top of page

Bản tin nhanh Thuế tháng 6/2023 (5)

Quyết định 948/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam


Ngày 05/6/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 948/QĐ-BHXH (Quyết định 948) sửa đổi, bổ sung một số quy định về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN), trong đó có một số điểm người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) cần lưu ý sau:


1. Sửa đổi, bố sung một số Điều của Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017:


Bãi bỏ quy định về việc NLĐ qua đào tạo, học nghề phải đóng BHXH cao hơn 7% mức lương tối thiểu vùng, cụ thể:

  • Hiện hành, tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP không còn quy định về tiền lương tối thiểu của người đã qua học nghề, đào tạo nghề mà chỉ quy định về mức lương thấp nhất mà NSDLD trả cho NLD theo tháng, theo giờ. Do đó, BHXH Việt Nam đã bãi bỏ tiết a, tiết b điểm 2.6 khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH để đồng bộ quy định về tiền lương đóng BHXH bắt buộc của NLĐ đã qua học nghề, đào tạo nghề giữa Quyết định 595/QĐ-BHXH và Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

  • Như vậy, kể từ ngày Quyết định 948 có hiệu lực mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với NLĐ đã qua học nghề, đào tọa nghề không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với NLĐ làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Phụ lục số 02 về Các loại giấy tờ làm căn cứ lập danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD-BNN cũng được sửa đổi bổ sung, chi tiết xem tại Phụ lục 02 kèm theo Quyết định 948.


2. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023:


2.1. Về đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình:


Cum từ “Toàn bộ” tại khoản 6 Điều 2 Quyết định số 490/QĐ-BHCX được sửa đổi, do đó đối tượng thuộc nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình kể từ ngày Quyết định 948 có hiệu lực bao gồm:

  • Người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 8 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH và người đã khai báo tạm vắng; và

  • Những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 8 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH và đối tượng đã tham gia BHYT theo trường hợp nêu trên.

2.2. Về hướng dẫn lập danh sách và hồ sơ người lao động giải quyết BHXH một lần còn thời gian BHTN chưa hưởng:


Khoản 8 Điều 2 được sửa đổi như sau: Lập danh sách và hồ sơ người lao động giải quyết BHXH một lần còn thời gian BHTN chưa hưởng; chấm dứt hưởng, hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu D16-TS) gửi Phòng/Tổ Quản lý Thu - sổ, Thẻ để đối chiếu và xác nhận lại dữ liệu tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng trên cơ sở dữ liệu thu toàn quốc.


2.3. Khoản 2 Điều 3 (b6 tiết 1.1.4 điểm 1.1 khoản 1 Điều 33b) được sửa đổi, bổ sung:


Hệ thống phần mềm tự động tích hợp toàn bộ quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo một mã số BHXH duy nhất của người tham gia; thông tin của người tham gia được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Lưu trữ, quản lý riêng hồ sơ đã in sổ BHXH, thẻ BHYT, tờ rời sổ BHXH để làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, xác nhận sổ BHXH; dữ liệu sổ BHXH đã được gộp vào mã số BHXH mới, dữ liệu sổ BHXH đã được giải quyết chế độ hưu trí, chế độ tử tuất, BHXH một lần, giải quyết hưởng trợ cấp BHTN.


2.4. Bên cạnh đó, các quy định chi tiết về Hồ sơ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với ngày cuối cùng của tháng thực hiện (Mẫu 02-TS);


Phụ lục Các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp, ghi, điều chỉnh sổ BHXH, thẻ BHYT chi tiết xem tại khoản 4, 5, 6 Điều 2 Quyết định 948.


3. Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN:


Tại Điều 3 Quyết định 948 sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT) ban hành kèm theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 như sau:

  • Cột (27): ghi số; ngày, tháng, năm của hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc (HĐLV) (ghi rõ thời hạn HĐLĐ, HĐLV từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm) hoặc quyết định (tuyển dụng, tiếp nhận); tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương, ...

  • Ghi rõ thời gian (từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm) nghỉ ốm, đau, thai sản hưởng chế độ BHXH; đối với người lao động khi bị mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày đang trong thời gian nằm viện kèm theo giấy tờ chứng mình.

  • Ghi đối tượng được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn nếu có giấy tờ chứng minh như: người có công, cựu chiến binh, ....

4. Sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu (theo Phụ lục I - Danh mục biểu mẫu sửa đổi, bổ sung đính kèm) về Danh sách người chờ hưởng chế độ hưu trí đã được cấp thẻ BHYT (Mẫu C22-TS), Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT (Mẫu C17-TS) và một số biểu mẫu khác


Chi tiết xem tại Phụ lục I – Danh mục biểu mẫu bổ sung, sửa đổi ban hành kèm theo Quyết định 984.

Quyết định 948/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2023.


134 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page