top of page

Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo RSM Việt Nam

RSM Việt Nam cung cấp dịch vụ kiểm toán và đảm bảo được thiết kế giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy thông tin tài chính. Các thông tin này được nhà đầu tư, các chủ nợ và các bên có lợi ích liên quan sử dụng. Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo của RSM Việt Nam hướng đến chất lượng dịch vụ khách hàng, đảm bảo độ tin cậy cao.


RSM Việt Nam là thành viên của Hãng kiểm toán & Tư vấn RSM Toàn cầu – Tập đoàn cung cấp dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế và kinh doanh lớn thứ 6 toàn cầu. RSM Việt Nam có hơn 400 chuyên gia và nhân viên thường xuyên phục vụ các công ty niêm yết, công ty đại chúng và tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp tư nhân trên nhiều lĩnh vực.


Bài viết dưới đây cung cấp những thông tin chi tiết và đầy đủ về dịch vụ kiểm toán và đảm bảo được cung cấp bởi RSM Việt Nam. Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để nhận sự tư vấn và những thông tin chi tiết nhất.


Nội dung bài viết


Dịch vụ kiểRSM Việt Nam cung cấp dịch vụ kiểm toán và đảm bảo được thiết kế giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy thông tin tài chínhm toán và đảm bảo
RSM Việt Nam cung cấp dịch vụ kiểm toán và đảm bảo được thiết kế giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy thông tin tài chính

1. Kiểm toán là gì?


Về cơ bản, nếu như công việc kế toán là việc cung cấp thông tin về tài chính của một tổ chức kinh tế thông qua các công cụ là báo cáo tài chính thì kiểm toán là kiểm tra và xác minh tính trung thực của những báo cáo tài chính đó. Nói cách khác, kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá tất cả các bằng chứng có liên quan đến những thông tin tài chính được cung cấp bởi kế toán viên nhằm xác minh tính chính xác và lập báo cáo về mức độ phù hợp giữa những thông tin đó với các chuẩn mực chung đã được công nhận.


Nết xét ở góc độ chung nhất, chính sự kiểm tra độc lập từ bên ngoài được thực hiện bởi một lực lượng có trình độ, kỹ năng chuyên môn cao, chịu trách nhiệm hoàn toàn về pháp lý và kinh tế đối với các ý kiến đánh giá của mình về độ tin cậy thông tin được thẩm định. Nhà nước cũng như xã hội sẽ quản lí và giám sát hoạt động kiểm tra này trên ba mặt chủ yếu: Các thông tin công khai phải tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực chung được xã hội thừa nhận.


Từ đó bản chất kiểm toán có chức năng là cơ bản là xác minh và bày tỏ ý kiến đánh giá độc lập, khách quan và trung thực.


2. Sự khác nhau giữa kiểm toán và dịch vụ đảm bảo


Kiểm toán là quá trình đánh giá các thông kế toán được trình bày trong các báo cáo tài chính của tổ chức. Kiểm toán bao gồm việc đảm bảo rằng các báo cáo tài chính là chính xác, được trình bày hợp lý, được chuẩn bị về mặt đạo đức và liệu báo cáo có tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán được chấp nhận hay không.


Kiểm toán cũng áp dụng cho các hồ sơ tài chính của cá nhân và thường dược sử dụng cho mục đích thuế. Kiểm toán cho thấy bất kỳ việc sử dụng sai quỹ, bất kỳ hoạt động kinh doanh không trung thực nào, trình bày sai báo cáo tài chính, biển thủ.


Đánh giá nội bộ được thực hiện bởi các kế toán viên trong tổ chức. Đánh giá nội bộ có thể được tiến hành thường xuyên để đảm bảo rằng hồ sơ tài chính tuân thủ các tiêu chuẩn. Chức năng kiểm toán cũng có thể được tổ chức thuê ngoài cho một đơn vị cá nhân chuyên về loại hình đánh giá này để doanh nghiệp kiểm toán có thể có được cái nhìn khách quan về báo cáo tài chính của mình. Công ty kiểm toán thường thực hiện cuộc kiểm toán trước khi báo cáo tài chính được trình bày ra công chúng và đảm bảo rằng dữ liệu cung cấp sự trình bày trung thực và hợp lý về tình trạng tài chính của công ty.


Đảm bảo là quá trình phân tích và đánh giá các quá trình, hoạt động, thủ tục… Đảm bảo cũng được sử dụng trong việc đánh giá thông tin kế toán và hồ sơ tài chính. Trong kế toán, mục đích chính của việc đảm bảo là kiểm tra tính chính xác của thông tin và hồ sơ kế toán và đảm bảo cho tất cả các bên liên quan rằng không có dấu hiệu đỏ, trình bày sai hoặc bất thường trong báo cáo tài chính. Mục đích của sự đảm bảo không phải là sửa chữa bất kỳ vấn đề nào có thể được tìm thấy trong hồ sơ kế toán, mà là để xác nhận rằng hồ sơ kế toán tuân thủ các chuẩn mực và nguyên tắc kế toán khác nhau.


Sự đảm bảo cũng có thể áp dụng cho các khía cạnh khác như để đánh giá các thủ tục và quy trình được tuân theo trong hoạt động. Trong tình huống như vậy, các quá trình và hệ thống sẽ được quan sát chặt chẽ, và đảm bảo sẽ được cung cấp về việc liệu quá trình có được tiến hành theo cách mang lại kết quả tối ưu hay không.


Vậy sự khác biệt giữa Kiểm toán và Đảm bảo là gì?


Kiểm toán và đảm bảo là các thủ tục song hành với nhau và thường được sử dụng khi đánh giá và thẩm định thông tin kế toán và hồ sơ tài chính của một công ty. Kiểm toán và đảm bảo khá giống nhau ở chỗ cả hai đều là phương pháp được sử dụng để xác minh rằng hồ sơ kế toán của công ty tuân thủ các chuẩn mực, nguyên tắc và thủ tục kế toán khác nhau. Đảm bảo là bước tiếp theo và kiểm tra. Mặc dù cuộc đánh giá có thể được tiến hành nội bộ bằng tài khoản công ty hoặc bên ngoài bởi các tập đoàn riêng lẻ, việc đảm bảo thường được thực hiện bởi cơ quan kiểm toán chuyên nghiệp hoặc hội đồng kiểm toán.


3. Giới thiệu dịch vụ kiểm toán đảm bảo RSM Việt Nam


Các doanh nghiệp đều tồn tại nhiều vấn đề khác nhau, mỗi tình huống đều cần những phương án xử lý đặc biệt. Đặt yếu tố hiệu quả là ưu tiên hàng đầu trong quá trình kiểm soát chất lượng và ngân sách khi thực hiện dịch vụ. RSM Việt Nam luôn hướng tới việc đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng kết hợp cách tiếp cận tiên tiến và mới lạ cho các tình huống khác nhau.


Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo của RSM Việt Nam được thiết kế để cung cấp một quy trình chặt chẽ để đánh giá hồ sơ tài chính của một công ty.Kiểm toán và đảm bảo là các phần của quá trình xác minh thông tin trên hồ sơ kế toán của công ty về tính chính xác và tuân thủ chuẩn mực và nguyên tắc kế toán.


Dịch vụ kiểm tDịch vụ kiểm toán và đảm bảo của RSM Việt Nam được thiết kế để cung cấp một quy trình chặt chẽ để đánh giá hồ sơ tài chính của một công tyoán và đảm bảo RSM Việt Nam
Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo của RSM Việt Nam được thiết kế để cung cấp một quy trình chặt chẽ để đánh giá hồ sơ tài chính của một công ty

Các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo của RSM Việt Nam bao gồm:

 • Kiểm toán doanh nghiệp niêm yết

 • Kiểm toán doanh nghiệp nước ngoài

 • Kiểm toán Báo cáo tài chính

 • Kiểm toán xây dựng

RSM Việt Nam tự tin khẳng định về chất lượng dịch vụ và chúng tôi luôn tự đặt ra mục tiêu nghiêm ngặt để đạt đươc kết quả cao. Đặt chuẩn mực chuyên nghiệp ở mức cao nhất, chúng tôi tự hào khi đưa ra cam kết với các đối tac chiến lược. Chúng tôi sở hữu đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao và tăng cường đầu tư vào mảng đào tạo và công nghệ. Dịch vụ của chúng tôi bago gồm kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ dành cho các công ty niêm yết lẫn không niêm yết, điều tra kiểm toán và các dịch vụ tư vấn đặc thù khác.


4. Các đối tượng cần sử dụng dịch vụ kiểm toán và đảm bảo

Về mặt cơ bản, các đối tượng doanh nghiệp dưới đây cần sử dụng dịch vụ kiểm toán và đảm bảo bao gồm:

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 • Tổ chức tín dụng

 • Các tổ chức tài chính và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

 • Các công ty đại chúng, tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán

 • Doanh nghiệp nhà nước phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm

 • Doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Chính phủ quy định phải được kiểm toán

 • Doanh nghiệp kiểm toán hoặc chi nhánh kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam


5. Kiểm toán doanh nghiệp niêm yết


Những áp lực và thách thức liên quan đến việc quản lý các công ty niêm yết hiện nay ngày càng lớn. Bảo vệ lợi ích của cổ đông, đối mặt với sự thay đổi thường xuyên về luật chứng khoán, cạnh tranh trên thị trường toàn cầu và bảo vệ danh tiếng cho khách hàng của mình chỉ là một số trong vô vàn thách thức mà Ban giám đốc phải đối mặt.


Bộ phận kiểm toán cho công ty niêm yết của RSM Việt Nam với kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong nhiều ngành nghề sẽ giúp cho khách hàng có được trải nghiệm dịch vụ kiểm toán tốt nhất. Các cuộc thảo luận trực tiếp trong suốt quá trình kiểm toán là rất quan trọng để giải quyết các vấn đề chính. Ban lãnh đạo RSM Việt Nam sẽ làm việc chặt chẽ với khách hàng trong suốt quá trình trước và sau cuộc kiểm toán để nắm bắt kịp thời các khó khăn mà khách hàng đang gặp phải cũng như đưa ra các giải pháp phù hợp nhất.


Khi bắt đầu cuộc kiểm toán, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi dành nhiều thời gian để tìm hiểu về hoạt động cũng như môi trường kinh doanh của khách hàng. Dựa trên việc nghiên cứu này và những kinh nghiệm liên quan với các khách hàng tương tự, nhóm kiểm toán sẽ xây dựng kế hoạch phù hợp nhất để tập trung vào các vấn đề trọng yếu mà khách hàng đang gặp phải. Các đối tác và khách hàng của chúng tôi có thể trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo và đội ngũ chuyên gia của RSM Việt Nam để kịp thời hỗ trợ các giao dịch phức tạp hoặc bất thường.


Chúng tôi áp dụng phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro tối ưu (RSM Orb) và được khẳng định bởi cam kết của chúng tôi đối với tính chính trực, độc lập và hành vi đạo đức nghề nghiệp.Theo Khoản 1 Điều 15 Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn về Luật Kiểm toán độc lập có quy định về những doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

“Điều 15. Đơn vị được kiểm toán

Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

b) Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

c) Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

d) Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.”


Do đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc trường hợp bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.


RSM Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán và đảm bảo cho đối tượng là các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam.


Chúng tôi có đội ngũ nhân viên có nền tảng kiến thức và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, thuế, lao động, tài chính, tư vấn ….


RSM Việt Nam đã và đang cung cấp dịch vụ kiểm toán cho nhiều doanh nghiệp và tổ chức đến từ các quốc gia khác nhau như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Châu Âu, Đài Loan, Hồng Kông, Úc..


Mặt khác thế mạnh của RSM Việt Nam là thành viên của RSM Global, do đó chúng tôi có sự liên kết quốc tế khi tiến hành kiểm toán các khách hàng có trụ sở chính và các công ty thành viên nằm tại quốc gia khác nhau.


RSM Việt Nam hiện có mặt tại hơn 123 quốc gia trên thế giưới với hơn 860 văn phòng, trải khắp Châu Mỹ, Châu Âu, MENA và Châu Á Thái Bình Dương.


RSM Việt Nam hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài dịch vụ kiểm toán đảm bảo như thế nào?

 • Chúng tôi phân công đội ngũ kiểm toán viên giàu kinh nghiệm và có hiểu biết sâu sắc theo từng ngành nghề để làm việc với khách hàng và cập nhật nhanh chóng những thay đổi trong môi trường kinh doanh của khách hàng;

 • Chúng tôi mang đến cho khách hàng các giá trị gia tăng khi thực hiện từng hợp đồng kiểm toán;

 • Chúng tôi thực hiện phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro tối ưu (RSM Orb) với cam kết theo nguyên tắc chính trực, khách quan, độc lập và tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp;

 • Chúng tôi sử dụng các dữ liệu lớn để phân tích và nhận định xu hướng của ngành nghề kinh doanh có ảnh hưởng tới số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính;

 • Chúng tôi cung cấp cho các nhóm kiểm toán của mình nền tảng kiểm toán toàn cầu, dựa trên công nghệ tiên tiến, được áp dụng nhất quán cho toàn bộ các công ty thành viên trên thế giới. Qua đó, chúng tôi có thể mang đến cho khách hàng dịch vụ chất lượng cao và nhất quán.


7. Kiểm toán báo cáo tài chính


Kiểm toán báo cáo tài chính là công việc được thực hiện bởi các kiểm toán viên cùng trợ lý kiểm toán tiến hành thu thập các thông tin, bằng chứng kiểm toán để đánh giá về báo cáo tài chính được kiểm toán nhằm mục đích đưa ra các ý kiến về mức độ trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính doanh nghiệp được kiểm toán so với các chuẩn mực đang được áp dụng.


Báo cáo tài chính doanh nghiệp là các thông tin kinh tế, tài chính được kế toán viên trình bày dưới dạng các bảng biểu, cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh, các luồng tiền doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu cho những người sử dụng chúng trong việc đưa ra quyết định về kinh tế.


Mục đích của báo cáo tài chính là cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hữu ích cho số đông những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Để đạt mục đích này báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:Tài sản, Nợ phải trả, Vốn chủ sở hữu, Doanh thu, thu nhập khác, chi phí, lãi và lỗ, các luồng tiền doanh nghiệp.


Những thông tin được doanh nghiệp cung cấp trong Báo cáo tài chính bao gồm:


- Tài sản

- Nợ phải trả

- Vốn chủ sở hữu

- Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác

- Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh

- Các luồng tiền


Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác trong "Bản thuyết minh Báo cáo tài chính" nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các Báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp.


Sau nhiều năm hoạt động, RSM Việt Nam đã cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho nhiều tập đoàn kinh tế Nhà nước với địa bàn hoạt động rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước. Qua hoạt động kiểm toán, RSM Việt Nam đã giúp khách hàng tuân thủ các chính sách áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước, khắc phục những điểm yếu còn tồn tại, hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính và điều hành doanh nghiệp.8. Kiểm toán xây dựng


Dịch vụ kiểm toán xây dựng của RSM Việt Nam sẽ giúp chủ đầu tư tiết kiệm thời gian và chi phí đầu tư xây dựng cũng như đưa ra các bài học kinh nghiệm trong quá trình quản lý dự án cho các dự án tiếp theo. Bên cạnh đó, thông qua dịch vụ kiểm toán xây dựng, chúng tôi sẽ trao đổi và tư vấn cho chủ đầu tư các vấn đề về kế toán, thuế liên quan đến dự án và hoạt động của doanh nghiệp cũng như cập nhật cho chủ đầu tư các thay đổi của luật định thông qua thư điện tử, hội thảo và báo cáo phân tích chuyên môn.

Dịch vụ kiểm toán xây dựng của chúng tôi bao gồm:

 • Kiểm toán tuân thủ: Kiểm tra, đánh giá độc lập sự tuân thủ của quá trình quản lý đầu tư xây dựng dựa trên luật, quy định, chế độ và chính sách

 • Kiểm toán xác định giá trị quyết toán: Kiểm tra, xác định mức độ phù hợp của giá trị quyết toán trong hợp đồng/hạng mục công trình/dự án với các quy định của Nhà nước và các điều kiện của hợp đồng

 • Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành: Đảm bảo báo cáo quyết toán của dự án hoàn thành đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình quyết toán dự án hoàn thành tại thời điểm lập báo cáo, đã tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư trong quá trình thực hiện và phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (chủ đầu tư) Việt Nam cũng như các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo quyết toán dự án hoàn thành


9. Vì sao chọn chúng tôi?


Với đội ngũ nhân viên có nền tảng kiến thức và giàu kinh nghiệm, trong hơn 20 năm qua, RSM Việt Nam đã và đang cung cấp dịch vụ kiểm toán xây dựng cho các cơ quan, tập đoàn Nhà nước, doanh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước. Một số khách hàng và dự án tiêu biểu của RSM Việt Nam:

Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Các dự án nhà máy nhiệt điện, thủy điện, đường dây 500kV, 220kV;

Bộ Giao thông Vận tải: Các dự án cầu, đường bộ huyết mạch của quốc gia;


Các dự án của các doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước: Hyatt Regency Da nang Residences, Pandanus resort Mui Ne, The InterContinental Hanoi Westlake Hotel, nhà máy điện mặt trời Cư Jut; nhà máy Nhiệt điện An Khánh…


Phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro tối ưu (RSM Orb) và được khẳng định đối với tính chính trực, độc lập và hành vi đạo đức nghề nghiệp.


RSM Việt Nam thường xuyên tổ chức và tham gia các cuộc hội thảo, nghiên cứu chuyên sâu với Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Việt Nam, sàn giao dịch HOSE, HNX. Điều này giúp chúng tôi duy trì mối quan hệ bền vững với các cơ quan trên và có thể cung cấp các thông tin chuyên sâu một cách nhanh chóng về các thay đổi sắp tới có thể ảnh hưởng đến hoạt động của khách hàng.


RSM Việt Nam là thành viên của hãng RSM Global, do đó chúng tôi có sự liên kết quốc tế khi tiến hành kiểm toán các khách hàng có trụ sở chính và các công ty thành viên nằm tại các quốc gia khác nhau. RSM Global có mặt tại hơn 123 quốc gia trên toàn thế giới với 860 văn phòng trải khắp Châu Mỹ, Châu Âu, MENA và Châu Á Thái Bình Dương…


10.Quy trình tiến hành dịch vụ

10.1 . Cuộc Kiểm toán Báo cáo Tài chính được xây dựng trên cơ sở:

 • Tuân thủ các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam hiện hành.

 • Tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ chung của Quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp.

 • Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán: Độc lập, Chính trực, Khách quan, Thận trọng và Bảo mật các thông tin có được trong quá trình Kiểm toán…

 • Phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh và môi trường Luật pháp Việt Nam

10.2 Để đảm bảo tuân thủ chuẩn mực kế toán, kiểm toán và quy định pháp Luật hiện hành công việc cụ thể của chúng tôi sẽ bao gồm:

 • Khảo sát thực tế (lần đầu), thống nhất hợp đồng và lập kế hoạch làm việc chi tiết với Ban Điều hành Doanh nghiệp và bộ phận kế toán

 • Cử nhóm kiểm toán báo cáo tài chính xuống trực tiếp làm việc tại doanh nghiệp theo kế hoạch

 • Nghiên cứu và đánh giá tính hiệu lực, sự phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp

 • Tìm hiểu hệ thống kế toán, thuế, tài chính … doanh nghiệp

 • Tham gia chứng kiến công tác kiểm kê như tiền mặt, tài sản cố định, hàng tồn kho của đơn vị tại thời điểm lập báo cáo kiểm toán

 • Kiểm tra đối chiếu các khoản mục trên báo cáo tài chính như Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng, Phải thu khách hàng, Hàng tồn kho, Tài sản cố định, Phải trả người bán, Vay nợ ngắn và dài hạn, Góp vốn; Doanh thu, chi phí…

 • Rà soát, tư vấn, giải đáp các yếu tố ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế phải nộp

 • Trao đổi, điều chỉnh với kế toán các vấn đề phát hiện và đưa ra các tư vấn cần thiết

 • Gửi khách hàng biên bản tổng hợp các vấn đề trong quá trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán dự thảo

 • Thống nhất với khách hàng về số liệu báo cáo tài chính

 • Phát hành báo cáo kiểm toán chính thức.

11. Công việc của khách hàng

Ban Giám đốc có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính trung thực và hợp lý, tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.


Cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết có liên quan đến báo cáo tài chính của Công ty cho chúng tôi

Bố trí nhân sự liên quan cùng làm việc với chúng tôi trong quá trình kiểm toán.

12. Các cam kết của chúng tôi

 • Thực hiện đầy đủ, chính xác theo nội dung công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng

 • Đảm bảo lập và gửi báo cáo đúng thời hạn yêu cầu của khách hàng

 • Tư vấn toàn diện và đầy đủ các vấn đề quản trị nội bộ và nhận diện rủi ro thuế

 • Nỗ lực cùng Khách hàng giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quy trình thực hiện để có thể phát hành báo cáo kiểm toán tuân thủ theo luật định.

152 lượt xem

Comentarios

No se pudieron cargar los comentarios
Parece que hubo un problema técnico. Intenta volver a conectarte o actualiza la página.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page