top of page

M&A là gì? Những điều cần biết về dịch vụ M&A

M&A là một thuât ngữ rất thông dụng trong giới chuyên môn về kinh doanh, đầu tư nói chung. Bản thân hoạt động M&A mang nhiều ý nghĩa, và có vai trò quan trọng đối với các công ty liên quan, các cổ đông, nhân viên của họ và toàn cảnh kinh doanh.


1. M&A là gì?

Sáp nhập và Mua lại (M&A) là một hoạt động chiến lược bao gồm việc hợp nhất các doanh nghiệp thông qua sáp nhập hoặc mua lại để giành quyền kiểm soát một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp mục tiêu.


Trang Investopedia, một trang thông tin về thuật ngữ đầu tư & kinh doanh nổi tiếng có định nghĩa hoạt động M&A tM&A là gì? Những điều cần biết về dịch vụ M&Aức là: "Một thuật ngữ chung mô tả việc hợp nhất các công ty và tài sản thông qua các loại giao dịch tài chính khác nhau, bao gồm sáp nhập, mua lại, hợp nhất, chào mua công khai, mua tài sản và công tác quản lý mua lại. (a general term that describes the consolidation of companies and assets through various types of financial transactions, including mergers, acquisitions, consolidations, tender offers, purchase of assets, and management acquisitions.)


M&A được định nghĩa là :"Một thuật ngữ chung mô tả việc hợp nhất các công ty và tài sản thông qua các loại giao dịch tài chính khác nhau, bao gồm sáp nhập, mua lại, hợp nhất, chào mua công khai, mua tài sản và công tác quản lý mua lại
M&A được định nghĩa là :"Một thuật ngữ chung mô tả việc hợp nhất các công ty và tài sản thông qua các loại giao dịch tài chính khác nhau, bao gồm sáp nhập, mua lại, hợp nhất, chào mua công khai, mua tài sản và công tác quản lý mua lại

Sáp nhập (Mergers) đòi hỏi sự hợp nhất của các công ty có quy mô tương đương, dẫn đến sự hình thành một thực thể pháp lý mới. Trong trường hợp này, tất cả tài sản, lợi ích chung, quyền và nghĩa vụ của công ty bị sáp nhập hoặc mua lại đều được thực thể sáp nhập đồng hóa. Việc sáp nhập thể hiện sự hội tụ của các doanh nghiệp, thống nhất bởi lợi ích chung, thành một thực thể pháp lý mới. Pháp nhân bị sáp nhập thừa nhận quyền sở hữu tất cả tài sản, lợi ích, quyền và nghĩa vụ trước đây của công ty bị sáp nhập. Nó là hình ảnh thu nhỏ của nỗ lực hợp tác được hai doanh nghiệp theo đuổi vì lợi ích chung.


Mặt khác, việc mua lại (Acquisition) liên quan đến việc một thực thể chiếm ưu thế mua lại các doanh nghiệp nhỏ hơn hoặc yếu hơn trong khi vẫn giữ nguyên tư cách pháp lý hiện có của mình. Công ty mua lại đảm nhận quyền sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp bị mua lại. Việc mua lại thể hiện việc một doanh nghiệp lớn hơn mua các doanh nghiệp nhỏ hơn hoặc dễ bị tổn thương về tài chính, doanh nghiệp này vẫn duy trì vị thế pháp lý ban đầu. Công ty mua lại giành được quyền kiểm soát và quyền sở hữu hợp pháp đối với doanh nghiệp bị mua lại.


Các giao dịch M&A vượt qua quyền sở hữu cổ phần đơn thuần, bao gồm sự tham gia tích cực và ra quyết định liên quan đến các khía cạnh quan trọng của doanh nghiệp được sáp nhập hoặc mua lại. Các giao dịch này mang lại nhiều lợi thế cho doanh nghiệp, bao gồm mở rộng thị phần, nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa lực lượng lao động, giảm chi phí và cơ hội tận dụng các công nghệ được chuyển giao. Các giao dịch M&A trao quyền cho các doanh nghiệp tận dụng sức mạnh tổng hợp và mở ra giá trị đáng kể.


Nắm bắt lĩnh vực M&A năng động, nơi các doanh nghiệp củng cố liên minh, vượt qua các giới hạn mới và khai thác các tiềm năng tổng hợp để thúc đẩy thế giới doanh nghiệp tiến lên.


2. Tư vấn M&A là gì?

Tư vấn M&A đề cập đến hoạt động cung cấp lời khuyên và hướng dẫn chiến lược cho các tổ chức tham gia vào các giao dịch mua bán và sáp nhập (Merger & Acquisition). Các giao dịch M&A liên quan đến việc hợp nhất các công ty, trong đó một công ty mua lại một công ty khác hoặc hai công ty hợp nhất để tạo thành một thực thể mới.


Các công ty tư vấn M&A cung cấp kiến thức chuyên môn chuyên sâu để giúp khách hàng điều hướng quá trình giao dịch M&A phức tạp
Các công ty tư vấn M&A cung cấp kiến thức chuyên môn chuyên sâu để giúp khách hàng điều hướng quá trình giao dịch M&A phức tạp

Các công ty tư vấn M&A cung cấp kiến thức chuyên môn chuyên sâu để giúp khách hàng điều hướng quá trình giao dịch M&A phức tạp. Dịch vụ của họ thường bao gồm:

 • Lập kế hoạch chiến lược: Các chuyên gia tư vấn M&A giúp khách hàng phát triển một kế hoạch chiến lược cho các hoạt động M&A của họ, điều chỉnh giao dịch với các mục tiêu kinh doanh của khách hàng. Điều này có thể liên quan đến việc xác định các mục tiêu tiềm năng để mua lại hoặc sáp nhập.

 • Thẩm định chi tiết: Chuyên gia tư vấn tiến hành thẩm định kỹ lưỡng đối với các công ty mục tiêu để đánh giá các khía cạnh tài chính, hoạt động và pháp lý của họ. Điều này giúp khách hàng đánh giá rủi ro và cơ hội liên quan đến giao dịch.

 • Định giá: Chuyên gia tư vấn M&A hỗ trợ xác định giá trị của công ty mục tiêu hoặc toàn bộ thỏa thuận. Họ phân tích dữ liệu tài chính, điều kiện thị trường và xu hướng của ngành để đưa ra mức định giá công bằng và hợp lý.

 • Cấu trúc thương vụ: Chuyên gia tư vấn giúp khách hàng cấu trúc thương vụ M&A theo cách tối đa hóa giá trị và giảm thiểu rủi ro. Điều này liên quan đến việc thiết kế các điều khoản giao dịch, chẳng hạn như giá mua, cấu trúc thanh toán và phân bổ tài sản và nợ phải trả.

 • Hỗ trợ đàm phán: Chuyên gia tư vấn M&A cung cấp hướng dẫn trong quá trình đàm phán để giúp khách hàng đảm bảo các điều khoản có lợi. Họ hỗ trợ xây dựng các chiến lược đàm phán, tiến hành nghiên cứu thị trường và phân tích vị thế của đối tác.

 • Lập kế hoạch tích hợp: Sau khi giao dịch M&A hoàn tất, các chuyên gia tư vấn hỗ trợ việc tích hợp hai tổ chức. Họ phát triển các kế hoạch tích hợp, xác định sức mạnh tổng hợp và quản lý quy trình để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ và hiện thực hóa giá trị.

Các công ty tư vấn M&A thường hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng đầu tư, cố vấn pháp lý và các chuyên gia khác có liên quan đến giao dịch. Mục tiêu của họ là giúp khách hàng đưa ra quyết định sáng suốt, giảm thiểu rủi ro và đạt được các mục tiêu chiến lược thông qua các giao dịch M&A thành công.


2.1 Một số lợi ích từ M&A đối với doanh nghiệp

Mergers and Acquisitions (M&A) có nhiều lợi ích quan trọng cho các doanh nghiệp tham gia. Dưới đây là một số lợi ích chính của M&A:

 1. Mở rộng thị trường: M&A cho phép các doanh nghiệp mở rộng sự hiện diện của mình trên thị trường. Thông qua việc sáp nhập hoặc mua bán, các doanh nghiệp có thể tiếp cận khách hàng mới, mở rộng địa geographies kinh doanh và tăng cường thị phần của mình.

 2. Tăng cường năng lực cạnh tranh: Bằng cách hợp nhất hoặc sáp nhập với các đối tác cạnh tranh hoặc có lợi thế, các doanh nghiệp có thể tăng cường năng lực cạnh tranh của mình. Sự kết hợp các nguồn lực, kỹ năng và công nghệ giúp tạo ra sự hợp tác mạnh mẽ và cung cấp lợi thế đối thủ trên thị trường.

 3. Tạo ra giá trị tài sản: M&A có thể tạo ra giá trị tài sản cho các doanh nghiệp. Thông qua sáp nhập hoặc mua bán, các doanh nghiệp có thể sở hữu tài sản vật chất, nhãn hiệu, quyền sở hữu trí tuệ và khối lượng khách hàng lớn hơn, đóng góp vào việc tăng giá trị doanh nghiệp.

 4. Tiết kiệm chi phí và tăng cường hiệu quả: M&A có thể giúp tiết kiệm chi phí và tăng cường hiệu quả hoạt động. Bằng cách kết hợp các hoạt động và quy trình, các doanh nghiệp có thể loại bỏ sự trùng lặp và tận dụng các lợi ích của quy mô để đạt được hiệu quả tài chính và hoạt động tốt hơn.

 5. Tiếp cận công nghệ và khả năng đổi mới: M&A có thể cung cấp tiếp cận công nghệ mới và khả năng đổi mới. Bằng cách mua lại hoặc hợp nhất với các công ty có công nghệ tiên tiến hoặc khả năng đổi mới, các doanh nghiệp có thể nhanh chóng áp dụng các công nghệ mới và nâng cao sự cạnh tranh trong ngành.

 6. Diversification (đa dạng hóa): M&A cung cấp cơ hội đa dạng hóa hoạt động và ngành nghề của doanh nghiệp. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro từ một ngành nghề hoặc thị trường duy nhất và tạo ra một hình ảnh toàn diện hơn về hoạt động kinh doanh.

Nói chung, M&A mang lại lợi ích về mở rộng thị trường, tăng cường năng lực cạnh tranh, tạo ra giá trị tài sản, tiết kiệm chi phí, tiếp cận công nghệ và khả năng đổi mới, cũng như đa dạng hóa hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, việc thực hiện M&A cần được tiến hành cẩn thận và có sự tư vấn chuyên nghiệp để đảm bảo đạt được những lợi ích này.


M&A mang lại lợi ích về mở rộng thị trường, tăng cường năng lực cạnh tranh, tạo ra giá trị tài sản, tiết kiệm chi phí, tiếp cận công nghệ và khả năng đổi mới, cũng như đa dạng hóa hoạt động kinh doanh
M&A mang lại lợi ích về mở rộng thị trường, tăng cường năng lực cạnh tranh, tạo ra giá trị tài sản, tiết kiệm chi phí, tiếp cận công nghệ và khả năng đổi mới, cũng như đa dạng hóa hoạt động kinh doanh

2.2 Một số quy định về M&A theo pháp luật hiện hành

Các quy định pháp luật áp dụng cho hoạt động M&A tại Việt Nam bao gồm nhiều quy định pháp luật thuộc các lĩnh vực khác nhau, điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch M&A. Cụ thể, khung pháp lý về M&A doanh nghiệp đã được quy định cụ thể tại một số văn bản pháp luật, trong đó nổi bật là Luật Doanh nghiệp.

 • Quy định về M&A: Trong phạm vi của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác, Việt Nam đã có các quy định về M&A. Cụ thể, Luật Doanh nghiệp quy định về quy trình, thủ tục và điều kiện thực hiện M&A tại Việt Nam.

 • Giấy phép M&A: M&A tại Việt Nam đòi hỏi các doanh nghiệp phải có giấy phép M&A từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quy trình xin giấy phép M&A bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các thủ tục, và được cơ quan nhà nước xem xét và cấp phép.

 • Giới hạn về ngành nghề: Có những giới hạn và hạn chế về việc thực hiện M&A trong một số ngành nghề đặc biệt, như ngân hàng, bảo hiểm, ngành dầu khí, ngành tài chính, ngành y tế, ngành hàng không và viễn thông. Các doanh nghiệp tham gia M&A trong các ngành này phải tuân thủ các quy định, điều kiện và quy trình đặc thù.

 • Cạnh tranh và kiểm soát quốc gia: Các hoạt động M&A cần tuân thủ các quy định về cạnh tranh và kiểm soát quốc gia. Cơ quan quản lý cạnh tranh và cơ quan quản lý kiểm soát quốc gia có thể thực hiện xem xét và kiểm soát các hoạt động M&A để đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh và quyền lợi quốc gia.

 • Bảo vệ lợi ích của bên liên quan: Pháp luật Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ lợi ích của các bên liên quan trong quá trình M&A. Điều này bao gồm việc đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông, người lao động và các bên liên quan khác, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

Những nhận định trên chỉ là một tóm tắt và không thể thay thế việc nghiên cứu kỹ lưỡng và tham khảo các quy định pháp luật cụ thể. Để thực hiện M&A thành công, các bên liên quan nên tìm hiểu rõ ràng về pháp luật Việt Nam và hợp tác với các chuyên gia pháp lý để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.


3, Dịch vụ tư vấn M&A của RSM Việt Nam

Chúng tôi hiểu rằng có rất nhiều yếu tố và áp lực tác động lên quá trình xử trí các giao dịch phức tạp. Cho dù doanh nghiệp đang thực hiện một thương vụ mua lại, thành lập một liên minh chiến lược, huy động hoặc đầu tư vốn hay giải phóng vốn thông qua bán lại hoặc tái cấu trúc, quý vị cần có những lời khuyên đúng đắn, thiết thực và sáng tạo.

Được cam kết chất lượng bởi các chuyên gia hàng đầu, dịch vụ tư vấn M&A của RSM luôn được đánh giá cao.
Được cam kết chất lượng bởi các chuyên gia hàng đầu, dịch vụ tư vấn M&A của RSM luôn được đánh giá cao.

Từ quá trình đánh giá trước giao dịch cho đến khi hoàn thành giao dịch rồi đến tích hợp hoặc tách sau giao dịch, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp doanh nghiệp ở mọi giai đoạn. Các chuyên gia dịch vụ tài chính doanh nghiệp và dịch vụ giao dịch của chúng tôi trong mạng lưới RSM có kiến thức về quốc gia bản địa, về thị trường và về ngành, sẽ cung cấp cho doanh nghiệp những kinh nghiệm kết hợp giữa chuyên môn kỹ thuật, thương mại và vận hành để phù hợp cho từng trường hợp riêng biệt của doanh nghiệp.

Dịch vụ của chúng tôi:

 • Thị trường vốn;

 • Sáp nhập và mua lại;

 • Thanh lý;

 • Khởi tạo giao dịch;

 • Thẩm định về tài chính và thuế;

 • Xây dựng mô hình tài chính;

 • Định giá/Thẩm định giá

--------------------------------------------

Tham khảo thêm các nội dung sau:139 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page