top of page

Ngành thuế thu khoảng 25.600 tỷ đồng tiền nợ thuế

Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải tăng cường thu hồi tiền thuế nợ, không để nợ thuế dây dưa, kéo dài.


Theo Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ ngành thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 7/2023 là 151.325 tỷ đồng, giảm 0,4% so với thời điểm ngày 30/6/2023, tăng 2,4% so với thời điểm ngày 31/12/2022. Lũy kế tính đến cuối tháng 7/2023, ngành thuế ước thu được 25.608 tỷ đồng tiền nợ thuế. Theo Tổng cục Thuế, số liệu tổng hợp tiền thuế nợ trên Hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) cho thấy, tính đến thời điểm ngày 31/7/2023, một số cục thuế có tiền thuế nợ tăng cao so với thời điểm ngày 31/12/2022. Qua kết quả làm việc với Kiểm toán Nhà nước về Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, vẫn còn địa phương thực hiện phân loại nợ chưa chính xác.

Theo Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ ngành thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 7/2023 là 151.325 tỷ đồng, giảm 0,4% so với thời điểm ngày 30/6/2023, tăng 2,4% so với thời điểm ngày 31/12/2022
Theo Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ ngành thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 7/2023 là 151.325 tỷ đồng, giảm 0,4% so với thời điểm ngày 30/6/2023, tăng 2,4% so với thời điểm ngày 31/12/2022

Để góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023, giảm nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ thuế năm 2023, về việc phân loại nợ, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế địa phương thực hiện rà soát, đảm bảo phân loại nợ đúng theo tính chất của từng khoản; hồ sơ phân loại nợ phải đầy đủ theo hướng dẫn tại Quy trình quản lý nợ thuế. Trường hợp sau khi rà soát, phát hiện khoản nợ đã phân loại chưa đầy đủ hồ sơ, chưa đúng tính chất nợ thì cục thuế phải hoàn thiện hồ sơ phân loại hoặc thực hiện phân loại lại để đảm bảo số liệu tiền thuế nợ theo dõi trên hệ thống TMS được phân loại đúng tính chất nợ và có đầy đủ hồ sơ. Về việc đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế, Tổng cục Thuế sẽ thông báo danh sách chi tiết người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/7/2023 trên địa bàn cục thuế quản lý.


Đối với người nộp thuế chỉ có tiền thuế nợ dưới 90 ngày, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế thực hiện ngay các biện pháp (gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử, mời lên làm việc, ban hành thông báo tiền thuế nợ) đôn đốc người nộp thuế nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, không để nợ thuế dây dưa, kéo dài, hạn chế nợ mới phát sinh. Đối với người nộp thuế có khoản tiền thuế nợ trên 90 ngày hoặc khoản tiền thuế nợ thuộc trường hợp phải cưỡng chế, các cục thuế phải áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.


Trường hợp quyết định cưỡng chế hết hiệu lực mà người nộp thuế chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế vào ngân sách nhà nước thì phải kịp thời chuyển sang áp dụng các biện pháp cưỡng chế phù hợp, đúng quy định. Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế thực hiện công khai thông tin của người nộp thuế có tiền thuế nợ quá hạn theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt tập trung vào người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn và kéo dài.

----------------------------------------

Dịch vụ của RSM Việt Nam dành cho doanh nghiệp FDI

RSM Việt Nam tự hào cung cấp dịch vụ đa dạng dành cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. RSM Việt Nam có nhiều chuyên gia với sự hiểu biết sâu sắc về chuẩn mực kế toán và chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế, thuế nội địa, thuế quốc tế, hải quan, bảo hiểm, lao động… Mặt khác, với nhiều năm kinh nghiệm làm việc cùng các khách hàng và đối tác trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, chúng tôi có những kiến thức tổng hợp và chuyên sâu để đưa ra các lời khuyên đúng đắn cho khách hàng. RSM Việt Nam cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập với độ tin cậy cao về báo cáo tài chính được lập bởi khách hàng.

RSM Việt Nam tự hào cung cấp dịch vụ đa dạng dành cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam
RSM Việt Nam tự hào cung cấp dịch vụ đa dạng dành cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Các giá trị gia tăng RSM Việt nam mang lại

Thông qua dịch vụ kiểm toán, chúng tôi sẽ trao đổi các tư vấn liên quan đến kế toán, thuế, tuân thủ và hệ thống kiểm soát nội bộ… Do đó góp phần giúp khách hàng liên tục cải thiện hệ thống và ngăn ngừa rủi ro trong tương lai. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật cho khách hàng về thay đổi của luật định, các cảnh báo rủi ro liên quan thông qua thư điện tử, hội thảo, báo cáo phân tích chuyên sâu.


Tổng hợp


4 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Kommentare


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page