• vanhoang4

Quyết Định 28/2021/QĐ-TTG về hỗ trợ người lao động,người sử dụng lao động từ quỹ BHTN

Trước những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, ngày 24/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP (“Nghị quyết 116”) về chính sách hỗ trợ người lao động (“NLĐ”) và người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (“BHTN”). Đến ngày 01/10/2021 vừa qua, Chính phủ ban hành Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định thực hiện một số điểm của Nghị quyết 116.


Tải bản tin đầy đủ tại đây:
14 lượt xem

Đăng ký nhận bản tin từ RSM Việt Nam

Bạn gửi thông tin đăng ký thành công. Xin cảm ơn.

THEO DỊCH VỤ

OUR SERVICE

Whether serving public sector organisations, owner managed businesses, private individuals or listed companies with overseas operations, our goal is to help our clients achieve their ambitions.