top of page

Bộ Tài chính chuyển đổi số mạnh mẽ hỗ trợ doanh nghiệp

Bộ Tài chính chuyển đổi số một cách mạnh mẽ, đồng thời chủ động, quyết liệt triển khai chủ trương xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số và nền kinh tế số, đưa ứng dụng công nghệ thông tin trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình quản lý, điều hành ngân sách và tài chính, nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.


Tại các đơn vị liên quan đến người dân và doanh nghiệp như thuế, hải quan, kho bạc, thời gian qua đã không ngừng nỗ lực thực hiện chuyển đổi số, cải cách căn bản nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực thuế, dịch vụ khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử đã được triển khai tại 100% cục thuế và chi cục thuế địa phương. Đến nay, đã có trên 99% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai, nộp và hoàn thuế điện tử; đã hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử cho 100% doanh nghiệp, tổ chức và hộ, cá nhân kinh doanh...


Về hóa đơn điện tử, đến nay 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã chính thức triển khai hệ thống hóa đơn điện tử, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý đạt hơn 4,22 tỷ hóa đơn.

Cùng với đó, đã có 21.389 doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền với 8.214.103 hóa đơn. Đồng thời, từ ngày chính thức khai trương Cổng Thông tin điện tử cho nhà cung cấp nước ngoài đến nay, đã có 54 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai thuế thành công.

Đã có trên 99% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai, nộp và hoàn thuế điện tử; đã hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử cho 100% doanh nghiệp, tổ chức và hộ, cá nhân kinh doanh...
Đã có trên 99% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai, nộp và hoàn thuế điện tử; đã hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử cho 100% doanh nghiệp, tổ chức và hộ, cá nhân kinh doanh...

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng tiếp tục hoàn thiện các chính sách để tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT), kinh doanh xuyên biên giới. Số lượng sàn cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin TMĐT của Tổng cục Thuế là 563 sàn TMĐT…


Đối với lĩnh vực hải quan, Bộ Tài chính triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất - nhập khẩu, hướng tới xây dựng mô hình hải quan thông minh, đến nay, đã hoàn thành mục tiêu 5E (E-Declaration; E-Payment, E-C/O, E Permit và E-Manifest) về ứng dụng công nghệ thông tin.


Cùng với đó, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để triển khai các thủ tục hành chính (TTHC) trên Cơ chế một cửa quốc gia, hiện đã có 250 TTHC của 13 bộ, ngành kết nối với trên 6,3 triệu bộ hồ sơ của hơn 62 nghìn doanh nghiệp tham gia. Về triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D điện tử với tất cả 9 nước ASEAN.


Lĩnh vực kho bạc, 100% dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình lĩnh vực kho bạc đã được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hoạt động giao dịch với kho bạc nhà nước 24/7 (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ) với số lượng giao dịch hồ sơ chứng từ chi ngân sách nhà nước (NSNN) phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đạt trên 99,6% lượng chứng từ chi của toàn quốc trên TABMIS.

Kho bạc Nhà nước tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện công tác giám sát từ xa tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC trong công tác kiểm soát chi NSNN, khi chương trình ứng dụng Tiện ích tra

cứu dữ liệu DVCTT phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đã đi vào hoạt động ổn định...


7 lượt xem

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page