• vanhoang4

Thông Tư 78/2021/TT-BTC và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

Để triển khai Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (“Nghị định 123”) quy định về hóa đơn, chứng từ. Điểm mới quan trọng nhất của Nghị định này là quy định việc quản lý, sử dụng HĐĐT: kể từ ngày 01/07/2022, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện HĐĐT (trừ một số trường hợp được quy định). Nhằm đẩy mạnh việc triển khai HĐĐT, ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính ban hành ông tư 78/2021/TT-BTC (“Thông tư 78”) hướng dẫn thực hiện một số điều của luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, nghị định số 123/2020/NĐ-CP


Tải bản tin đầy đủ tại đây:
74 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Liên hệ truyền thông

Bà Hoàng Vân
Chuyên viên BD & Marketing

van.hoang@rsmhanoi.com.vn

+84 988 139 090

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Vui lòng điền thông tin và gửi về cho chúng tôi theo email dưới đây.

  • Facebook
  • LinkedIn

​​Facebook

​Linkedin