top of page

Những câu hỏi thường gặp về kiểm toán cho doanh nghiệp FDI

Đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều ảnh hưởng nặng nề cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, mặc dù vậy nhiều nhà đầu tư vẫn duy trì hoạt động tại nước ta và có kế hoạch tiếp tục mở rộng đầu tư. Một trong những mối quan tâm lớn nhất của doanh nghiệp FDI chính là việc tuân thủ luật pháp và quy định tại nước sở tại. Kiểm toán báo cáo tài chính là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp FDI. Trong bài viết này, RSM Việt Nam sẽ giải đáp một số câu hỏi thường gặp về kiểm toán cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).


kiem-toan-doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai

1. Như thế nào là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

Trong Khoản 22, Điều 3 của Luật Đầu tư năm 2020, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được định nghĩa như sau:

“Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.”

2. Như thế nào là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài?

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam mà chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp đầu tư vốn của mình cho hoạt động sản xuất và kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.


Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có thể được thành lập bởi một cá nhân, tổ chức nước ngoài hoặc nhiều cá nhân, tổ chức nước ngoài cùng góp vốn thành lập để kinh doanh.


Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có thể hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh.


3. Kiểm toán bắt buộc là gì?

Theo Điều 9 của Luật Kiểm toán độc lập năm 2011, kiểm toán bắt buộc được giải thích như sau:


"Kiểm toán bắt buộc là kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và các thông tin tài chính khác của đơn vị được kiểm toán quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 37 của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.


Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính phải được giao kết chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày kết thúc kỳ kế toán năm.


Doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán khi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khi công khai báo cáo tài chính phải có báo cáo kiểm toán đính kèm; trường hợp cơ quan nhà nước khi nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán mà không có báo cáo kiểm toán đính kèm thì có trách nhiệm thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật."


4. Tại sao công ty có vốn đầu tư nước ngoài lại phải kiểm toán bắt buộc?

Khoản 1 Điều 15 Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn về Luật Kiểm toán độc lập có quy định rằng báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải được kiểm toán bởi doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.


Việc kiểm toán giúp công khai, minh bạch báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời giúp phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.


kiem-toan-doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai

5. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nghĩa vụ gì khi được kiểm toán?

Điều 39 của Luật Kiểm toán độc lập năm 2011 đã quy định cụ thể về nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán như sau:


- Cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời, khách quan thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, tài liệu đã cung cấp.


- Thực hiện yêu cầu của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam về việc thu thập bằng chứng kiểm toán theo yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán và điều chỉnh các sai sót để báo cáo kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ đối với các nội dung không được ngoại trừ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 48 của Luật này. Trường hợp không điều chỉnh sai sót theo ý kiến của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, đơn vị được kiểm toán phải giải trình bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đại diện chủ sở hữu đối với đơn vị được kiểm toán.


- Phối hợp, tạo điều kiện cho kiểm toán viên hành nghề thực hiện kiểm toán.


- Không được có hành vi hạn chế phạm vi các vấn đề cần kiểm toán.


- Xem xét đề nghị của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam về tồn tại, sai sót trong báo cáo tài chính và trong việc tuân thủ pháp luật để có biện pháp khắc phục kịp thời.


- Thông báo kịp thời, đầy đủ các vi phạm pháp luật và vi phạm hợp đồng kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


- Thanh toán phí dịch vụ kiểm toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.


- Trường hợp ký hợp đồng kiểm toán với một doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam từ ba năm liên tục trở lên thì phải yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam thay đổi kiểm toán viên hành nghề ký báo cáo kiểm toán.


- Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.6. RSM Việt Nam có thể giúp gì cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?

Với đội ngũ nhân viên có nền tảng kiến thức và giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực kiểm toán, kế toán, thuế, lao động, tài chính, tư vấn… RSM Việt Nam đã và đang cung cấp dịch vụ kiểm toán cho nhiều doanh nghiệp và tổ chức đến từ các quốc gia khác nhau như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Châu Âu, Đài Loan, Hồng Kông, Úc, Canada…


RSM Việt Nam có nhiều chuyên gia với sự hiểu biết sâu sắc về chuẩn mực kế toán và chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế, thuế nội địa, thuế quốc tế, hải quan, bảo hiểm, lao động… Mặt khác, với nhiều năm kinh nghiệm làm việc cùng các khách hàng và đối tác trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, chúng tôi có những kiến thức tổng hợp và chuyên sâu để đưa ra các lời khuyên đúng đắn cho khách hàng. RSM Việt Nam cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập với độ tin cậy cao về báo cáo tài chính được lập bởi khách hàng.


Bằng cách nào chúng tôi có thể giúp và hỗ trợ khách hàng?

  • Chúng tôi phân công đội ngũ kiểm toán viên giàu kinh nghiệm và có hiểu biết sâu sắc theo từng ngành nghề để làm việc với khách hàng và cập nhật nhanh chóng những thay đổi trong môi trường kinh doanh của khách hàng;

  • Chúng tôi mang đến cho khách hàng các giá trị gia tăng khi thực hiện từng hợp đồng kiểm toán;

  • Chúng tôi thực hiện phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro tối ưu (RSM Orb) với cam kết theo nguyên tắc chính trực, khách quan, độc lập và tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp;

  • Chúng tôi sử dụng các dữ liệu lớn để phân tích và nhận định xu hướng của ngành nghề kinh doanh có ảnh hưởng tới số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính;

  • Chúng tôi cung cấp cho các nhóm kiểm toán của mình nền tảng kiểm toán toàn cầu, dựa trên công nghệ tiên tiến, được áp dụng nhất quán cho toàn bộ các công ty thành viên trên thế giới. Qua đó, chúng tôi có thể mang đến cho khách hàng dịch vụ chất lượng cao và nhất quán.CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:661 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page