top of page

Thủ tục kiểm toán: Phân loại và đặc trưng quan trọng

Một trong những khái niệm quan trọng của kiểm toán là thủ tục kiểm toán, điều mà không ít doanh nghiệp quan tâm và cần hiểu cho đúng. Bởi lẽ đây chính là một trong những bước quan trọng trong quá trình kiểm toán nhằm xác nhận tính chính xác của số liệu và báo cáo tài chính.


Vậy thủ tục kiểm toán là gì? Các đặc trưng quan trọng của thủ tục kiểm toán là gì? Hãy theo dõi các thông tin chi tiết qua bài viết dưới đây nhé.


1. Thủ tục kiểm toán là gì?

Thủ tục kiểm toán
Thủ tục kiểm toán là các bước trong quy trình kiểm toán là việc doanh nghiệp, kiểm toán xác nhận kiểm tra tính chính xác, trung thực và hợp lý của số liệu kế toán, cài tài liệu cũng như báo cáo tài chính của tổ chức, doanh nghiệp.

Thủ tục kiểm toán là các bước trong quy trình kiểm toán là việc doanh nghiệp, kiểm toán xác nhận kiểm tra tính chính xác, trung thực và hợp lý của số liệu kế toán, cài tài liệu cũng như báo cáo tài chính của tổ chức, doanh nghiệp.


Tuy có nhiều cách giải thích khác nhau, nhưng định nghĩa chung về thủ tục kiểm toán thường được hiểu như sau: Thủ tục kiểm toán là các công việc cụ thể được kiểm toán viên thực hiện để thu thập một bằng chứng kiểm toán xác định gắn với mục tiêu kiểm toán.


Chuyên trang Reciprocity định nghĩa rằng: "Thủ tục kiểm toán là các quy trình và phương pháp mà kiểm toán viên sử dụng để thu thập bằng chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp nhằm đưa ra xét đoán chuyên môn về tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ của một tổ chức."


Thủ tục kiểm toán là các quy trình và phương pháp mà kiểm toán viên sử dụng để thu thập bằng chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp nhằm đưa ra xét đoán chuyên môn về tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ của một tổ chức
Thủ tục kiểm toán là các quy trình và phương pháp mà kiểm toán viên sử dụng để thu thập bằng chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp nhằm đưa ra xét đoán chuyên môn về tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ của một tổ chức

Chuyên trang Accountingtools định nghĩa như sau: "Các thủ tục kiểm toán được kiểm toán viên sử dụng để xác định chất lượng của thông tin tài chính do khách hàng của họ cung cấp, dẫn đến việc đưa ra ý kiến của kiểm toán viên. Các thủ tục chính xác được sử dụng sẽ khác nhau tùy theo khách hàng, tùy thuộc vào bản chất của hoạt động kinh doanh và các xác nhận kiểm toán mà kiểm toán viên muốn chứng minh."


2. Các thủ tục kiểm toán mà kiểm toán viên cần biết?


Kiểm toán viên cần biết các đặc trưng cơ bản như sau:


2.1 Thủ tục đánh giá rủi ro


Kiểm toán viên cần thu thập thông tin về doanh nghiệp, đơn vị được kiểm toán cũng như môi trường mà doanh nghiệp này hoạt động để dựa vào đó đánh giá các rủi ro hay sai phạm phản ánh trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tổ chức.


2.2 Thủ tục kiểm tra hoạt động kiểm soát


Những kiến thức, hiểu biết của kiểm toán viên về kiểm soát nội bộ sẽ được dùng với mục đích kiểm toán cũng như đánh giá rủi ro cho nghiệp vụ.


2.3 Thủ tục kiểm toán cơ bản


Ý nghĩa đặc biệt của kiểm toán cơ bản đặc biệt quan trọng trong thu thập bằng chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp. Kiểm toán cơ bản có 3 thủ tục đó là: Thủ tục phân tích, thủ tục kiểm tra chi tiết nghiệp vụ, thủ tục kiểm tra chi tiết số dư.


Thủ tục kiểm tra chi tiết số dư: Đây là thủ tục giúp kiểm toán viên thu thập được bằng chứng kiểm toán có độ tin cậy cao


Thủ tục kiểm tra chi tiết nghiệp vụ: Thủ tục này được dùng với mục đích định liệu mục tiêu kiểm toán các nghiệp vụ liên quan có bị vi phạm.


Thủ tục phân tích: Đây là thủ tục liên quan tới sự so sánh giữa số tiền dự kiến, trên kế hoạch với số tiền đã ghi nhận hay số liệu kì vọng nói chung được đưa ra bởi kiểm toán viên.


Thủ tục kiểm toán
Kiểm toán viên cần biết các đặc trưng cơ bản của thủ tục kiểm toán

3. Các đặc trưng của thủ tục kiểm toán

Mỗi thủ tục kiểm toán khi sử dụng sẽ đều có những điểm yếu hay điểm mạnh riêng biệt. Chính vì vậy, kế toán trong quá trình sử dụng cần xem xét thực hiện cam kết kiểm toán.


Mục đích của kiểm toán viên đó chính là xác định thủ tục kiểm toán để có thể thu được bằng chứng xác thực, đáng tin cậy nhất. để đạt được sử hiểu biết nhất rủi ro kiểm toán sao cho chi phí ít nhất.


Dựa vào 3 giai đoạn khác nhau trong quy trình kiểm toán, kiểm toán viên sẽ tìm bằng chứng chi tiết, đầy đủ và đáng tin cậy nhất. Tuy nhiên, sẽ phát sinh những mâu thuẫn khi thực hiện các thủ tục kiểm toán, chính vì vậy kiểm toán viên cần phải xem xét để giải quyết.


4. Tại sao cần áp dụng thủ tục kiểm toán?


Sự đảm bảo: Các thủ tục kiểm toán cung cấp sự đảm bảo cho các bên liên quan, chẳng hạn như nhà đầu tư, chủ nợ và cơ quan quản lý, rằng báo cáo tài chính của công ty là đáng tin cậy và phản ánh chính xác tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và dòng tiền của công ty. Bản chất độc lập của kiểm toán làm tăng thêm độ tin cậy và độ tin cậy đối với thông tin được trình bày trong báo cáo tài chính.


Tuân thủ các quy định của pháp luật: Các thủ tục kiểm toán giúp đảm bảo rằng công ty tuân thủ các luật, quy định và chuẩn mực kế toán có liên quan. Bằng cách kiểm tra hồ sơ tài chính và kiểm soát nội bộ của công ty, kiểm toán viên có thể xác định bất kỳ vấn đề không tuân thủ nào và đề xuất các hành động khắc phục.


Quản lý rủi ro: Các thủ tục kiểm toán giúp xác định và đánh giá các rủi ro có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tài chính và danh tiếng của công ty. Bằng cách đánh giá kiểm soát nội bộ, đánh giá rủi ro gian lận và thực hiện các thử nghiệm dựa trên rủi ro, kiểm toán viên có thể xác định các lĩnh vực mà công ty dễ bị gian lận, sai sót hoặc kém hiệu quả. Điều này cho phép ban quản lý thực hiện các chiến lược và kiểm soát quản lý rủi ro phù hợp.


Phát hiện sai sót và gian lận: Các thủ tục kiểm toán nhằm phát hiện các sai sót trọng yếu, sai sót hoặc hoạt động gian lận trong báo cáo tài chính. Thông qua các thủ tục phân tích, thử nghiệm cơ bản và các kỹ thuật kiểm toán khác, kiểm toán viên kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của thông tin tài chính, đưa ra đánh giá độc lập về báo cáo tài chính của công ty.


Cải thiện kiểm soát nội bộ: Các thủ tục kiểm toán cung cấp những hiểu biết có giá trị về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của công ty. Bằng cách xem xét các quy trình kiểm soát, xác định điểm yếu và đưa ra khuyến nghị cải tiến, kiểm toán viên giúp các công ty tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ, giảm rủi ro sai sót và gian lận, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động.


Niềm tin và sự tin tưởng của các bên liên quan: Tiến hành kiểm toán thường xuyên và thực hiện các thủ tục kiểm toán thích hợp giúp tăng cường sự tin tưởng và tin tưởng của các bên liên quan vào báo cáo tài chính của công ty. Các nhà đầu tư, người cho vay và các bên liên quan khác có nhiều khả năng tin tưởng và đưa ra quyết định sáng suốt hơn dựa trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán.


Nhìn chung, các thủ tục kiểm toán đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa ra các đánh giá độc lập và khách quan về báo cáo tài chính của công ty, đảm bảo tuân thủ, quản lý rủi ro và duy trì niềm tin của các bên liên quan.


5. Vì sao cần thủ tục kiểm toán?


Trong báo cáo của kiểm toán viên, thủ tục kiểm toán sẽ mang lại nhiều lợi ích nhất định, chẳng hạn:


Phục vụ cho mục đích thu thập bằng chứng, đánh giá kiểm toán.

Sau khi kết hợp nhiều thủ tục với kiểm toán, 1 số thủ tục như phỏng vấn, kiểm toán qua tính toán, xác nhận quan sát… sẽ tạo ra được hiệu quả cao nhất trong báo cáo tài chính của kiểm toán viên.


Kiểm tra sự chênh lệch về tài liệu, sự không nhất quán thông tin so với dự kiến ban đầu nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro trong báo cáo tài chính.


Tại sao RSM Việt Nam là sự lựa chọn đúng đắn cho doanh nghiệp niêm yết?

Những áp lực và thách thức liên quan đến việc quản lý các công ty niêm yết hiện nay ngày càng lớn. Bảo vệ lợi ích của cổ đông, đối mặt với sự thay đổi thường xuyên về luật chứng khoán, cạnh tranh trên thị trường toàn cầu và bảo vệ danh tiếng cho khách hàng của mình chỉ là một số trong vô vàn thách thức mà Ban giám đốc phải đối mặt.

RSM Việt Nam - Dịch vụ kiểm toán uy tín tại Hà Nội
RSM Việt Nam - Dịch vụ kiểm toán uy tín tại Hà Nội

RSM Việt Nam Văn phòng Hà Nội

  • Tầng 25 Tháp A, tòa nhà Discovery Complex, số 302 Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

  • T: 024 3795 5353 |

  • E: contact_hn@rsm.com.vn |

  • Hotline: 0988 139 090.

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page