top of page

Gần 14 ngàn tỷ đồng bị kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra thuế 6 tháng đầu năm

Theo thông báo mới nhất từ Tổng cục Thuế, trong 6 tháng đầu năm 2022, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện được 20.720 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt trên 13.937 tỷ đồng, trong đó, số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra 3.855 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 639 tỷ đồng, giảm lỗ 9.443 tỷ đồng.Báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế 6 tháng đầu năm của Tổng cục Thuế cho thấy, từ đầu năm đến nay cơ quan Thuế các cấp đã tập trung vào những vấn đề nóng trong quản lý của Ngành, phục vụ cho công tác quản lý điều hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; áp dụng nguyên tắc thanh tra, kiểm tra theo cơ chế quản lý rủi ro.


Cụ thể, ngay từ đầu năm, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, ngành Thuế đã tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế vào một số lĩnh vực trọng điểm. Đặc biệt, đối với lĩnh vực bất động sản, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã liên tiếp có văn bản chỉ đạo cơ quan thuế các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm chống thất thu trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.


Bên cạnh đó, cơ quan Thuế tập trung thanh kiểm tra đối với các doanh nghiệp có tăng trưởng, ít bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế; tăng cường giao dịch điện tử trong thanh tra, kiểm tra thuế thông qua việc triển khai và đẩy mạnh trao đổi thông tin, dữ liệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra qua Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.


Đồng thời, ngành Thuế cũng phối hợp với chính quyền, cơ quan công an và các cơ quan ban ngành triển khai thực hiện quy chế phối hợp để đấu tranh chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm về thuế. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số của các nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh tại Việt Nam...


Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022, qua 6 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 20.720 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra được 276.726 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Thống kê sơ bộ cho thấy, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt trên 13.937 tỷ đồng; trong đó, số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra 3.855 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 639 tỷ đồng, giảm lỗ 9.443 tỷ đồng.


Ngoài ra, các cơ quan thuế cũng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 74 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; Truy thu và xử phạt 288 tỷ đồng, giảm lỗ 488 tỷ đồng, giảm khấu trừ 0,87 tỷ đồng. Trong đó, thanh tra, kiểm tra đối với giao dịch liên kết đã truy thu 187 tỷ đồng, giảm lỗ 370 tỷ đồng.


Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng tăng cường triển khai hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới, kinh tế số, chuyển nhượng bất động sản; vận hành hiệu quả Cổng thông tin điện tử để nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế đối với các khoản thu nhập nhận được từ Việt Nam...

9 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page