top of page

Doanh nghiệp cần chú ý điều gì về quy định khai thuế thu nhập cá nhân?

Ngày 01/7/2021, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 2393/TCT-DNNCN về việc khai thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, việc thực hiện khai thuế Thu nhập cá nhân tháng, quý được thực hiện theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020. Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và quyết toán thuế.1. Những điều doanh nghiệp cần chú ý về khai thuế thu nhập cá nhân

Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc loại khai theo tháng, bao gồm:


Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì được lựa chọn khai theo quý.


Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khai theo quý, bao gồm: Thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân, mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quv và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.


Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân:


Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đối với: Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.


Khai thuế thu nhập cá nhân theo quý như sau: Người nộp thuế thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP nếu đủ điều kiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì được lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.


Đối với trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội,... có phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng không phát sinh doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì thuộc đối tượng khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.


Đối với việc khai thuế TNCN của tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập: Được thực hiện theo Khoản 6, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012.

Luật số 26/2012/QH13 quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú.


Trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế được quy định như sau: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế.


Hồ sơ khai thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với tiền lương, tiền công.


Hồ sơ khai thuế tháng, quý: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công theo mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.


Trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới thuộc diện phải khai thuế thu nhập cá nhân. Do đó, trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế Thu nhập cá nhân. Theo đó, tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tháng/quý nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng/quý đó./.2. RSM Việt Nam có thể giúp gì cho doanh nghiệp?

Những chuyên gia tư vấn thuế hàng đầu của chúng tôi luôn sẵn sàng có mặt để hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân. Chúng tôi tự tin mang tới cho mọi doanh nghiệp và cá nhân những tư vấn, đề xuất và hỗ trợ chi tiết, tỉ mỉ cũng như thận trọng nhất trong vấn đề tuân thủ thuế TNCN để giúp doanh nghiệp nhẹ bớt được nỗi lo về việc vi phạm và các mức phạt không đáng có.


Dịch vụ tư vấn thuế thu nhập cá nhân của chúng tôi giúp doanh nghiệp cũng như cá nhân có thể hoàn thành các nghĩa vụ thuế cũng như các thủ tục hành chính phức tạp liên quan đến việc tuân thủ thuế TNCN. Công việc của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc chuẩn bị tờ khai thuế TNCN, lập kế hoạch thuế TNCN, xác định nghĩa vụ thuế đối với thu nhập toàn cầu của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú.


Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Dịch vụ đăng ký thuế ban đầu và kê khai thuế TNCN tháng, quý;

Dịch vụ hỗ trợ tính và nộp thuế TNCN hàng kỳ;

Dịch vụ tính và trả lương cho người lao động theo đúng quy định pháp luật;

Dịch vụ soát xét thuế chuyên sâu;

Dịch vụ hỗ trợ lập tờ khai quyết toán thuế TNCN;

Dịch vụ hoàn thuế TNCN.

Dịch vụ tư vấn thường xuyên và dịch vụ tư vấn theo vụ việc;

Dịch vụ hỗ trợ thanh tra thuế;

Dịch vụ hỗ trợ quan hệ chính phủCÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
16 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Commentaires


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page