung cấp một loạt các dịch vụ ESG, mỗi dịch vụ có thể được điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của các tổ chức tài chính trong bối cảnh biến động nhanh chóng của ngày nay:


  • Đánh giá tác động CBAM

  • Đánh giá và báo cáo Carbon

  • Chứng nhận và Tiêu Chuẩn Xanh

  • Đánh giá tình hình ESG

  • Kiểm toán Báo cáo bền Vững

  • Xây dựng chiến lược ESG

  • Thiết lập khung và cơ cấu ESG


Làm thế nào để hỗ trợ khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính?


Phương pháp tích hợp rủi ro khí hậu của RSM đại diện cho một bước quan trọng trong việc phát triển các thực hành tài chính bền vững trong ngành ngân hàng. Bằng cách kết hợp các phương pháp đánh giá rủi ro mạnh mẽ với các chiến lược giảm thiểu tích cực, RSM trang bị các tổ chức tài chính để điều hướng qua mối liên kết phức tạp giữa rủi ro khí hậu và ổn định tài chính. Khi áp lực từ quy định ngày càng tăng và kỳ vọng từ các bên liên quan tiến triển, việc chấp nhận các nguyên tắc tài chính bền vững không chỉ trở thành một nghĩa vụ quy định mà còn là một nghĩa vụ chiến lược để tồn tại lâu dài trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.


RSM đã sẵn sàng hỗ trợ các tổ chức tài chính trong những nỗ lực ESG. Với kinh nghiệm phong phú và bộ các dịch vụ mạnh mẽ, RSM sẵn sàng hướng dẫn doanh nghiệp hướng tới một tương lai bền vững và chống chọi tốt hơn.


3 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page