top of page

Giảm thuế GTGT còn 8% và tác động tới thị trường

Thuế GTGT khi được giảm thì cả doanh nghiệp và người tiêu dùng đều được hưởng lợi. Với mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế từ phía sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng cũng như ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP. Nghị định này Hướng dẫn thực hiện giảm thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”) xuống 8% với một số hàng hóa, dịch vụ.


thue-gtgt-vat

1. Thuế GTGT là gì?

Điều 2 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 đã nêu rõ: “Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.”


Thuế giá trị gia tăng là thuế gián thu, được cộng vào giá bán hàng hóa, dịch vụ. Mặc dù người tiêu dùng phải trả thuế giá trị gia tăng nhưng người thực hiện nghĩa vụ đóng thuế với cơ quan Nhà nước là đơn vị sản xuất, kinh doanh.


2. Những lợi ích của việc giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%

Các chuyên gia kinh tế đã nhận định rằng việc giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% sẽ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng sau đại dịch.


Việc giảm thuế GTGT sễ góp phần kích thích tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ từ đó hoạt động sản xuất kinh doanh cũng được thúc đẩy sôi động hơn.


3. Các nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT

Theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:


a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.


b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.


c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.


d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.


Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.


thue-gtgt-vat
Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% sẽ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng sau đại dịch

4. Mức giảm thuế GTGT

Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định mức giảm thuế giá trị gia tăng như sau:


- Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định ở trên.


- Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định trên.


Nghị định 15/2022/NĐ-CP nêu rõ cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng thì không được giảm thuế giá trị gia tăng.


Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).


Trường hợp cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng đã phát hành hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết (nếu có) và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì cơ sở kinh doanh thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng hoặc giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.


Cơ sở kinh doanh quy định tại Điều này thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP cùng với Tờ khai thuế giá trị gia tăng.


Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.


5. RSM Việt Nam có thể hỗ trợ gì cho doanh nghiệp?

Chúng tôi với tư cách là một trong những công ty với kinh nghiệm và năng lực tư vấn, kiểm soát rủi ro hàng đầu Việt Nam sẵn lòng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc rà soát, tuân thủ và cập nhật những quy định mới nhất về thuế GTGT. Không chỉ vậy, chúng tôi có kinh nghiệm trong việc làm việc với các cơ quan nhà nước trong các cuộc thanh tra, hoàn thuế GTGT và các công việc giải trình khác của doanh nghiệp.


Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Dịch vụ hỗ trợ kê khai thuế GTGT hàng tháng/quý;

  • Dịch vụ soát xét thuế chuyên sâu;

  • Dịch vụ tư vấn thường xuyên;

  • Dịch vụ hỗ trợ thanh tra thuế;

  • Dịch vụ tư vấn theo vụ việc;

  • Dịch vụ hỗ trợ hoàn thuế GTGT;

  • Dịch vụ hỗ trợ quan hệ Chính phủ


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
42 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page