top of page

Đánh giá hiệu quả giảm khí thải carbon trong các doanh nghiệp tiêu dùng

Hầu hết các công ty tiêu dùng hiện tại không đạt được mục tiêu giảm khí thải carbon của mình. Để đạt được các mục tiêu về biến đổi khí hậu và tận dụng các cơ hội trong sự chuyển đổi xanh, cần phải có những động thái giảm khí thải mạnh mẽ hơn.


Trong khi 39% các công ty hàng tiêu dùng đã đặt ra các mục tiêu giảm khí thải cho Scope 1 và 2, chỉ có 18% trong số đó có vẻ sẵn sàng để đạt được những mục tiêu này. Các con số cho phát thải Scope 3 cũng không khả quan hơn. Việc không đạt được các mục tiêu giảm khí thải có nguy cơ làm đổ bể nỗ lực về khí hậu của các công ty và cả vị thế thị trường trong tương lai của họ. Để duy trì đà và thực hiện tiềm năng có sẵn trong sự chuyển đổi xanh, các công ty sẽ cần phải nỗ lực hơn trong các nỗ lực giảm khí thải của mình.


Nhiều công ty đã đặt ra các mục tiêu giảm khí thải carbon—nhưng không tiến triển đủ nhanh để đạt được những mục tiêu đó


Ngành hàng tiêu dùng cam kết hành động giảm khí thải carbon. Dựa trên dữ liệu báo cáo của Dự án Tiết lộ Carbon (CDP) năm 2022, 39% các công ty trong ngành hàng tiêu dùng trên toàn cầu đã đặt ra mục tiêu giảm khí thải carbon trong tương lai gần tính đến tháng 1 năm 2023. Mục tiêu giảm phát thải trung bình của những công ty này là 40% cho các phạm vi phát thải Scopes 1 và 2 và 30% cho phạm vi phát thải Scope 3, với các mục tiêu đầu tiên cần hoàn thành trong vòng hai năm.


Tuy nhiên, một tỷ lệ đáng kể các công ty tiêu dùng mà chúng tôi đánh giá không đạt tiến độ cần thiết để giảm khí thải carbon như mục tiêu đã đề ra. Chỉ có 18% các công ty trong ngành hàng tiêu dùng đã đặt mục tiêu gần hơn và đang đạt tiến độ cho các phạm vi phát thải Scopes 1 và 2, trong khi chỉ có 7% đang đạt tiến độ cho các mục tiêu Scope 3 của mình.


Hầu hết các công ty giảm phát thải hàng năm trong quá khứ đều ít hơn đáng kể so với những gì sẽ cần thiết để đạt được các mục tiêu gần hơn của họ. Trung bình các công ty thực phẩm và đồ uống đã giảm phát thải của họ với tốc độ chỉ bằng một nửa so với tốc độ cần thiết để đạt được các mục tiêu cho các phạm vi phát thải Scopes 1 và 2 và đã không tiến triển nhiều hoặc không tiến triển gì trong việc giảm phát thải Scope 3.

Các công ty hàng tiêu dùng sẽ phải vượt qua nhiều thách thức để đưa các hoạt động giảm phát thải trở lại đúng quỹ đạo. Những thách thức chính bao gồm sự phức tạp của chuỗi giá trị, sự hạn chế trong việc hợp tác giữa các bên liên quan, sự thiếu rõ ràng về giá trị có thể đạt được từ việc giảm phát thải carbon, và tình hình kinh tế chính trị không thuận lợi và không chắc chắn—bao gồm sự bất ổn địa chính trị toàn cầu, thị trường hàng hóa biến động, lạm phát tăng cao, và các hiểm họa về khí hậu thường xuyên.


Ngoài ra, nhiều công ty vẫn chưa phát triển một lý do kinh doanh rõ ràng và hấp dẫn cho việc đầu tư cần thiết vào các sáng kiến giảm phát thải carbon để đạt được các mục tiêu của họ một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Sự thiếu rõ ràng này có thể dẫn đến tình trạng không có hành động nào được diễn ra.


Nỗ lực giảm khí thải carbon


Sức ép đối với các doanh nghiệp để giảm khí thải carbon sẽ tiếp tục gia tăng. Một phần của sức ép này sẽ tiếp tục đến từ các cơ quan quy định và người tiêu dùng cuối cùng, nhưng ngày càng lớn, nó cũng bắt nguồn từ các doanh nghiệp khác trong chuỗi giá trị hậu cung của một công ty. Ví dụ, các nhà sản xuất sẽ nhận thấy rằng các nhà bán lẻ mà họ hợp tác có yêu cầu về phát thải ngày càng nghiêm ngặt hơn đối với các công ty trong chuỗi cung ứng của họ. Các công ty không thể đáp ứng các yêu cầu này có thể đối mặt nguy cơ mất thị phần.


Để đưa nỗ lực giảm khí thải carbon trở lại đúng đường, các công ty sẽ cần một kế hoạch hành động để biến đổi hoạt động kinh doanh. Các công ty hàng tiêu dùng có thể thực hiện những bước đi táo bạo hơn so với những gì đã làm trước đây, không chỉ để đạt được các mục tiêu mà còn để đặt bền vững vào trung tâm của lợi ích giá trị của họ.


Các công ty đang cố gắng chuyển đổi nỗ lực giảm khí thải carbon của mình có thể thực hiện các bước sau:


  • Nhận diện và đánh giá các cơ chế giảm khí thải chính để tổ chức đạt được các mục tiêu giảm khí thải carbon.

  • Tính toán giá trị toàn bộ từ việc giảm phát thải.

  • Thiết lập một kế hoạch thực hiện chi tiết, đảm bảo khả năng tài chính và vận hành.

  • Hợp tác với các nhà cung cấp để giảm phát thải Scope 3 thông qua sự minh bạch chuỗi giá trị, động cơ khuyến khích, xây dựng năng lực và quản lý chương trình.

  • Thiết lập các cơ chế báo cáo hiệu quả trên các chỉ số và mục tiêu liên quan.

  • Đánh giá nhu cầu và triển khai các chương trình để xây dựng kỹ năng và năng lực.


Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, liên hệ với các chuyên gia RSM để được hỗ trợ!


Nguồn: mckinsey.com


14 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page