top of page

Bản Tin Hàng Kỳ Tháng 01 Năm 2023


1. Nghị Quyết 69/2022/QH15 về việc tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp BHXH

CQ Ban hành: Quốc hội, ngày hiệu lực: 26/12/2022


Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, Quốc hội quyết định về thực hiện chính sách tiền lương như sau:

• Chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018;

• Từ ngày 01/7/2023 thực hiện:

- Tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1.800.000 đồng/tháng;

(Hiện hành, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP).

- Tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp;

- Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

• Từ ngày 01/01/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận 25-KL/TW ngày 30/12/2021.

• Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương được cấp có thẩm quyền quy định với một số cơ quan, đơn vị hành chính NN cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương.


2. Nghị Quyết 7/NQ-cp về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19

CQ Ban hành: Chính phủ, ngày hiệu lực: 30/01/2023


Ngày 30/01/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 7/NĐ-CP về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, có hiệu lực kể từ ngày ban hành.


Theo đó, giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với DN, hộ gia đình, cá nhân đang được NN cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.


Như vậy, quy định này áp dụng đối với DN, hộ gia đình, cá nhân buộc phải ngừng SXKD do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo quy định tại điểm a mục 3 phần II Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2022.


3. Thông tư 79/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

CQ Ban Hành: Bộ Tài chính, ngày hiệu lực: 01/01/2023


Ngày 30/12/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 79/2022/TT-BTC nhằm sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có quy định mới về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc (“NPT”) khi nộp Thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, Thông tư 79/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

  • Đối với trường hợp hồ sơ chứng minh NPT: Bổ sung Căn cước công dân làm giấy tờ tùy thân của người phụ thuộc;

  • Đối với trường hợp phải có sổ hộ khẩu: Sửa đổi Sổ Hộ khẩu thành Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc giấy tờ khác do cơ quan Công an cấp.4. Quyết định 6696/QĐ-TLĐ hướng dẫn chính sách hỗ trợ nlđ mất việc ở doanh nghiệp giảm đơn hàng

CQ Ban Hành: Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, ngày hiệu lực: 16/01/2023


Tổng Liên đoàn Lao động ban hành Quyết định 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023 quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng. Theo đó, điều kiện hỗ trợ và mức hỗ trợ do giảm thời gian làm việc như sau:


a. Điều kiện hỗ trợ


· Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022 bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng;


· Bị giảm thời gian làm việc hàng ngày, giảm số ngày làm việc trong tuần/tháng (không tính trường hợp giảm giờ làm thêm) hoặc bị ngừng việc từ 14 ngày trở lên từ ngày 01/10/2022 đến hết 31/3/2023;


· Từ 01/10/2022 đến hết 31/3/2023: Thu nhập của tháng bất kỳ thấp hơn hoặc bằng lương tối thiểu vùng;


· Thời gian bị giảm giờ làm việc, ngừng việc từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023.


b. Mức hỗ trợ tiền


· Người lao động là đoàn viên, người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, là nữ đang mang thai, lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em): 1.000.000 đồng;


. Người lao động không là đoàn viên: 700.000 đồng.


5. Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và mỡ nhờn từ ngày 01/01/2023

CQ Ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày hiệu lực: 01/01/2023


Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023 được quy định như sau:


Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 được thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.


6. Nghị định 129/2022/NĐ-CP ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của việt nam để thực hiện hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực giai đoạn 2022 – 2027

CQ Ban hành: Chính Phủ , ngày hiệu lực: 30/12/2022


Ngày 30/12/2022 Chính phủ ban hành Nghị định 129/2022/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022-2027. Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định RCEP được hướng dẫn như sau:


· Điều kiện áp dụng:

1. Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Được nhập khẩu từ các nước là thành viên của Hiệp định RCEP, bao gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ sau: Bru-nây Đa-rút-xa-lam, Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Ma-lay-xi-a, Cộng hoà Xinh-ga-po, Vương quốc Thái Lan, Ôt-xtrây-lia, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc), Đại hàn Dân Quốc (Hàn Quốc), Nhật Bản, Niu Di-lân.

3. Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa (bao gồm cả quy định về vận chuyển trực tiếp) và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định RCEP và quy định hiện hành của pháp luật


· Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt:

1. Hàng hóa nhập khẩu từ một nước thành viên của Hiệp định RCEP (bao gồm cả hàng hóa từ khu phi thuế quan của Việt Nam) nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định này và không có mức thuế suất RCEP khác nhau giữa các Phụ lục Biểu thuế ban hành kèm theo Nghị định này thì được áp dụng mức thuế suất RCEP tại Phụ lục Biểu thuế dành cho nước thành viên đó.

2. Hàng hóa nhập khẩu từ một nước thành viên của Hiệp định RCEP (bao gồm cả hàng hóa từ khu phi thuế quan của Việt Nam) nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định này và có mức thuế suất RCEP khác nhau giữa các Phụ lục Biểu thuế ban hành kèm theo Nghị định này thì mức thuế suất RCEP áp dụng như sau:

a) Mức thuế suất tại Phụ lục Biểu thuế dành cho nước thành viên được xác định là nước xuất xứ theo quy định hiện hành của pháp luật;

b) Trường hợp không áp dụng điểm a khoản này, người nhập khẩu được kê khai theo một trong các mức thuế suất RCEP dưới đây:

- Mức thuế suất cao nhất tại các Phụ lục Biểu thuế áp dụng cho cùng hàng hóa có xuất xứ từ các nước thành viên của Hiệp định RCEP (bao gồm khu phi thuế quan của Việt Nam) có đóng góp nguyên liệu có xuất xứ được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa nhập khẩu, với điều kiện người nhập khẩu chứng minh được thông tin kê khai;

- Mức thuế suất cao nhất tại các Phụ lục Biểu thuế áp dụng cho cùng hàng hóa có xuất xứ từ các nước thành viên của Hiệp định RCEP (bao gồm khu phi thuế quan của Việt Nam)

7. Công văn 39/TCHQ-GSQL về việc tái xuất nguyên vật liệu nhập khẩu

CQ Ban Hành: Tổng Cục Hải Quan, ngày hiệu lực: 04/01/2023


Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số doanh nghiệp về việc thanh lý nguyên vật liệu bằng hình thức tái xuất cho khách hàng ở nước ngoài. Để đảm bảo thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


· Thủ tục hải quan: Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ) và khoản 1, khoản 2 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính) trường hợp doanh nghiệp thanh lý nguyên vật liệu nhập khẩu bằng hình thức xuất bán cho khách hàng ở nước ngoài thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục thay đổi mục đích sử dụng (đăng ký tờ khai theo mã loại hình A42), mà thực hiện thủ tục hải quan tái xuất nguyên vật liệu theo quy định.


· Mã loại hình tờ khai: Mã loại hình tờ khai xuất khẩu trong trường hợp này sử dụng mã loại hình B13 - xuất khẩu hàng đã nhập khẩu; điều kiện là hàng hóa chưa qua quá trình gia công, chế biến tại Việt Nam.


Thực hiện kiểm tra, đối chiếu: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khi thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo mã loại hình B13 thực hiện kiểm tra, đối chiếu hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa để xác định hàng hóa chưa qua quá trình gia công, chế biến để thực hiện thủ tục không thu thuế theo quy định. Trường hợp không có cơ sở để xác định hàng hóa tái xuất theo mã loại hình B13 có nguồn gốc từ nhập khẩu hoặc hàng hóa đã qua quá trình gia công, chế biến tại Việt Nam thì áp dụng chính sách thuế theo quy định và chuyển kiểm tra sau thông quan để làm rõ.


Bản tin tổng hợp tháng 1.2023
.pdf
Download PDF • 99KB


154 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page