top of page

Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15

Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội


Trước đây, theo quy định tại các Bộ Luật Lao động về làm thêm giờ, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ phải đảm bảo số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp một số ngành, nghề, công việc và trường hợp khác do Chính phủ quy định.


Dựa trên tinh thần quy định này, Tổng cục Thuế và một số cục thuế địa phương cũng ban hành các công văn hướng dẫn về chi phí làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định, bao gồm: Công văn 794/CTBNI-TTHT ngày 07/5/2021, Công văn 27001/CT-TTHT ngày 26/4/2019, Công văn 2323/TCT-CS ngày 15/6/2015. Cụ thể, quan điểm của các công văn này đều cho rằng nếu Doanh nghiệp chi trả lương làm thêm cho Người lao động vượt ngưỡng cho phép thì chi phí tương ứng sẽ không được tính vào chi phí được trừ.


Tuy nhiên, với mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (“Nghị quyết 17”).


Cụ thể:

  • Người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ trong 01 năm (Khoản 1 Điều 1);

  • Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 năm có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm trên 40 giờ nhưng không quá 60 giờ trong 01 tháng (Điều 2).

Quy định trên không áp dụng đối với một số trường hợp người lao động được nêu tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 17 và không áp dụng đối với các trường hợp tại Khoản 3 Điều 107 Bộ Luật Lao động 2019. Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 có hiệu lực từ ngày 01/4/2022, tuy nhiên Khoản 1 Điều 1 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.


Do đó, từ ngày 01/01/2022, trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ trong 01 năm. Trong trường hợp này, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 107 của Bộ luật Lao động 2019. Doanh nghiệp phát sinh chi phí làm thêm quá 200 giờ mà không được sự đồng ý của người lao động hoặc không có văn bản thông báo cho cơ quan chuyên môn về lao động; hoặc làm thê quá 300 giờ trong 01 năm sẽ bị loại khỏi chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.


Trong quá trình thực hiện các quy định tại văn bản này, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với RSM Việt Nam để được hỗ trợ.


Nghị quyết 17-2022-UBTVQH15
.pdf
Download PDF • 568KB


172 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comentários


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page