• vanhoang4

Nghị Quyết số 106/NQ-CP

Ngày 11/9/2021, Chính Phủ ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Miễn hai loại thuế cho hàng hóa nhập khẩu tài trợ phục vụ phòng, chống dịch covid-19Tải bản tin đầy đủ tại đây:
39 lượt xem

Đăng ký nhận bản tin từ RSM Việt Nam

Bạn gửi thông tin đăng ký thành công. Xin cảm ơn.

THEO DỊCH VỤ

OUR SERVICE

Whether serving public sector organisations, owner managed businesses, private individuals or listed companies with overseas operations, our goal is to help our clients achieve their ambitions.