top of page

ESG: Xây dựng chính sách công khai thuế

Điều cần thiết cho một công ty không chỉ giải thích việc tuân thủ luật thuế và các yêu cầu và hướng dẫn công khai, mà còn là câu chuyện rộng lớn hơn đặt ra bối cảnh cho các khoản nợ thuế của mình, chẳng hạn như mục tiêu và rủi ro kinh doanh, cũng như các yếu tố kinh tế và tình huống của ngành và các quốc gia nơi nó hoạt động. Ví dụ, nghiên cứu và phát triển là rất quan trọng đối với một công ty phụ thuộc nhiều vào dòng sản phẩm hoặc dịch vụ mới đang diễn ra và do đó thuế suất thấp hơn có thể phản ánh những ưu đãi đầu tư cần thiết cho sự phát triển kinh doanh đang diễn ra và tính bền vững của nó.

xy-dung-chinh-sach-cong-khai-thue
ESG: Xây dựng chính sách công khai thuế

Hệ thống báo cáo thường dành riêng cho từng quốc gia và các khía cạnh khác nhau của thuế sẽ được đề cập tùy thuộc vào các báo cáo được chuẩn bị. Tuy nhiên, những thay đổi đang diễn ra, cả về thông tin được cơ quan thuế chia sẻ cho các nước và cho công chúng nói chung.


Ví dụ: việc giới thiệu các quy tắc Tiết lộ Bắt buộc của Liên minh Châu Âu (EU) vào tháng 2020 năm 6 (DAC XNUMX) nhằm thực hiện các yêu cầu tuân thủ thủ tục đối với các bên trung gian và người nộp thuế tiết lộ "các thỏa thuận lập kế hoạch thuế có khả năng gây hấn" của các bên trung gian hoặc người nộp thuế cho cơ quan thuế có liên quan. Do đó, thông qua trao đổi thông tin tự động, tất cả các cơ quan thuế ở EU chia sẻ thông tin về các tiết lộ có thể báo cáo với nhau hàng quý.


Về mặt chia sẻ thông tin công khai, sự dẫn đầu của EU trong việc công khai các Doanh nghiệp Đa quốc gia (MNE) lớn tiết lộ công khai khoản thuế phải trả ở các quốc gia khác nhau, có thể là khởi đầu của một yêu cầu toàn cầu hơn để chia sẻ thông tin ra bên ngoài. Theo đề xuất của EU:

 • MNE có nghĩa vụ tiết lộ công khai thông tin thuế tài chính trên cơ sở phân tách cho một số quốc gia nhất định;

 • Báo cáo cần công bố thông tin liên quan đến bản chất của hoạt động kinh doanh, số lượng nhân viên, doanh thu thuần, thuế thu nhập đã nộp và tích lũy...;

 • Trong trường hợp chênh lệch giữa thuế thu nhập tích lũy và thuế thu nhập thực tế đã nộp, đơn vị mẹ cuối cùng được yêu cầu đưa ra lời giải thích trong báo cáo;

 • Các quy tắc công bố thông tin áp dụng khi có doanh thu nhóm ít nhất 750 triệu EURO cho mỗi hai năm tài chính liên tiếp gần đây nhất;

 • Các quy tắc cho phép các công ty bỏ qua một số thông tin nhạy cảm về mặt thương mại nhất định trong một khoảng thời gian nhất định;

 • Bản tổng kết cuối cùng sẽ có nghĩa vụ xuất bản báo cáo trên trang web của mình, nơi nó phải có thể truy cập được trong năm năm;

 • Báo cáo quốc gia công khai đầu tiên theo quốc gia ("CbCR") rất có thể sẽ liên quan đến năm tài chính 2024 và CbCR sẽ phải được công bố trước ngày 31 tháng 12 năm 2025.

cac-buoc-thiet-lap-bao-cao-thuc-tien
Các bước thiết lập báo cáo thực tiễn

Thuế không còn là một "hộp đen" và thái độ của xã hội đối với việc lập kế hoạch thuế tích cực đã thay đổi đáng kể, do đó ngày càng có nhiều sự công nhận rằng các công ty cần phát triển, sau đó thực hiện và duy trì chính sách thuế phản ánh lợi ích của tất cả các bên liên quan.


Một chính sách được xây dựng tốt sẽ hỗ trợ công ty xây dựng niềm tin với các bên liên quan, duy trì giá trị lâu dài của nó, đồng thời phát triển thương hiệu và giá trị danh tiếng của nó. Cơ sở của chính sách này, các công ty sẽ yêu cầu những điều sau đây

 • Hệ thống tốt để thu thập thông tin - thông tin thuế thường xuyên được lưu trữ và duy trì ở nhiều bộ phận khác nhau của doanh nghiệp (ví dụ: tài chính, hàng tồn kho và hậu cần, nhân sự, bảng lương, pháp lý) và ở nhiều quốc gia;

 • Phân tích cẩn thận các tiết lộ mà họ muốn thực hiện (cả những tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật và các biện pháp tự nguyện khác) - có khả năng thông tin sẽ quan trọng vì những lý do khác nhau ở các quốc gia khác nhau;

 • Hiểu được khẩu vị rủi ro thuế của họ - hội đồng quản trị và quản lý cấp cao cần phân tích và sau đó ghi lại và duy trì hồ sơ rủi ro phù hợp với doanh nghiệp;

xay-dung-chinh-sach-cong-khai-thue
Xây dựng chính sách công khai thuế
 • Tìm kiếm sự cân bằng phù hợp giữa quản trị thuế mạnh mẽ (quy trình) và "trả phần công bằng của họ" (kết quả);

 • Tiết lộ định tính và định lượng - cả hai sẽ được yêu cầu, nhưng cung cấp thông tin khác nhau và cần cung cấp giải thích nhất quán về vị trí thuế;

 • Tuân thủ các trách nhiệm ủy thác có thể tồn tại (ví dụ: đối với quỹ tín thác, lương hưu và quỹ đầu tư);

 • Rà soát thường xuyên để cập nhật các quy định thay đổi và sự thay đổi trong chính sách công.

Sau khi được phát triển, chính sách cần được truyền đạt rõ ràng cho các bên liên quan của tổ chức thông qua cả báo cáo quy định và tiết lộ tự nguyện. Điều cần thiết nữa là chính sách được hỗ trợ bởi văn hóa tổ chức phản ánh các giá trị của nó thông qua các hành động.


32 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

BẢN TIN TỔNG HỢP THÁNG 06/2024

NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/2024/NĐ-CP VỀ GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2024 Cơ quan ban hành: Chính phủ Ngày ban hành: 1

留言


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page