top of page

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thuộc diện kiểm toán bắt buộc hay không?

Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có phải kiểm toán bắt buộc hay không? Nếu không thực hiện có bị gì không? Chúng tôi muốn đảm bảo doanh nghiệp của chúng tôi vận hành đúng pháp luật. Đây là câu hỏi chúng tôi đã nhận được trong thời gian gần đây và yêu cầu được tư vấn chi tiết.


Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn chi tiết câu trả lời cho câu hỏi doanh nghiệp có cần phải kiểm toán doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hay không.


kiem-toan-doanh-nghiep-nuoc-ngoai
Kiểm toán doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

Mục đích của việc kiểm toán độc lập là gì?


Theo Điều 4 Luật Kiểm toán độc lập 2011 thì mục đích của việc kiểm toán độc lập được đề cập như sau:


"Điều 4. Mục đích của kiểm toán độc lập


Hoạt động kiểm toán độc lập nhằm góp phần công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị được kiểm toán và doanh nghiệp, tổ chức khác; làm lành mạnh môi trường đầu tư; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; phát hiện và ngăn chặn vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành kinh tế, tài chính của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp."


Các đơn vị nào phải thực hiện kiểm toán độc lập?


Theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 15 Nghị định 17/2012/NĐ-CP thì các đơn vị sau đây phải thực hiện kiểm toán gồm:


1. Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

  • Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

  • Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

  • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

2. Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan.


3. Doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

  • Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

  • Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

  • Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

  • Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

  • Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

Như vậy, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện việc kiểm toán. Việc kiểm toán được thực hiện theo quy định tại Luật kiểm toán độc lập 2011 (lưu ý Chương 4 của văn bản này) và Nghị định 17/2012/NĐ-CP.Nếu không thực hiện kiểm toán độc lập thì có bị gì không?


Nếu không thực hiện, đơn vị bạn sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, cụ thể:


"Điều 53. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề thực hiện kiểm toán


3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với đơn vị được kiểm toán không thực hiện kiểm toán bắt buộc đối với báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính tổng hợp và các công việc kiểm toán khác theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập và pháp luật khác có liên quan"


Như vậy. đơn vị bạn có thể bị xử phạt lên đến 50 triệu đồng nếu không thực hiện kiểm toán độc lập.


259 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page