top of page

Bản tin thuế tổng hợp tháng 3/2022

RSM Việt Nam kính gửi Quý khách hàng bản tin nhanh Thuế tổng hợp tháng 3/2022. Các thông tin được cập nhật trong bản tin lần này bao gồm: Nghị định 21/2022/NĐ-CP; Nghị định 10/2022/NĐ-CP; Quyết định 206/QĐ-BTC; Thông tư 03/2022/TT-BCT;...

CQ ban hành: Chính Phủ


Hiệu lực: 10/03/2022

NGHỊ ĐỊNH 21/2022/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 57/2019/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU ƯU ĐÃI, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2019 – 2022.


Kể từ ngày 19/9/2021, Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực đối với Cộng hòa Peru, Nghị định 21/2022/NĐ-CP (“Nghị định 21”) được ban hành ngày 10/3/2022 để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2019-2022 bổ sung quy định áp dụng đối với Peru. Theo đó:

 • Bổ sung các quy định về thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi cho hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam vào Peru và ngược lại: Cộng hòa Pê-ru áp dụng mức thuế suất quy định tại Phụ lục I, tại cột có ký hiệu “IV” từ 19/9/2021 đến 31/12/2021, tại cột có ký hiệu “V” từ 1/1/2022 đến 31/12/2022.

 • Bổ sung các quy định về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam vào Peru và ngược lại: Cộng hòa Pê-ru áp dụng mức thuế suất quy định tại Phụ lục II, tại cột có ký hiệu “IV” từ 19/9/2021 đến 31/12/2021, tại cột có ký hiệu “V” từ 1/1/2022 đến 31/12/2022

 • Bổ sung các quy định về điều kiện áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam vào Peru và ngược lại.

 • Đối với các tờ khai hải quan của các mặt hàng xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam và Peru đăng ký từ ngày 19/9/2021 đến trước ngày 10/3/2022, nếu đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Nghị định 57, Nghị định 21 và đã nộp thuế theo mức thuế cao hơn thì được cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.


CQ ban hành: Chính Phủ


Hiệu lực: 01/03/2022


NGHỊ ĐỊNH 10/2022/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (MIỄN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ VỚI Ô TÔ ĐIỆN TRONG 3 NĂM TỪ 01/03/2022)


Ngày 15/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2022/NĐ-CP về lệ phí trước bạ. Cụ thể, mức thu lệ phí trước bạ với ô tô điện chạy pin như sau:

 • Trong vòng 3 năm kể từ 01/3/2022 (ngày Nghị định 10/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành): nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%.

 • Trong vòng 2 năm tiếp theo: nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi

 • Bên cạnh đó, giữ nguyên mức thu lệ phí trước bạ đối với một số đối một số loại tài sản sau:

- Nhà, đất là 0,5%.

- Súng săn; súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao là 2%.

- Tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, tàu ngầm, tàu lặn; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay: Mức thu là 1%.

- Xe máy là 2%.

- Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô là 2%.


CQ ban hành: Bộ trưởng bộ tài chính


Hiệu lực: 24/02/2022


QUYẾT ĐỊNH 206/QĐ-BTC VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI 57 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


Tại quyết định 206/QĐ-BTC Bộ Tài Chính đã liệt kê ra danh sách những tỉnh, thành phố sẽ phải triển khai áp dụng hóa đơn điện tử và nêu chi tiết những quy định cốt lõi cần được áp dụng trong quá trình thực hiện quyết định này.

 • Theo đó, từ tháng 04/2022 sẽ triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo danh sách tại phụ lục đính kèm của quyết định (trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định).

 • Các quy định tại Luật quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC phải được áp dụng chặt chẽ trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố.

 • Ngoài ra, Cục Thuế 57 tỉnh, thành phố có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại địa phương; Chủ động phối hợp với đơn vị truyền thông địa phương để tuyên truyền việc thực hiện; Rà soát phân loại đối tượng nộp thuế là đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định để thông báo về nội dung thực hiện kịp thời; Thông báo quy định này tới những tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để họ có sự chuẩn bị về cơ sở hạ tầng trong quá trình thực hiện quyết định; Tổ chức tập huẩn cho người nộp thuế và cán bộ thuế về các quy định bắt buộc để đảm bảo chất lượng khi triển khai quyết định; Thành lập và công bố đường dây nóng tại Cục thuế và Chi cục thuế để nắm bắt và xử lý nhanh chóng những vấn đề phát sinh.

CQ ban hành: Bộ trưởng Bộ Công thương


Hiệu lực: 15/03/2022


​THÔNG TƯ 03/2022/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT MẶT HÀNG KHẨU TRANG Y TẾ, GĂNG TAY Y TẾ VÀ BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH.


Ngày 28/01/2022, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư 03/2022/TT-BCT về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch.


Theo đó, tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch trong Danh mục tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 03/2022/TT-BCT.


Đối với những lô hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch đã làm thủ tục hải quan tạm nhập từ ngày 01/01/2022 đến trước ngày 15/03/2022, được tiếp tục thực hiện tái xuất theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP.


Danh mục mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch được ban hành kèm theo Thông tư 03/2022/TT-BCT gồm:

 • Chương 39: Mã hàng 3926.20.90 (Mô tả mặt hàng: Găng tay y tế).

 • Chương 40:

- Mã hàng: 4015.11.00 (Mô tả mặt hàng: Găng tay y tế).

- Mã hàng: 4015.19.10 (Mô tả mặt hàng: Găng tay y tế).

 • Chương 62: Mã hàng 6210.10.90 (Mô tả mặt hàng: Bộ trang phục phòng chống dịch, gồm: quần áo, kính, khẩu trang y tế, mũ bảo hộ, găng tay, giày).

 • Chương 63:

- Mã hàng: 6307.90.40 (Mô tả mặt hàng: Khẩu trang y tế).

- Mã hàng: 6307.90.90 (Mô tả mặt hàng: Khẩu trang y tế).

CQ ban hành: Tổng cục Thuế


Hiệu lực: 21/03/2022


​CÔNG VĂN 9262/CTHN-TTHT CỦA TỔNG CỤC THUẾ HÀ NỘI HƯỚNG DẪN GIẢM THUẾ GTGT THEO NGHỊ ĐỊNH 15/2021/NĐ-CP ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐĂNG KIỂM


Để hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ quy định về các ngành nghề, lĩnh vực được giảm thuế GTGT thep Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, ngày 21/3/2022, Tổng Cục thuế ban hành Công văn 9262/CTHN-TTHT trả lời Cục đăng kiểm Việt Nam vể giảm thuế GTGT đối với dịch vụ đăng kiểm.


Theo đó, căn cứ vào các quy định về chính sách miễn giảm thuế GTGT tại điều 1 nghị định 15/2022/NĐ-CP và quy định về giá tính thuế GTGT tại điều 7 thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

 • Trường hợp Cục Đăng kiểm Việt Nam tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, cung cấp các dịch vụ đăng kiểm đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% và không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thì dịch vụ đăng kiểm được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ kể từ ngày 01/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

 • Trường hợp giá dịch vụ đăng kiểm đã bao gồm thuế GTGT theo mức thuế suất thuế GTGT 10% thì giá chưa có thuế GTGT được xác định như sau:

Giá chưa có thuế GTGT = (Giá thanh toán)/(1+10%)


CQ ban hành: Bộ Tài Chính


Hiệu lực: 23/03/2022


CÔNG VĂN 2688/BTC-TCT CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỜI ĐIỂM LẬP HÓA ĐƠN ĐỂ GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (“GTGT”) THEO NGHỊ ĐỊNH 15/2021/NĐ-CP


Để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của Nghị định 15/2022/NĐ-CP, ngày 23/03/2022, Bộ Tài Chính đã ban hành Công văn số 2688/BTC-TCT, gửi tới Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công văn này hướng dẫn về việc xuất hóa đơn cho hang hóa, dịch vụ để giảm thuế GTGT xuống 8%.


Theo đó, thời điểm lập hóa đơn được quy định như sau:

 • Trường hợp cơ sở kinh doanh ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu tiền, đã lập hóa đơn tại thời điểm thu tiền trước 01/02/2022 với thuế suất 10%, dịch vụ hoàn thành trong thời gian từ 01/02/2022 đến hết 31/12/2022:

- Phần tiền đã lập hóa đơn trước ngày 01/02/2022 không thuộc trường hợp được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT;

- Phần tiền còn lại chưa thanh toán, được lập hóa đơn từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 thì được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT từ 10 xuống 8%.

 • Trường hợp cơ sở kinh doanh thuộc mức thuế suất 10% trong tháng 01/2022 nhưng đến tháng 02/2022 cơ sở kinh doanh mới lập hóa đơn thì thuộc trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm và không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT;

 • Đối với hóa đơn đã lập trước ngày 01/02/2022 với thuế suất thuế GTGT 10%, sau ngày 01/02/2022 phát sinh các nội dung sai sót cần điều chỉnh thì hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn trả lại hàng được lập với thuế suất thuế GTGT là 10%;

 • Đối với hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ đặc thù như cung cấp điện, cơ sở kinh doanh được giảm thuế GTGT theo quy định đối với các hóa đơn lập từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.


CQ ban hành: Tổng cục Hải Quan


Hiệu lực: 25/02/2022


CÔNG VĂN 642/TCHQ-TXNK CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH NGÀY 25/02/2022 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KÊ KHAI THUẾ SUẤT THUẾ GTGT, XÁC ĐỊNH TÊN VÀ ÁP DỤNG MÃ HS CỦA HÀNG HÓA NHẬP KHẨU KHÔNG ĐƯỢC GIẢM THUẾ THEO NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP.


Trong thời gia vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh, công văn của một số doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn kê khai thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), xác định tên và áp dụng mã HS của hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế GTGT. Ngày 25/02/2022, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 642/TCHQ-TXNK để giải đáp một số vướng mắc của các doanh nghiệp.


Theo đó, Công văn này hướng dẫn xác định hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế GTGT, đơn cử như:

 • Hàng hóa có tên sản phẩm nêu tại cột 8 “tên sản phẩm” và được mô tả nội dung của sản phẩm tại cột 9 “nội dung” (trường hợp không có mô tả nội dung tại cột 9 thì áp dụng tên sản phẩm nêu tại cột 8) của Phụ lục I, phần A Phụ lục III; hoặc

 • Hàng hóa tại cột 3 “hàng hóa” phần B Phụ lục III; hoặc

 • Hàng hóa nhập khẩu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Hàng hóa nhập khẩu nêu tại các Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc đối tượng chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật thuế GTGT thì thực hiện theo quy định của Luật thuế GTGT.


CQ ban hành: Cục thuế Thành phố Hà Nội


Hiệu lực: 11/03/2022


CÔNG VĂN 8000/CTHN-TTHT VỀ VIỆC GIẢM THUẾ GTGT THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2022/NĐ-CP.


Nhằm giải đáp những vướng mắc của Công văn số 27/CV-CRD của Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Nông thôn ngày 21/02/2022, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 8000/CTHN-TTHT. Theo đó, Công văn đã giải đáp các vấn đề như sau:

 • Trường hợp Công ty tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, phát sinh hoạt động xây dựng, lắp đặt đang áp dụng mức thuế suất GTGT 10% và không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ kể từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

 • Thời điểm xác định thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Đối với giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện nghiệm thu, bàn giao trước ngày 1/2/2022 hoặc sau ngày 31/12/2022 thì không được áp dụng giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính Phủ (bao gồm cả trường hợp sang tháng 2/2022 mới lập hóa đơn).

 • Việc ký Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa hai bên, không thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế.


CQ ban hành: Cục thuế Thành phố Hà Nội


Hiệu lực: 02/03/2022


CÔNG VĂN 6778/CTHN-TTHT VỀ VIỆC GIẢM THUẾ GTGT THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2022/NĐ-CP.


Nhằm giải đáp những vướng mắc của Công văn số 01/22-CV của Công ty TNHH Wellbe Việt Nam ngày 15/02/2022, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 6778/CTHN-TTHT. Theo đó, Công văn đã giải đáp các vấn đề như sau:

 • Trường hợp Công ty TNHH Wellbe Việt Nam cung cấp dịch vụ cho khách hàng có thu tiền trước thời điểm 1/2/2022, khi thu tiền Công ty đã lập hóa đơn theo thuế suất thuế GTGT 10% nhưng đến 01/3/2022, khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ và công ty phải hoàn trả phần phí dịch vụ chưa sử dụng thì khi lập hóa đơn điều chỉnh Công ty áp dụng mức thuế suất tương ứng tại thời điểm thu tiền.

 • Trường hợp từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022, Công ty cung cấp dịch vụ được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ và lập hóa đơn theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ với mức thuế suất 8%, sau ngày 31/12/2022 Công ty điều chỉnh hóa đơn đã lập nêu trên thì hóa đơn điều chỉnh áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8%.


BẢN TIN THUẾ TỔNG HỢP THÁNG 3-2022
.pdf
Tải về PDF • 155KB182 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page