top of page

Doanh nghiệp cần lưu ý những gì về thuế và hóa đơn 2021?

Thuế và hóa đơn luôn là chủ đề được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Dưới tác động của COVID-19, năm 2021 có thể nói là một năm nở rộ của các quy định mới về thuế và hóa đơn được ban hành bởi Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan khác. Các quy định này có tác động mạnh mẽ tới quyền lợi và nghĩa vụ của các doanh nghiệp và cá nhân. Hãy cùng đội ngũ Tư vấn thuế của RSM Việt Nam điểm lại qua những dấu mốc quan trọng trong năm 2021 với các thay đổi về quy định thuế và hóa đơn.


Nội dung chính:


tu-van-thue-2021

1. Chính sách miễn, giảm thuế được áp dụng như thế nào?

Chính sách miễn, giảm thuế TNDN, thuế GTGT là gì?

Tiếp theo nghị định 114/2020/ND-CP, Nghị quyết 406/2021/NQ-CP đưa ra một loạt chính sách nhằm giảm bớt khó khăn mà doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh khác gặp phải bởi COVID-19. Theo đó, Doanh nghiệp được giảm 30% thuế TNDN phải nộp; 30% mức thuế suất/mức tỷ lệ % thuế GTGT; và miễn tiền chậm nộp. Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được miễn thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) trong quý III, IV năm 2021. Cụ thể như sau:


Giảm thuế TNDN

Quy định về giảm thuế TNDN được thực hiện trên cơ sở thừa kế các quy định về giảm 30% số thuế TNDN phải nộp đối với doanh nghiệp, tổ chức chịu ảnh hưởng của của đại dịch Covid-19. Điều kiện được hưởng giảm thuế TNDN là các doanh nghiệp có tổng doanh thu trong năm không quá 200 tỷ đồng (giống với Nghị quyết 116/2020/QH14), và bổ sung thêm điều kiện là tổng doanh thu 2021 giảm so với tổng doanh thu 2019.


Miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Miễn thuế TNCN, thuế GTGT và các loại thuế đặc biệt khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của quý III và quý IV của năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi ngành nghề, địa bàn.


Giảm thuế GTGT

Giảm thuế GTGT từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết 31 tháng 12 năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức có hàng hóa, dịch vụ thuộc một số ngành nghề kinh tế, và được thể hiện trên hóa đơn từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, trong đó:

 • Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT;

 • Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nộp thuế theo phương pháp trực tiếp, tỷ lệ trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ để tính thuế GTGT.

Miễn tiền chậm nộp

Miễn tiền chậm nộp phát sinh năm 2020 và 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuế đất đối với doanh nghiệp (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế năm 2020 được xác định theo quy định về thuế TNDN.


Những quy định trên về mặt lý thuyết tưởng chừng rất đơn giản. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, không ít doanh nghiệp và cá nhân lúng túng khi chuẩn bị hồ sơ và thậm chí không biết mình có thuộc đối tượng được áp dụng các ưu đãi trên hay không. Do đó, việc tham khảo dịch vụ tư vấn thuế của một công ty tư vấn thuế độc lập đang được xem là một trong những lựa chọn ưu tiên và thịnh hành hiện này nhằm giúp cho doanh nghiệp và cá nhân có thể có được sự hỗ trợ tin cậy và chuyên sâu về các vấn đề này.


2. Quy định về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 3 quý năm 2021

Tạm nộp thuế TNDN là gì?

Tạm nộp thuế TNDN tức là Người nộp thuế phải tự xác định số thuế TNDN tạm nộp quý (bao gồm cả tạm phân bổ số thuế TNDN cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính); và được trừ số thuế đã tạm nộp với số phải nộp theo quyết toán thuế năm.


Quy định mới về số thuế tạm nộp cho 3 quý năm 2021

Căn cứ Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, thuế TNDN là loại khai quyết toán năm. Do đó:

 • Nếu công ty thuộc diện lập báo cáo tài chính quý thì căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định về thuế để xác định số thuế TNDN tạm nộp quỹ.

 • Nếu công ty không thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy định về kế toán căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh quý và quy định về thuế để xác định số thuế TNDN tạm nộp quý.

Điểm đặc biệt và thay đổi lớn nhất trong quy định này là tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm.

Nếu người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của hạn nộp thuế TNDN quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách.


Vào tháng 10/2021, một cán bộ đại diện cho Tổng cục Thuế có phát biểu tại một hội nghị rằng do một số sai sót trong cách diễn đạt từ phía cơ quan soạn thảo và ban hành nghị định mà doanh nghiệp có cách hiểu chưa đúng về quy định và mức 75% này. Đồng thời, cán bộ này cũng cho biết Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính sẽ sớm có văn bản vào cuối tháng 10/2021 để đính chính và cải biên. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có văn bản nào đính chính về vấn đề này.


Đây là một vấn đề khiến các doanh nghiệp vô cùng đau đầu trong năm 2021, nhất là trong bối cảnh giai đoạn căng thẳng nhất của đại dịch COVID-19 trong năm nay đã đi qua, phần lớn cán bộ công nhân viên đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng dịch, các doanh nghiệp có xu hướng tăng gia sản xuất và đẩy mạnh doanh thu lợi nhuận trong 3 tháng cuối năm. Như vậy, việc có thể tạm tính và nộp đủ 75% số thuế phải nộp trong cả năm cho 3 quý đầu là một điều rất khó khăn với doanh nghiệp.


Trong trường hợp này, doanh nghiệp rất cần một đơn vị tư vấn thuế song hành và cùng doanh nghiệp xây dựng kế hoạch chi phí thuế, dòng tiền, đồng thời cập nhật với doanh nghiệp những quy định mới nhất và những hướng dẫn chi tiết từ cơ quan thuế sớm nhất có thể nhằm mục tiêu giảm thiểu nhưng chi phí và biến động thuế cho doanh nghiệp nhiều nhất có thể.


tu-van-thue-2021
Có nhiều quy định mới về hóa đơn, chứng từ mà doanh nghiệp cần chú ý

3. Những quy định mới về hóa đơn, chứng từ

Thí điểm áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành

Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định sẽ là 06 địa phương bắt đầu thí điểm áp dụng hóa đơn điện tử, kể từ 1/11/2021. Từ ngày 1/7/2022, hóa đơn điện tử chính thức được áp dụng trên cả nước.


Về việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử, bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 01ĐKTĐ/HĐĐT.


Cách viết hóa đơn khi được giảm thuế GTGT từ 01/11/2021 như thế nào?

 • Trường hợp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, khi lập hoá đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “mức thuế suất theo quy định (5% hoặc 10%) x 70%”; tiền thuế GTGT; tổng số tiền người mua phải thanh toán;

 • Trường hợp tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu, khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 30% mức tỷ lệ trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm... (số tiền) tương ứng 30% mức tỷ lệ để tính thuế GTGT.

Điều chỉnh sai sót khi lập hóa đơn theo mức thuế chưa giảm

Khoản 5 Điều 4 của Nghị định 92/2021/NĐ-CP chỉ rõ, trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT chưa được giảm, thì:

 • Người bán và người mua lập biên bản hoặc có văn bản thỏa thuận, ghi rõ sai sót

 • Người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua.

Căn cứ vào hóa đơn điền chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).


Rất nhiều Doanh nghiệp trên thực tế đã gặp khó khăn với những thay đổi này về việc xuất hóa đơn và điều chỉnh hóa đơn sai sót do thiếu sự chuẩn bị và cập nhật kịp thời.4. Dịch vụ tư vấn thuế của RSM Việt Nam

Đi cùng với sự biến động khôn lường của tình hình kinh tế, xã hội là những thay đổi chóng mặt của các quy định về thuế và các quy định có liên quan. Vì vậy, mỗi một doanh nghiệp nên tìm cho mình ít nhất một “người bạn đồng hành” là các đơn vị tư vấn thuế độc lập. Các đơn vị này sẽ góp phần giảm bớt áp lực cho doanh nghiệp về tài chính và kế toán thông qua việc mang tới các dịch vụ tư vấn thuế chuyên sâu, vụ việc, hàng kỳ v..v…và mang tới các thông báo mới nhất về bất kỳ một vấn đề thay đổi nào.


Với đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm tư vấn thuế cho rất nhiều các tập đoàn lớn nhỏ tại Việt Nam và quốc tế, RSM Việt Nam sẵn sàng cung cấp và mang tới Quý doanh nghiệp dịch vụ tư vấn thuế, hỗ trợ chuyên sâu nhằm giúp doanh nghiệp tuân thủ thuế một cách tự tin và chắc chắn hơn.


Các dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm:

 • Dịch vụ hỗ trợ quyết toán thuế TNDN năm;

 • Dịch vụ hỗ trợ thực hiện tuân thủ thuế;

 • Dịch vụ hỗ trợ rà soát quyết toán thuế TNDN năm;

 • Dịch vụ tư vấn hàng kỳ theo sự việc.


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
56 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page