top of page

Doanh nghiệp cần chú ý điều gì về hóa đơn thuế và hóa đơn điện tử?

Việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) mà ngành Tài chính, ngành Thuế đang thực hiện đã góp phần vào chuyển đổi số ở Việt Nam, giúp thay đổi tích cực phương thức điều hành, lãnh đạo, quản lý, quy trình làm việc của cơ quan thuế cũng như của các doanh nghiệp. Vậy doanh nghiệp cần chú ý những điều gì về hóa đơn thuế và hóa đơn điện tử? Bài viết sau đây sẽ giúp doanh nghiệp nắm được những thông tin cập nhật nhất về vấn đề này.


hoa-don-thue-hoa-don-dien-tu
Doanh nghiệp cần chú ý những quy định về hóa đơn thuế và hóa đơn điện tử

1. Hóa đơn thuế

Hiện tại, các cơ sở kinh doanh tại Việt Nam có thể sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặc hóa đơn điện tử. Hóa đơn dùng phải có đủ các nội dung theo quy định và phải được đăng ký hoặc thông báo cho cơ quan thuế địa phương. Hóa đơn thương mại được sử dụng cho hàng hóa xuất khẩu.


2. Hóa đơn điện tử

Chính phủ đã chính thức ban hành nghị định về hóa đơn điện tử trong tháng 9/2018. Nghị định đã có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2018 (Nghị định 119). Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119 đã được ban hành vào tháng 10 năm 2019 (Thông tư 68) và đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2019. Nghị định 119 và Thông tư 68 đưa ra yêu cầu bắt buộc các công ty phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1 tháng 11 năm 2020.


Tuy nhiên, ngày 19 tháng 10 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020 (Nghị định 123) hướng dẫn về hóa đơn chứng từ, kéo dài thời hạn bắt buộc thực hiện hóa đơn điện tử từ ngày 1 tháng 11 năm 2020 đến ngày 1 tháng 7 năm 2022.


Tuy nhiên, Nghị định 123 khuyến khích người nộp thuế đáp ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ thực hiện hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử sớm hơn.


3. Hóa đơn điện tử có mã xác thực

“Các công ty thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế” được yêu cầu phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực liên tục trong 12 tháng. Các công ty thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế được định nghĩa là các công ty có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có một số dấu hiệu nhất định, chẳng hạn như:

  • Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho các bên liên kết (theo định nghĩa); hoặc

  • Không tuân thủ các yêu cầu về kê khai thuế theo quy định; hoặc

  • Thay đổi địa điểm kinh doanh hơn 2 lần trong vòng 12 tháng mà không khai báo theo quy định hoặc không kê khai, nộp thuế ở nơi đăng ký mới; hoặc

  • Các công ty đã bị phạt do vi phạm các quy định về hóa đơn trong năm trước.

“Các công ty thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế” sẽ được đánh giá lại sau 12 tháng để có thể được phê duyệt việc sử dụng hóa đơn điện tử mà không cần mã xác thực.


hoa-don-dien-tu
Hóa đơn điện tử có mã xác thực

4. Hóa đơn điện tử không có mã xác thực của cơ quan thuế

Các ngành nghề mà công ty được cho phép sử dụng hóa đơn điện tử không có mã xác thực của cơ quan thuế sẽ được xác định dựa trên các lĩnh vực kinh tế theo quy định, chẳng hạn như điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải; tài chính tín dụng; bảo hiểm; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; v.v… hoặc các công ty thỏa mãn một số điều kiện nhất định.


Công ty sử dụng hóa đơn điện tử không có mã xác thực của cơ quan thuế phải chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế trực tiếp hoặc thông qua nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử được ủy quyền. Nếu công ty chuyển dữ liệu trực tiếp qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, các điều kiện kỹ thuật nhất định để truy cập đến cổng thông tin phải được đáp ứng.


Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử (có hoặc không có mã của cơ quan thuế), công ty phải đăng ký và được sự chấp thuận của cơ quan thuế thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.


5. Thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử

Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử được kéo dài đến ngày 1 tháng 7 năm 2022. Trong giai đoạn chuyển tiếp đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, các quy định về hóa đơn hiện hành (cụ thể là Nghị định 51/2010, Nghị định 04/2014 sửa đổi Nghị định 51/2010 và Nghị định 119/2018) vẫn được áp dụng và công ty có thể tiếp tục lập hóa đơn cho đến khi nhận được thông báo của cơ quan thuế.


Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần lưu ý về những thay đổi quan trọng liên quan thuế và hóa đơn 2021 tại đây.CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


4 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page