top of page
Trang chủ /
Dịch vụ Hải quan và Thương mại quốc tế

SOCIAL

  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube

Dịch vụ Hải quan và Thương mại quốc tế

Khi cạnh tranh toàn cầu gia tăng, các công ty liên tục tìm cách nâng cao hiệu suất hoạt động từ chuỗi cung ứng. Cùng với đó, các cơ quan hải quan ngày càng đẩy mạnh việc thanh, kiểm tra để tăng cường việc việc tuân thủ các luật thuế và thủ tục hải quan. Trong thời gian qua, chúng tôi nhận thấy các tranh chấp về tuân thủ pháp luật và hải quan đang là vấn đề nổi cộm ở các doanh nghiệp. Do đó, việc không tuân thủ, tuân thủ không đúng có thể dẫn đến tăng chi phí thuế, làm chậm hoặc ngừng chuỗi cung ứng và trong một số trường hợp là thiệt hại về uy tín.

 

Vì vậy, doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu (kể cả xuất nhập khẩu tại chỗ) cần một đối tác tư vấn hải quan năng động để song hành và hỗ trợ trong việc theo dõi, rà soát kịp thời các vấn đề phát sinh cũng như các rủi ro tiềm tàng. Các chuyên gia thuế và hải quan của chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp cho doanh nghiệp các dịch vụ hữu ích để đảm bảo tính tuân thủ, đồng thời giúp doanh nghiệp nhận diện được mọi rủi ro tiềm ẩn về thuế & hải quan và cơ hội tiết kiệm thời gian và thuế. Hơn thế nữa, với mối quan hệ công tác nhiều năm với Tổng cục Hải quan, các cục Hải quan và các cơ quan khác của Chính phủ, chúng tôi còn hỗ trợ các doanh nghiệp làm việc hiệu quả hơn với Chính phủ và cơ quan hải quan.

 

Cụ thể, công việc hỗ trợ của chúng tôi được thực hiện thông qua các dịch vụ liên quan đến Thuế & Hải quan như sau:

​LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Giám đốc chi nhánh miền Bắc - Nguyễn Thành Lâm

​Ông Nguyễn Thành Lâm

Phó Tổng Giám đốc RSM Việt Nam

P: 0988 139 090

​E: lam.nguyen@rsmhanoi.com.vn

Quân

Ông Bùi Mạnh Quân

Trưởng phòng Thuế & Tư vấn

P: 0988 139 090

​E: quan.bui@rsmhanoi.com.vn

  • Phân loại mã HS: mã số HS (“ Hệ thống hài hòa ”) do nhà xuất khẩu tự xác định (như trong hồ sơ nhập khẩu liên quan) có thể không phù hợp với quy định của Việt Nam về phân loại HS. Để giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến xung đột mã HS, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng xác định mã HS cho hàng hóa bằng cách (i) xem xét các quy tắc hiện hành bao gồm Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) và quy định trong nước; (ii) giúp khách hàng tham khảo ý kiến ​​của cơ quan hải quan; (iii) đơn xin phân loại mã HS chính thức.

  • Lập và soát xét  báo cáo quyết toán hải quan: đối với các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình sản xuất gia công, xuất khẩu nhưng chưa kết nối, trao đổi thông tin về việc sử dụng nguyên liệu miễn thuế qua hệ thống hải quan điện tử thì bắt buộc phải thực hiện báo cáo quyết toán hải quan. Chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hoặc xem xét các báo cáo trước khi gửi để đảm bảo báo cáo tuân thủ các quy định.

  • Hỗ trợ thanh tra hải quan, kiểm tra sau thông quan: Đối phó với khối lượng công việc khổng lồ và áp lực của một cuộc thanh tra hải quan, kiểm tra sau thông quan không bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng. Dịch vụ hỗ trợ thanh tra hải quan, kiểm tra sau thông quan của chúng tôi hỗ trợ khách hàng giảm thiểu rủi ro của công ty và chuẩn bị cho họ trước các câu hỏi hoặc phát hiện của nhóm thanh tra hải quan, kiểm tra sau thông quan ở hải quan địa phương; RSM có thể hỗ trợ bằng cách đưa ra lời khuyên và giải thích tức thời hoặc làm việc với nhóm hải quan thay mặt khách hàng.

     Các dịch vụ tư vấn hải quan khác:

  • Phân tích, nhận định và tư vấn về tác động của quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tái tổ chức và thay đổi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Xây dựng chương trình và quy trình tuân thủ quy định pháp luật về thuế hải quan;

  • Xây dựng chiến lược giải trình và khắc phục rủi ro trong trường hợp kiểm tra, thanh tra thuế bao gồm hỗ trợ lập hồ sơ giải trình và liên lạc với cơ quan hải quan về các vấn đề như kiểm tra, thanh tra hải quan, tự nguyện khai báo, xin các văn bản hướng dẫn thực hiện, v.v.

  • Dịch vụ hỗ trợ quan hệ Chính phủ về hải quan: Đánh giá rủi ro và soát xét tình hình tuân thủ quy định pháp luật về hải quan, xác định cơ hội tiết kiệm chi phí và hỗ trợ xin các văn bản hướng dẫn thực hiện. Chúng tôi sẵn sàng đại diện cho doanh nghiệp để có những đối thoại, những động thái như phản ánh với cơ quan hải quan trong quá trình thực thi pháp luật hải quan góp ý với cơ quan có thẩm quyền trong xây dựng pháp luật về hải quan

​DỊCH VỤ THUẾ VÀ HẢI QUAN

​Dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ quan hệ chính phủ

Dịch vụ thâm nhập thị trường

Dịch vụ tư vấn thuế cho thương vụ mua bán sáp nhập

Dịch vụ thuế giá trị gia tăng

Dịch vụ tư vấn thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ hỗ trợ xin cấp giấy phép

Dịch vụ tư vấn và lập chiến lược thuế.

Dịch vụ tư vấn giá chuyển nhượng

Dịch vụ hải quan và thương mại quốc tế

Dịch vụ tư vấn thuế trong lĩnh vực số

​BẢN TIN THUẾ

bottom of page