top of page

Công văn 1163/TCHQ-TXNK về vấn đề chấn chỉnh thực hiện công tác hoàn thuế

Công tác hoàn thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa là vấn đề được rất nhiều các doanh nghiệp quan tâm và còn gặp nhiều vướng mắc ở các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trên cả nước. Ngày 05 tháng 4 năm 2022 Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn 1163/TCHQ-TXNK để kiểm tra, chấn chỉnh một số vấn đề liên quan đến công tác hoàn thuế như sau:

  • Tiếp nhận, giải quyết thời hạn hoàn thuế theo đúng quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Thông tư 06/2021/TT-BTC;

  • Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế nhưng đã phân loại thuộc diện hoàn trước kiểm tra sau thì:

Phải tổ chức kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với tất cả các trường hợp này theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 06/2021/TT-BTC.
  • Kiểm tra, rà soát các trường hợp hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm theo quy định tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Trường hợp phát hiện đã hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng không xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc không xuất khẩu sản phẩm vào khu phi thuế quan thì:

Thực hiện thu hồi số tiền thuế đã hoàn theo quy định (Công văn 6830/TCHQ-TXNK ngày 21/11/2018, Công văn 7565/TCHQ-TXNK ngày 25/12/2018).

Trong quá trình thực hiện các quy định tại văn bản này, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.


CÔNG VĂN 1163-TCHQ-TXNK
.pdf
Tải về PDF • 362KB

113 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comentarios


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page