top of page
Trang chủ /
​Dịch vụ tư vấn và lập chiến lược thuế

SOCIAL

  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube

Dịch vụ tư vấn và lập chiến lược thuế

Quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam và trên toàn thế giới mang đến sự đa dạng cho doanh nghiệp trong việc lựa chọn các xu hướng và mô hình kinh doanh mới. Tại RSM Việt Nam, chúng tôi thấu hiểu những rủi ro tiềm tàng của những xu hướng này và ảnh hưởng của nó đến tình hình tuân thủ thuế của doanh nghiêp, cũng như các cơ hội để tiết kiệm thuế và tối ưu nguồn lực của doanh nghiệp.

 

Thông qua kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu sắc về quy định cũng như thực tiễn áp dụng của những quy định về ưu đãi thuế, giãn/giảm thuế, các hiệp định tránh đánh thuế 02 lần… chúng tôi đã phát triển các chiến lược thuế thích hợp và chú trọng vào tính hiệu quả để nhằm giảm thiểu rủi ro thuế và tối đa hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.

 

Trên cơ sở đó, chúng tôi hỗ trợ khách hàng lập các kế hoạch tối ưu nguồn lực, tiết kiệm thuế và đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ sau.

​Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Lên kế hoạch tối ưu cơ chế ưu đãi thuế;

  • Lên kế hoạch chuyển lợi nhuận về nước;

  • Tối ưu thuế nghia vụ thuế thu nhập cá nhân với các cá nhân có thu nhập cao;

  • Dự trù chi phí thuế phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp;

  • Tư vấn cấu trúc doanh nghiệp, cơ cấu pháp lý nhằm tối ưu nghĩa vụ thuế phát sinh.

 

Hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay để cùng tìm hiểu xem các chuyên gia tư vấn thuế của chúng tôi có thể hỗ trợ gì cho công tác lập chiến lược thuế của doanh nghiệp.

​LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nguyễn Thành Lâm

​Ông Nguyễn Thành Lâm

Phó Tổng Giám đốc RSM Việt Nam

P: 0988 139 090

​E: lam.nguyen@rsmhanoi.com.vn

Bùi Mạnh Quân

Ông Bùi Mạnh Quân

Trưởng phòng Thuế & Tư vấn

P: 0988 139 090

​E: quan.bui@rsmhanoi.com.vn

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ VÀ HẢI QUAN

​Dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ quan hệ chính phủ

Dịch vụ thâm nhập thị trường

Dịch vụ tư vấn thuế cho thương vụ mua bán sáp nhập

Dịch vụ thuế giá trị gia tăng

Dịch vụ tư vấn thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ hỗ trợ xin cấp giấy phép

Dịch vụ tư vấn và lập chiến lược thuế.

Dịch vụ tư vấn giá chuyển nhượng

Dịch vụ hải quan và thương mại quốc tế

Dịch vụ tư vấn thuế trong lĩnh vực số

​BẢN TIN THUẾ & HẢI QUAN

bottom of page