• vanhoang4

Công Văn 3923/TCHQ-GSQL & Công Văn 4208/TCHQ-GSQL

Ngày 6/8/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn 3923/TCHQ-GSQL (“Công văn 3923”) tăng cường quản lý đối với hàng hóa trị giá thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh và liên quan đến việc triển khai thực hiện Công văn 3923, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4208/TCHQ-GSQL ngày 27/8/2021 hướng dẫn chi tiết một số điểm thực hiện.


Nhằm thúc đẩy thương mại điện tử (“TMĐT”) xuyên biên giới, Bộ Tài chính đã quy định miễn thuế nhập khẩu hàng hóa trị giá thấp vận chuyển qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh (“DVBC, CPN”). Cụ thể theo khoản 11 điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP) ban hành ngày 11/03/2021: Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh có trị giá hải quan từ 1.000.000 đồng Việt Nam trở xuống hoặc có số tiền thuế phải nộp từ 100.000 đồng Việt Nam trở xuống được miễn thuế nhập khẩu.Tải bản tin đầy đủ tại đây:
4 lượt xem

Đăng ký nhận bản tin từ RSM Việt Nam

Bạn gửi thông tin đăng ký thành công. Xin cảm ơn.

THEO DỊCH VỤ

OUR SERVICE

Whether serving public sector organisations, owner managed businesses, private individuals or listed companies with overseas operations, our goal is to help our clients achieve their ambitions.