top of page

Tác động của thỏa thuận công nghiệp xanh tới ngành công nghiệp ô tô tại Châu Âu

Các nhà sản xuất ô tô đã bày tỏ lo ngại về những rủi ro do Đạo luật giảm lạm phát của Hoa Kỳ và khả năng rò rỉ đầu tư' ra khỏi Liên minh châu Âu (EU). Ngoài ra, do sự xuất hiện của các nhà sản xuất xe điện được chính phủ Trung Quốc bảo trợ, ngày càng có nhiều thương hiệu như NIO, Xpeng, BYD, Byton và một số thương hiệu như Geely xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố châu Âu. Nếu không có sự hỗ trợ tài chính và quy định mạnh mẽ hơn cho các ngành công nghiệp non trẻ, với quy mô trợ cấp hiện có ở Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia này có thể thu hút các công nghệ xanh và tiên tiến một cách mạnh mẽ và làm lu mờ những nỗ lực của Châu Âu – từ phát triển đến sản xuất và chế tạo.


Bốn trụ cột của thỏa thuận công nghiệp xanh


Để giải quyết vấn đề này, Kế hoạch Thỏa thuận công nghiệp xanh (GDIP) đã được đưa ra, bao gồm bốn trụ cột cơ bản để Châu Âu bảo vệ ngành công nghệ xanh của mình:


1. Môi trường pháp lý có thể dự đoán và đơn giản hóa: Ủy ban Châu Âu sẽ đề xuất Đạo luật Công nghiệp Net-Zero; một khung pháp lý mới nhằm đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình cấp phép, hỗ trợ các dự án chiến lược của châu Âu và phát triển các tiêu chuẩn để mở rộng quy mô công nghệ.


2. Tiếp cận nguồn vốn nhanh hơn: Trụ cột này nhằm mục đích thúc đẩy đầu tư và tài trợ công nghệ sạch ở châu Âu bằng các quỹ công và tư, chính sách cạnh tranh và các quỹ của EU. Ủy ban Châu Âu sẽ tham khảo ý kiến của các quốc gia Thành viên về các quy tắc viện trợ của nhà nước và đề xuất Quỹ Chủ quyền Châu Âu, cũng như hướng dẫn các Quốc gia Thành viên sử dụng quỹ REPowerEU.


3. Nâng cao kỹ năng: Để theo kịp các công nghệ phát triển nhanh chóng, trụ cột này nhằm mục đích kết hợp sự phát triển của công nghệ với sự phát triển của công nhân lành nghề để sử dụng chúng. Để làm được điều này, Ủy ban Châu Âu sẽ đề xuất thành lập "Học viện Công nghiệp Net-Zero" để tổ chức các chương trình nâng cao kỹ năng cho các lĩnh vực liên quan.


4. Tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại mở và công bằng: Trụ cột cuối cùng trong GDIP là bảo vệ Thị trường chung khỏi các hoạt động thương mại không công bằng, đồng thời phát triển các Hiệp định thương mại tự do của EU và tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác của các thực thể khác nhau để thúc đẩy các sáng kiến xanh và quá trình chuyển đổi xanh.


Kế hoạch Thỏa thuận công nghiệp xanh (GDIP) đã được đưa ra, bao gồm bốn trụ cột cơ bản để Châu Âu bảo vệ ngành công nghệ xanh của mình
Kế hoạch Thỏa thuận công nghiệp xanh (GDIP) đã được đưa ra, bao gồm bốn trụ cột cơ bản để Châu Âu bảo vệ ngành công nghệ xanh của mình

Kế hoạch Thỏa thuận công nghiệp xanh (GDIP), dưới hình thức Đạo luật Công nghiệp Net-Zero, REPowerEU, Quỹ chủ quyền của EU và Khung chương trình đối phó Khủng hoảng và Chuyển đổi Tạm thời sửa đổi, có thể giúp cung cấp một bức tường thành để duy trì đầu tư vào EU. GDIP chỉ ra rằng một trong những thách thức chính đối với việc phát triển các ngành này là chi phí năng lượng cao hiện nay và khả năng tiếp cận năng lượng các-bon thấp với giá cạnh tranh là một phần quan trọng của quá trình chuyển đổi. Kế hoạch nhằm mục đích cung cấp một cấu trúc không đòi hỏi quá nhiều thủ tục hành chính quan liêu hoặc thời gian để tiếp cận nguồn tài trợ, giảm bớt gánh nặng hành chính của Khuôn khổ Khủng hoảng và Chuyển đổi Tạm thời. Kế hoạch này cũng nhằm đạt được sự gắn kết chặt chẽ giữa các sáng kiến chính sách khác của EU trong các lĩnh vực chính sách công nghiệp, khử cacbon và quyền tự chủ chiến lược, chẳng hạn như Đạo luật Nguyên liệu thô quan trọng Đạo luật Chips. Kế hoạch tìm cách hạn chế gánh nặng pháp lý được đặt lên các ngành công nghiệp chuyển đổi và tránh sao chép các yếu tố bảo hộ thương mại của Đạo luật Giảm lạm phát.


GDIP trở nên rất quan trọng trong việc giúp châu Âu đạt được các mục tiêu về môi trường và giảm phát thải cacbon đồng thời hỗ trợ cơ sở công nghiệp của mình. Ngành công nghiệp châu Âu đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc thực hiện các lộ trình khử cacbon đồng thời bảo vệ khả năng cạnh tranh toàn cầu của mình và đảm bảo việc làm cũng như sản xuất công nghiệp ở EU. ACEA cần sự lãnh đạo rõ ràng của các tổ chức châu Âu và các quốc gia thành viên để tạo ra các điều kiện khuôn khổ phù hợp.


Các nhà sản xuất ô tô châu Âu đã bày tỏ lo ngại về những rủi ro do Đạo luật giảm lạm phát của Hoa Kỳ và khả năng rò rỉ đầu tư' ra khỏi Liên minh châu Âu (EU). Ngoài ra, do sự xuất hiện của các nhà sản xuất xe điện được chính phủ Trung Quốc bảo trợ, ngày càng có nhiều thương hiệu như NIO, Xpeng, BYD, Byton và một số thương hiệu như Geely xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố châu Âu. Nếu không có sự hỗ trợ tài chính và quy định mạnh mẽ hơn cho các ngành công nghiệp non trẻ, với quy mô trợ cấp hiện có ở Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia này có thể thu hút các công nghệ xanh và tiên tiến một cách mạnh mẽ và làm lu mờ những nỗ lực của Châu Âu – từ phát triển đến sản xuất và chế tạo.


Kế hoạch Thỏa thuận công nghiệp xanh (GDIP), dưới hình thức Đạo luật Công nghiệp Net-Zero, REPowerEU, Quỹ chủ quyền của EU và Khung chương trình đối phó Khủng hoảng và Chuyển đổi Tạm thời sửa đổi, có thể giúp cung cấp một bức tường thành để duy trì đầu tư vào EU. GDIP chỉ ra rằng một trong những thách thức chính đối với việc phát triển các ngành này là chi phí năng lượng cao hiện nay và khả năng tiếp cận năng lượng các-bon thấp với giá cạnh tranh là một phần quan trọng của quá trình chuyển đổi. Kế hoạch nhằm mục đích cung cấp một cấu trúc không đòi hỏi quá nhiều thủ tục hành chính quan liêu hoặc thời gian để tiếp cận nguồn tài trợ, giảm bớt gánh nặng hành chính của Khuôn khổ Khủng hoảng và Chuyển đổi Tạm thời. Kế hoạch này cũng nhằm đạt được sự gắn kết chặt chẽ giữa các sáng kiến chính sách khác của EU trong các lĩnh vực chính sách công nghiệp, khử cacbon và quyền tự chủ chiến lược, chẳng hạn như Đạo luật Nguyên liệu thô quan trọng Đạo luật Chips. Kế hoạch tìm cách hạn chế gánh nặng pháp lý được đặt lên các ngành công nghiệp chuyển đổi và tránh sao chép các yếu tố bảo hộ thương mại của Đạo luật Giảm lạm phát.


GDIP trở nên rất quan trọng trong việc giúp châu Âu đạt được các mục tiêu về môi trường và giảm phát thải cacbon đồng thời hỗ trợ cơ sở công nghiệp của mình. Ngành công nghiệp châu Âu đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc thực hiện các lộ trình khử cacbon đồng thời bảo vệ khả năng cạnh tranh toàn cầu của mình và đảm bảo việc làm cũng như sản xuất công nghiệp ở EU. ACEA cần sự lãnh đạo rõ ràng của các tổ chức châu Âu và các quốc gia thành viên để tạo ra các điều kiện khuôn khổ phù hợp.


GDIP so với Đạo luật giảm lạm phát


Đạo luật Giảm lạm phát được mô tả là cuộc đại tu lớn nhất đối với chính sách ô tô của Hoa Kỳ trong một thế hệ nhằm thay đổi cách người Mỹ lái xe trên đường phố và tạo ra sự bùng nổ kinh tế cho các bang sản xuất phương tiện và linh kiện mới.


Đạo luật Giảm lạm phát đưa ra các ưu đãi cho người tiêu dùng xe điện (EV), bao gồm gia hạn khoản tín dụng thuế 7.500 đô la cho ô tô điện mới đến năm 2032, thêm khoản tín dụng 4.000 đô la cho các giao dịch mua xe điện đã qua sử dụng và bao gồm khoản tín dụng lên tới 40.000 đô la cho xe thương mại. Tuy nhiên, để đổi lấy những ưu đãi này, chính phủ đang yêu cầu các nhà sản xuất xe điện chuyển đổi hoạt động sản xuất và tìm nguồn cung ứng của họ để tạo ra chuỗi cung ứng mới có trụ sở tại Hoa Kỳ cho ngành, đây là một thách thức lớn đối với ngành và có nguy cơ làm trầm trọng thêm các vấn đề về nguồn cung.


Các nhà sản xuất ô tô cần phải đáp ứng các mục tiêu tích cực đòi hỏi nỗ lực phi thường, bao gồm tìm nguồn cung ứng 50% pin ở Bắc Mỹ vào năm 2024, tăng lên 100% vào năm 2029. Hơn nữa, đạo luật yêu cầu 40% khoáng chất quan trọng cần thiết cho pin đến từ các quốc gia có hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ hoặc được tái chế ở Hoa Kỳ, tăng đều đặn lên 80% vào năm 2027. Mục tiêu là giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và tạo ra chuỗi giá trị việc làm và đầu tư nội địa độc lập xung quanh xe điện. Đạo luật Giảm lạm phát yêu cầu chuyển sang sản xuất nhiều pin hơn ở Hoa Kỳ đang được tiến hành, nhưng thách thức là liệu điều đó có đủ nhanh để theo kịp nhu cầu hay không. Các yêu cầu của dự luật đối với các vật liệu quan trọng thể hiện một thách thức thậm chí còn ghê gớm hơn đối với ngành xe điện, do sự thống trị của Trung Quốc trong việc sản xuất các vật liệu chính như lithium, coban và niken.


Sự xuất h iện ngày càng dày đặc của các dòng xe điện từ Trung Quốc và Mỹ đang làm gián đoạn các chính sách và đường hướng phát triển công nghiệp xanh tại Châu Âu
Sự xuất h iện ngày càng dày đặc của các dòng xe điện từ Trung Quốc và Mỹ đang làm gián đoạn các chính sách và đường hướng phát triển công nghiệp xanh tại Châu Âu

Do đó, Đạo luật Giảm lạm phát tạo ra những thách thức đáng kể cho ngành ô tô Hoa Kỳ trong việc chuyển đổi hoạt động tìm nguồn cung ứng và sản xuất để tạo ra chuỗi cung ứng mới dựa trên Hoa Kỳ cho ngành.


Như đã đề cập ngắn gọn trong phần giới thiệu, chúng ta ở châu Âu cũng đang chứng kiến ngày càng nhiều nhà sản xuất ô tô Trung Quốc trên đường châu Âu. Giá cả và chất lượng mà các nhà sản xuất ô tô này cung cấp hiện dường như không thể đạt được bởi các nhà sản xuất ô tô lâu đời của Mỹ, Đức và Pháp. Đạt được kết quả của hàng thập kỷ chi phí sản xuất thấp kéo dài trong một sân chơi toàn cầu có nghĩa là châu Á không chỉ thu được nhiều kiến thức mà còn trang bị tất cả các phương tiện để cung cấp những phương tiện chất lượng hàng đầu với mức giá tương đương với ô tô phương Tây khiến cho các nhà sản xuất phải toát mồ hôi. Như Denzel Washington đã từng nói, “Bạn cầu một trận mưa, hãy chuẩn bị đối phó với bùn đất lầy lội.”


Sẽ cần phải có một thời gian dài hơn để chúng ta có thể nhận định được khả năng ứng dụng thực sự của cả GDIP và đạo luật Giảm lạm phát.


Tác giả bài viết: Mario van den Broek / Partner / RSM Hà Lan

Link gốc: https://www.rsm.global/insights/green-deal-industrial-plan-and-automotive-sector-impacts

-----------------------------------------------------

RSM Việt Nam là thành viên của Tập đoàn RSM Toàn Cầu - Tập đoàn kiểm toán lớn thứ 6 toàn cầu. Chúng tôi là một công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận cung cấp dịch vụ kiểm toán cho toán các công ty niêm yết, công ty đại chúng, quỹ đầu tư và công ty chứng khoán từ những ngày đầu thành lập thị trường (QĐ số 878/QĐ-UBCK). Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, thuế và tư vấn, RSM Việt Nam hiện là một trong 6 công ty kiểm toán độc lập lớn nhất Việt Nam theo công bố của Hiệp hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).


RSM Việt Nam có kinh nghiệm phong phú và đa dạng trong cung cấp các dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết thuộc nhiều ngành khác nhau trên sàn HOSE, HNX và UPCOM hơn 15 năm qua. Ngoài ra, chúng tôi cũng có nhiều thế mạnh trong việc cung cấp các dịch vụ kiểm toán nội bộ và tư vấn thương vụ M&A, quản trị rủi ro và quản trị doanh nghiệp theo chuẩn quốc tế của RSM Toàn Cầu. Với hơn 400 chuyên gia và nhân viên tại 03 văn phòng Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, chúng tôi luôn mong muốn trở thành nhà tư vấn tin cậy được lựa chọn bởi các doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường hạng trung tại Việt Nam. Thông điệp "The Power of Being Understood - Sức mạnh từ sự thấu hiểu" chính là một sự cam kết của chúng tôi dành cho khách hàng trong mỗi dự án hợp tác.23 lượt xem

留言


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page