top of page

Bản tin nhanh Thuế T9/2023

I. Quyết định 7823/QĐ-TLĐ về việc lùi đóng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng


Ngày 31/8/2023, Tổng Liên đoàn Lao động ban hành Quyết định 7823/QĐ-TLĐ về việc lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2023 đối với doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.


Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động đồng ý cho các doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 01/01/2023 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2023.


Đồng thời, giao Ban Thường vụ các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xem xét, xác định và chịu trách nhiệm về việc quyết định cho doanh nghiệp bi cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2023 và báo cáo tình hình thực hiện Quyết định này về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tài chính) trước ngày 31/01/2024.


Quyết định 7823/QĐ-TLĐ có hiệu lực từ ngày 31/8/2023


II. Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về người lao động (NLĐ) nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam


Ngày 18/9/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định người lao động. Theo đó, Nghị định 70/2023/NĐ-CP có một số thay đổi như sau:


1. Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Quy định

Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Nghị định 70/2023/NĐ-CP

Cơ quan cấp văn bản chấp thuận về việc sử dụng NLĐ nước ngoài

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thời gian báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài

Ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài

Ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

2. Quy định về người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam


Theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP, kể từ ngày 01/01/2024, việc thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài phải được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử.


Cụ thể, ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến báo cáo giải trình với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, người sử dung lao động phải đăng tuyển dụng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc Cổng thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập. Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm: vị trí và chức danh công việc, mô tả công việc, số lượng, yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, mức lương, thời gian và địa điểm làm việc.


Sau khi không tuyển được người lao động Việt Nam vào các vị ví tuyển dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.


Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2023


Tải bản PDF tại đây!

Bản tin nhanh Thuế T9 - RSMHN
.pdf
Tải về PDF • 6.91MB

119 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page