top of page

Bản tin nhanh về hỗ trợ covid-19 – 21/7/2021

Chính phủ Việt Nam với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong đại dịch, đồng thời bám sát thực tiễn để đưa ra gói hỗ trợ đồng bộ của Chính phủ. Ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 chính thức được ban hành.


Bên cạnh các quy định chung trong Nghị quyết 68, chính phủ còn ban hành thêm một loạt các Quyết định hướng dẫn chi tiết về đối tượng, điều kiện và mức hỗ trợ của từng chính sách.


1. Đối với người lao động:

Nghị quyết 68

  • Điều 4 mục II

Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ NLĐ tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương

Quyết định hướng dẫn: Chương IV Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Nội dung chính cần lưu ý: Đối tượng hỗ trợ

- NLĐ làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, … phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19

Điều kiện hỗ trợ:

- Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của HĐLĐ từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021;

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương

Mức hỗ trợ một lần

- 1.855.000 đồng/người từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng;

- 3.710.000 đồng/người từ 01 tháng trở lên

  • Điều 5 mục II

Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ NLĐ ngừng việc

Quyết định hướng dẫn: Chương V Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Nội dung chính cần lưu ý: Điều kiện hỗ trợ

- Bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021;

- Đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc.

Múc hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/ người

  • Điều 6 mục II

Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ người lao động chấm dứt HĐLĐ

Quyết định hướng dẫn: Chương VI Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Đối tượng hỗ trợ:

- NLĐ làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, … chấm dứt HĐLĐ do phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19

Nội dung chính cần lưu ý: Điều kiện hỗ trợ

- Chấm dứt HĐLĐ trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ một số trường hợp;

- Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động chấm dứt HĐLĐ.

Mức hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/ người.


2. Đối với người sử dụng lao động:

  • Khoản 1 mục II

- Nội dung hỗ trợ: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNBNN)

- Quyết định hướng dẫn: Chương I Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

- Đối tượng: NSDLĐ đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (QBHTNLĐBNN) cho NLĐ thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật (trừ một số trường hợp).

- Mức đóng: Bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

- Thời gian áp dụng: 12 tháng, từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022


Nếu Doanh nghiệp gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.


Bản tin nhanh về hỗ trợ Covid-19
.pdf
Tải về PDF • 226KB


27 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page