top of page

Điểm tin IFRS - Cách ghi nhận kế toán thỏa thuận mua lại theo chuẩn mực kế toán quốc tế số 15

Thỏa thuận mua lại là một loại giao dịch thường gặp trong thực tế giữa các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, VAS chưa có những hướng dẫn cụ thể đối với loại giao dịch này. Chuẩn mực

IFRS 15 (thay thế cho IAS 18 và IAS 11) đã cung cấp một mô hình ghi nhận doanh thu cho

loại hợp đồng “Thỏa thuận mua lại” và được hướng dẫn một cách cụ thể trong chuẩn mựcThỏa thuận mua lại là gì?

Thỏa thuận mua lại là một hợp đồng trong đó đơn vị bán một tài sản đồng thời cam kết hoặc có quyền chọn (trong cùng hợp đồng hoặc trong một hợp đồng khác) để mua lại tài sản đó. Tài sản được mua lại có thể là tài sản được bán ban đầu cho khách hàng, một tài sản tương tự với tài sản đó, hoặc là một bộ phận của tài sản đã được bán trong giao dịch ban đầu.


Các dạng thỏa thuận mua lại

Công ty có nghĩa vụ mua lại hàng hóa, tài sản đã bán (một hợp đồng kỳ hạn)

Công ty có quyền mua lại tài sản đã bán (quyền chọn mua)

Công ty phải mua lại tài sản khi khách hàng yêu cầu (quyền chọn bán)


Cách xử lý kế toán theo dạng thỏa thuận

Trong hai dạng thỏa thuận này, theo IFRS 15 bên bán vẫn nắm quyền kiểm soát đối với hàng hóa, tài sản. ⇒ Không thỏa mãn điều kiện ghi nhận doanh thu Do đó, doanh nghiệp phải ghi nhận cho hai dạng hợp đồng này như một trong hai giao dịch dưới đây: • Là một hợp đồng cho thuê tài sản theo IFRS 16 nếu giá mua lại thấp hơn giá bán ban đầu của tài sản; • Là một thỏa thuận hỗ trợ tài chính nếu giá mua lại lớn hơn hoặc bằng giá bán ban đầu của tài sản.


Quyền chọn mua

TH 1: Giá mua lại < Giá bán ban đầu

Ngay tại thời điểm bắt đầu hợp đồng, công ty phải xem xét liệu khách hàng có động lực đáng kể về mặt kinh tế (*) để thực hiện quyền đó hay không • Nếu nhận thấy khách hàng có động lực đáng kể về mặt kinh tế để thực hiện quyền đó => Kế toán thỏa thuận này như hợp đồng thuê tài sản theo IFRS 16 • Nếu khách hàng không có động lực đáng kể về mặt kinh tế để thực hiện quyền của mình => Kế toán thỏa thuận này như giao dịch bán hàng có quyền trả lại. (*) Để xác định liệu khách hàng có động lực đáng kể về mặt kinh tế để thực hiện quyền của mình hay không, đơn vị phải xem xét nhiều yếu tố, bao gồm mối quan hệ giữa giá mua lại với giá trị thị trường dự kiến của tài sản tại ngày mua lại và khoảng thời gian cho đến khi quyền đó hết hạn. Ví dụ, nếu giá mua lại được dự kiến là cao hơn đáng kể so với giá trị thị trường của tài sản, thì điều này có thể chỉ ra rằng khách hàng có động lực đáng kể về mặt kinh tế để thực hiện quyền chọn bán


TH 2: Giá mua lại > giá bán ban đầu

Ngay tại thời điểm bắt đầu hợp đồng, công ty phải xem xét đến giá trị thị trường dự kiến của tài sản và liệu khách hàng có động lực đáng kể về mặt kinh tế để thực hiện quyền đó hay không • Nếu giá mua lại lớn hơn giá trị thị trường dự kiến của tài sản => Kế toán thỏa thuận như một giao dịch hỗ trợ tài chính.


Tải xuống bản đầu đủ báo cáo

Cach ghi nhan ke toan thoa thuan mua lai theo chuan muc IFRS 15
.pdf
Tải về PDF • 479KB

160 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page