top of page

Định giá và Thẩm định giá là gì? Những kiến thức cần biết

Định giá và thẩm định là các quy trình riêng biệt được sử dụng để xác định giá trị của tài sản, doanh nghiệp hoặc tài sản. Hãy theo dõi bài viết của chúng tôi để tìm hiểu những thông tin cơ bản nhất.


1. Định giá và thẩm định giá là gì?

Định giá là gì?

Định giá là quá trình ước tính giá trị kinh tế của một tài sản, doanh nghiệp hoặc cơ hội đầu tư. Nó liên quan đến việc phân tích các yếu tố khác nhau để xác định một giá trị hợp lý và hợp lý. Việc định giá thường được tiến hành nhằm mục đích đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt, chẳng hạn như mua hoặc bán tài sản, đưa ra quyết định đầu tư, đảm bảo tài chính hoặc thực hiện báo cáo tài chính. Mục tiêu của định giá trong tài chính là xác định giá trị hợp lý và hợp lý của một tài sản, điều này rất quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, tiến hành phân tích tài chính và đánh giá tình hình tài chính cũng như hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Định giá trong lĩnh vực tài chính dựa trên phân tích định lượng, mô hình tài chính, dữ liệu thị trường và hiểu biết sâu sắc về ngành để đạt được giá trị ước tính phản ánh tiềm năng hiện tại hoặc tương lai của tài sản hoặc khoản đầu tư.


Trang web Investopedia đã định nghĩa "Định giá" như sau: Định giá là một quá trình phân tích xác định giá trị hiện tại (hoặc dự kiến) của một tài sản hoặc một công ty ("The analytical process of determining the current (or projected) worth of an asset or a company").


Trang web Investopedia đã định nghĩa "Định giá" như sau: Định giá là một quá trình phân tích xác định giá trị hiện tại (hoặc dự kiến) của một tài sản hoặc một công ty
Trang web Investopedia đã định nghĩa "Định giá" như sau: Định giá là một quá trình phân tích xác định giá trị hiện tại (hoặc dự kiến) của một tài sản hoặc một công ty

Định giá có thể được sử dụng để xác định giá trị hợp lý của doanh nghiệp vì nhiều lý do, bao gồm giá trị bán, thiết lập quyền sở hữu đối tác, thuế và thậm chí cả thủ tục ly hôn. Các chủ sở hữu thường sẽ chuyển sang các nhà đánh giá doanh nghiệp chuyên nghiệp để ước tính khách quan về giá trị của doanh nghiệp.


Dưới đây là một số khía cạnh chính của định giá:

  • Mục đích: Định giá có thể phục vụ các mục đích khác nhau, bao gồm sáp nhập và mua lại, báo cáo tài chính, thuế, hỗ trợ kiện tụng, phân tích đầu tư và ra quyết định nội bộ.

  • Phương pháp: Các phương pháp định giá khác nhau tùy thuộc vào bản chất của tài sản hoặc doanh nghiệp được định giá. Các phương pháp định giá phổ biến bao gồm:

  • Phương pháp thu nhập: Phương pháp này ước tính giá trị dựa trên giá trị hiện tại của dòng tiền dự kiến trong tương lai do tài sản hoặc doanh nghiệp tạo ra.

  • Phương pháp tiếp cận thị trường: Phương pháp này so sánh tài sản hoặc doanh nghiệp chủ đề với các tài sản hoặc doanh nghiệp tương tự đã được bán gần đây hoặc đang được giao dịch tích cực trên thị trường.

  • Chuyên môn nghiệp vụ: Việc định giá thường đòi hỏi kiến thức chuyên môn bởi các nhà phân tích định giá chuyên nghiệp, chẳng hạn như thẩm định. viên được chứng nhận, nhà phân tích tài chính hoặc chuyên gia định giá, có thể được thuê để thực hiện việc định giá và đưa ra đánh giá khách quan.

  • Các yếu tố được xem xét: Các nhà phân tích định giá xem xét các yếu tố khác nhau, bao gồm báo cáo tài chính, điều kiện thị trường, xu hướng của ngành, triển vọng tăng trưởng, yếu tố rủi ro, bối cảnh cạnh tranh, chất lượng quản lý và các đặc điểm cụ thể của tài sản hoặc doanh nghiệp được định giá.

  • Chuyên môn nghiệp vụ: Việc định giá thường đòi hỏi kiến thức chuyên môn bởi các nhà phân tích định giá chuyên nghiệp, chẳng hạn như thẩm định viên được chứng nhận, nhà phân tích tài chính hoặc chuyên gia định giá, có thể được thuê để thực hiện việc định giá và đưa ra đánh giá khách quan.

Thẩm định giá là gì?

Thẩm định giá, còn được gọi là định giá trong một số ngữ cảnh, đề cập đến quá trình xác định giá trị của một tài sản công ty hoặc tài sản cá nhân. Vấn đề này liên quan đến việc đánh giá giá trị thị trường hợp lý của mặt hàng dựa trên đặc điểm, tình trạng, nhu cầu và doanh số bán hàng có thể so sánh được. Việc thẩm định thường được thực hiện bởi các thẩm định viên được chứng nhận, những người tuân theo các hướng dẫn và phương pháp đã được thiết lập. Dưới đây là một số khía cạnh chính của thẩm định giá:


Mục đích: Việc thẩm định thường được yêu cầu cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm bảo hiểm, lập kế hoạch bất động sản, thuế, tranh chấp pháp lý, báo cáo tài chính, quyết định cho vay và mua hoặc bán tài sản.

Tiêu chuẩn và Nguyên tắc: Việc thẩm định được thực hiện theo các tiêu chuẩn và hướng dẫn đã được công nhận, chẳng hạn như Tiêu chuẩn Thống nhất về Thực hành Thẩm định Chuyên nghiệp (USPAP), Tiêu chuẩn Định giá Quốc tế (IVS) hoặc các tiêu chuẩn ngành cụ thể.

Các yếu tố được xem xét: Người thẩm định đánh giá các yếu tố như tình trạng, chất lượng, độ hiếm, nhu cầu thị trường, ý nghĩa lịch sử, tuổi tác, địa điểm và doanh số bán hàng có thể so sánh được của mặt hàng để xác định giá trị thị trường hợp lý của mặt hàng đó.

Trình độ chuyên môn của thẩm định viên: Thẩm định viên được chứng nhận có kiến thức chuyên môn và được đào tạo về kỹ thuật thẩm định, phân tích thị trường và các loại tài sản cụ thể. Họ tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và nghề nghiệp để đưa ra những đánh giá khách quan và đáng tin cậy.


Thẩm định giá, còn được gọi là định giá trong một số ngữ cảnh, đề cập đến quá trình xác định giá trị của một tài sản công ty hoặc tài sản cá nhân
Thẩm định giá, còn được gọi là định giá trong một số ngữ cảnh, đề cập đến quá trình xác định giá trị của một tài sản công ty hoặc tài sản cá nhân

Tóm lại, định giá tập trung vào việc ước tính giá trị kinh tế của tài sản hoặc doanh nghiệp cho các mục đích ra quyết định tài chính, trong khi thẩm định đánh giá cụ thể giá trị của một tài sản hoặc tài sản cụ thể theo các hướng dẫn và tiêu chuẩn đã thiết lập. Cả hai quy trình đều liên quan đến phân tích chuyên sâu, nghiên cứu và chuyên môn để đảm bảo đánh giá định giá chính xác và đáng tin cậy.


Các bước của quá trình thẩm định giá


Kiểm tra tài sản: Thẩm định viên đến thăm tài sản và tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Họ đánh giá quy mô, tình trạng, tính năng, tiện nghi của bất động sản và bất kỳ đặc điểm độc đáo nào có thể ảnh hưởng đến giá trị của nó. Người thẩm định lưu ý cả khía cạnh bên trong và bên ngoài của tài sản.


Nghiên cứu và Phân tích Thị trường: Thẩm định viên thu thập dữ liệu liên quan về thị trường bất động sản địa phương. Họ nghiên cứu doanh số bán gần đây của các tài sản tương tự trong khu vực, phân tích xu hướng thị trường và xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị tài sản, chẳng hạn như vị trí, nhu cầu, điều kiện kinh tế và doanh số bán hàng có thể so sánh được.


Phương pháp định giá: Thẩm định viên sử dụng các phương pháp định giá đã được thiết lập để xác định giá trị của tài sản. Các phương pháp phổ biến bao gồm phương pháp so sánh doanh số, phương pháp vốn hóa thu nhập (đối với tài sản tạo thu nhập) và phương pháp chi phí (đánh giá chi phí thay thế của tài sản). Thẩm định viên lựa chọn phương pháp phù hợp nhất dựa trên loại tài sản và dữ liệu có sẵn.


Phân tích và điều chỉnh dữ liệu: Thẩm định viên phân tích dữ liệu đã thu thập, so sánh dữ liệu đó với tài sản chủ đề và thực hiện các điều chỉnh cần thiết. Họ xem xét sự khác biệt về kích thước, điều kiện, tính năng, vị trí và các yếu tố khác giữa tài sản chủ đề và tài sản so sánh được sử dụng để tham khảo. Những điều chỉnh này đảm bảo so sánh công bằng và chính xác.


Xác định giá trị: Dựa trên phân tích và điều chỉnh, thẩm định viên đi đến giá trị cuối cùng cho tài sản. Họ xem xét tất cả các yếu tố liên quan, bao gồm điều kiện thị trường, đặc điểm tài sản và mục đích thẩm định. Giá trị được xác định phản ánh giá trị thị trường hợp lý của tài sản kể từ ngày thẩm định.


Báo cáo thẩm định: Người thẩm định chuẩn bị một báo cáo thẩm định chi tiết, ghi lại những phát hiện của họ, phương pháp được sử dụng và dữ liệu hỗ trợ. Báo cáo này đóng vai trò là một tài liệu chính thức cung cấp đánh giá khách quan về giá trị của tài sản. Nó thường được sử dụng cho các mục đích pháp lý, tài chính hoặc giao dịch.


Trong suốt quá trình, các thẩm định viên được chứng nhận tuân thủ các tiêu chuẩn nghề nghiệp và nguyên tắc đạo đức do các cơ quan quản lý và hiệp hội thẩm định thiết lập. Chuyên môn, kiến thức và việc tuân thủ các thông lệ tiêu chuẩn của họ đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy và tính toàn vẹn của quy trình thẩm định.


Tầm quan trọng của dịch vụ định giá và thẩm định giá

Các dịch vụ định giá và thẩm định đáp ứng một số nhu cầu quan trọng cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Dưới đây là một số lý do phổ biến tại sao các dịch vụ này được tìm kiếm:


Mua và Bán: Dịch vụ định giá và thẩm định cung cấp đánh giá khách quan về giá trị của tài sản, bất động sản hoặc doanh nghiệp, giúp người mua và người bán đưa ra quyết định sáng suốt. Người bán có thể xác định giá yêu cầu hợp lý, trong khi người mua có thể đánh giá xem giá mua có phù hợp với giá trị của tài sản hay không.


Tài trợ và cho vay: Người cho vay thường yêu cầu định giá và thẩm định để đánh giá giá trị của tài sản thế chấp được cung cấp cho các khoản vay. Các tổ chức tài chính cần thẩm định chính xác để xác định tỷ lệ cho vay trên giá trị và đảm bảo rằng tài sản thế chấp đảm bảo đầy đủ cho khoản vay.


Phạm vi bảo hiểm: Các công ty bảo hiểm dựa vào thẩm định để xác định giá trị có thể bảo hiểm của tài sản, đảm bảo rằng số tiền bảo hiểm phản ánh chính xác giá trị của tài sản. Định giá là rất quan trọng trong việc đánh giá chi phí thay thế tài sản cho mục đích bảo hiểm.


Phân tích đầu tư: Định giá hỗ trợ các nhà đầu tư đánh giá các khoản đầu tư tiềm năng và ước tính lợi nhuận tiềm năng của họ. Nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên giá trị của chứng khoán, doanh nghiệp hoặc cơ hội đầu tư, xem xét các yếu tố như triển vọng tăng trưởng, xu hướng ngành và mức độ rủi ro.


Việc định giá được yêu cầu cho các mục đích báo cáo tài chính, chẳng hạn như đo lường giá trị hợp lý, hợp nhất kinh doanh, kiểm tra suy giảm giá trị và phân bổ giá mua. Đánh giá giúp đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán và yêu cầu quy định.


Lập kế hoạch và đánh thuế bất động sản: Định giá đóng một vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch bất động sản, thừa kế và các mục đích thuế. Định giá chính xác là cần thiết để xác định thuế bất động sản, quà tặng, đóng góp từ thiện và phân chia tài sản công bằng giữa những người thụ hưởng.


Thủ tục pháp lý và tranh chấp: Định giá và thẩm định là rất quan trọng trong thủ tục tố tụng pháp lý, chẳng hạn như giải quyết ly hôn, tranh chấp cổ đông, trường hợp tên miền nổi tiếng và yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản. Những đánh giá này đưa ra ý kiến vô tư và khách quan về giá trị của các tài sản liên quan.


Quản lý danh mục đầu tư: Các nhà đầu tư và nhà quản lý tài sản sử dụng định giá để theo dõi hiệu suất và giá trị của danh mục đầu tư của họ. Định giá thường xuyên giúp đánh giá đa dạng hóa danh mục đầu tư, phân bổ tài sản và chiến lược đầu tư tổng thể.


Bằng cách đáp ứng những nhu cầu này, các dịch vụ định giá và thẩm định cung cấp cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức những đánh giá đáng tin cậy, độc lập và khách quan về giá trị. Các dịch vụ này hỗ trợ đưa ra các quyết định sáng suốt, giảm thiểu rủi ro, tuân thủ các quy định và bảo vệ lợi ích tài chính trong các bối cảnh khác nhau.


Định giá và thẩm định giá khác gì nhau?

Các thuật ngữ "Định giá" và "thẩm định giá" thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng chúng có ý nghĩa riêng biệt trong các ngữ cảnh nhất định. Đây là một sự khác biệt chung giữa hai:


Thẩm định giá

Thẩm định là một quá trình xác định giá trị thị trường của một tài sản hoặc tài sản cụ thể. Nó liên quan đến việc đánh giá chuyên sâu các đặc điểm vật lý, điều kiện, vị trí và các yếu tố liên quan khác của tài sản. Đánh giá thường được thực hiện bởi các thẩm định viên được chứng nhận, những người tuân theo các phương pháp và hướng dẫn đã được thiết lập.


Thẩm định thường liên quan đến bất động sản, nơi chúng được sử dụng để đánh giá giá trị của tài sản dân cư hoặc thương mại. Tuy nhiên, thuật ngữ "thẩm định" cũng có thể được áp dụng để đánh giá các tài sản hữu hình khác, chẳng hạn như tác phẩm nghệ thuật, đồ sưu tầm, đồ cổ hoặc máy móc. Mục tiêu của thẩm định là đưa ra ý kiến khách quan và khách quan về giá trị thị trường của tài sản dựa trên các đặc điểm cụ thể của nó.


Định giá

Định giá là một thuật ngữ rộng hơn bao gồm việc đánh giá giá trị kinh tế của các tài sản, bất động sản, doanh nghiệp hoặc khoản đầu tư khác nhau. Nó liên quan đến việc ước tính giá trị hoặc giá trị dựa trên các yếu tố như điều kiện thị trường, hiệu quả tài chính, tiềm năng tăng trưởng, xu hướng ngành và các cân nhắc liên quan khác.


Việc định giá được thực hiện cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm phân tích tài chính, ra quyết định đầu tư, giao dịch sáp nhập và mua lại, báo cáo tài chính, thuế, bảo hiểm và thủ tục pháp lý. Chúng có thể liên quan đến việc đánh giá các tài sản vô hình như tài sản trí tuệ, thiện chí hoặc giá trị thương hiệu, bên cạnh các tài sản hữu hình.


Việc định giá thường được thực hiện bởi các chuyên gia sử dụng các phương pháp và cách tiếp cận định giá khác nhau, chẳng hạn như cách tiếp cận thu nhập, cách tiếp cận thị trường hoặc cách tiếp cận chi phí. Các phương pháp này được lựa chọn dựa trên bản chất của tài sản được định giá và mục đích của việc định giá.


Tóm lại, trong khi việc thẩm định chủ yếu tập trung vào việc xác định giá trị thị trường của một tài sản hoặc tài sản hữu hình cụ thể, thì việc định giá có phạm vi rộng hơn và bao gồm việc đánh giá giá trị kinh tế của các tài sản, doanh nghiệp hoặc khoản đầu tư khác nhau. Thẩm định thường liên quan đến bất động sản, trong khi định giá có thể bao gồm nhiều loại tài sản và được sử dụng trong các bối cảnh khác nhau như tài chính, đầu tư, thuế và giao dịch kinh doanh.


Các thuật ngữ "Định giá" và "thẩm định giá" thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng chúng có ý nghĩa riêng biệt trong các ngữ cảnh nhất định
Các thuật ngữ "Định giá" và "thẩm định giá" thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng chúng có ý nghĩa riêng biệt trong các ngữ cảnh nhất định

Dịch vụ định giá và thẩm định giá là gì ?


Dịch vụ định giá và thẩm định đề cập đến các dịch vụ chuyên nghiệp được cung cấp bởi các chuyên gia có trình độ để xác định giá trị hoặc giá trị của tài sản, bất động sản, doanh nghiệp hoặc khoản đầu tư. Những dịch vụ này rất cần thiết trong nhiều bối cảnh khác nhau, chẳng hạn như giao dịch tài chính, thủ tục pháp lý, thuế, bảo hiểm, sáp nhập và mua lại, quản lý danh mục đầu tư và bất động sản.


Các dịch vụ định giá liên quan đến việc đánh giá giá trị kinh tế của một tài sản hoặc khoản đầu tư dựa trên các phương pháp cụ thể, phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường. Mục tiêu là xác định giá trị hợp lý và hợp lý phản ánh giá trị hiện tại hoặc tiềm năng trong tương lai của tài sản. Các dịch vụ định giá thường được sử dụng trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh để đưa ra quyết định sáng suốt, tiến hành phân tích tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư và hỗ trợ các giao dịch khác nhau.


Mặt khác, các dịch vụ thẩm định tập trung vào việc xác định giá trị thị trường của bất động sản hoặc các tài sản hữu hình khác. Thẩm định viên đánh giá các đặc điểm vật lý, điều kiện, vị trí và các yếu tố thị trường của tài sản để đi đến một định giá khách quan và khách quan. Thẩm định thường được yêu cầu cho các mục đích như mua hoặc bán tài sản, cho vay thế chấp, bảo hiểm, đánh giá thuế tài sản hoặc tranh chấp pháp lý.


Các dịch vụ định giá và thẩm định có thể bao gồm nhiều loại tài sản và ngành, bao gồm bất động sản, doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, công cụ tài chính, máy móc và thiết bị, tác phẩm nghệ thuật và đồ sưu tầm, v.v. Các thẩm định viên được chứng nhận hoặc chuyên gia định giá có trình độ, kinh nghiệm và kiến thức liên quan trong các lĩnh vực cụ thể sẽ cung cấp các dịch vụ này. Họ tuân theo các phương pháp chuẩn hóa, quy định pháp lý và tiêu chuẩn nghề nghiệp để đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy và minh bạch trong các đánh giá của họ.


Nhìn chung, các dịch vụ định giá và thẩm định đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức đưa ra quyết định sáng suốt, giảm thiểu rủi ro, xác định giá trị thị trường hợp lý, tuân thủ các yêu cầu quy định và bảo vệ lợi ích của họ trong các bối cảnh tài chính và pháp lý khác nhau.


--------------------------------------------

Tham khảo thêm các nội dung sau:

29 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Bình luận


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page