top of page

Tại sao thuế cần được đưa vào các chính sách ESG?

Trước đây, thông tin liên lạc về thuế là một vấn đề bí mật giữa người nộp thuế và cơ quan thuế của họ. Tính bảo mật được coi là quan trọng vì nó khuyến khích người đóng thuế cởi mở và trung thực, đồng thời chia sẻ thông tin với cơ quan thuế có thể bao gồm thông tin kinh doanh hoặc cá nhân nhạy cảm. Có thể thừa nhận rằng, mặc dù luật thuế áp dụng như nhau cho tất cả mọi người, nhưng mỗi người đóng thuế sẽ khác nhau.Tuy nhiên, hiện nay, các tổ chức có nhiều bên liên quan hơn để xem xét, không chỉ liên quan đến thuế mà còn liên quan đến các quy định kinh doanh khác cho dù là môi trường, sức khỏe, an toàn hay chuỗi cung ứng - những phần quan trọng trong cam kết ESG của họ. Các bên liên quan này bao gồm cơ quan thuế (từ nhiều quốc gia) và các cơ quan quản lý, cổ đông khác và cộng đồng đầu tư, một loạt các bên khác có thể tương tác với công ty, chẳng hạn như nhân viên, khách hàng và nhà cung cấp.


Báo chí đưa tin và bình luận về thuế trên mạng xã hội đã phát triển đáng kể và đóng một vai trò quan trọng trong cách thông tin thuế được truyền đạt và nhận thức.


Hành trình cho đến nay

Đã đi được một đoạn đường, cụ thể

 • Giai đoạn 1 – Động thái ban đầu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nhằm hiện đại hóa hệ thống thuế thông qua phân tích xói mòn cơ sở và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS) trong những năm sau khủng hoảng tài chính toàn cầu. Điều này tập trung vào việc tăng cường công bố thông tin của người nộp thuế và các động thái ban đầu về lập kế hoạch thuế tích cực, thiên đường thuế và chia sẻ thông tin xuyên biên giới của cơ quan thuế;

 • Giai đoạn 2 - một sự thừa nhận rằng nền kinh tế kỹ thuật số đang dần tách biệt với cả hệ thống thuế toàn cầu và sự xuất hiện của một môi trường mới đòi hỏi các tổ chức phải chấp nhận trách nhiệm xã hội lớn hơn với việc lập kế hoạch thuế. Điều này được minh họa bằng dự án OECD ("BEPS 2.0"), tìm kiếm mức thuế tối thiểu và phân bổ lại lợi nhuận của các công ty toàn cầu sao cho phù hợp với gánh nặng thuế và sự hiện diện kinh tế của họ.

Báo cáo ESG nào là bắt buộc đối với thuế?

Báo cáo thuế ban đầu chỉ diễn ra bằng cách tiết lộ trong báo cáo tài chính của tổ chức (thường là chi phí thuế thu nhập, tài sản và nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán). Do sự phức tạp của thuế và cách xử lý khác nhau của các mặt hàng cho thuế và kế toán nên rất khó để nhìn thấy được một hé lộ rõ ràng.


Do đó, các quốc gia đã đưa ra các biện pháp để cung cấp thêm thông tin. Ví dụ: Vương quốc Anh yêu cầu các công ty lớn (có doanh thu trên 200 triệu bảng Anh hoặc nơi tài sản bảng cân đối kế toán vượt quá 2 tỷ bảng Anh) và các công ty thuộc các nhóm Doanh nghiệp đa quốc gia lớn ("MNE"), phải công bố chiến lược thuế của họ. Chiến lược phải bao gồm các vấn đề như cách doanh nghiệp quản lý rủi ro về thuế, thái độ của doanh nghiệp đối với việc lập kế hoạch thuế và cách doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế. Thông tin này phải được công bố và có sẵn miễn phí, do đó thông tin được công bố rộng rãi.


Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn các so sánh quốc gia - Úc:

Tại Úc, Bộ luật minh bạch về thuế ("TTC") đã được phát triển. Việc thông qua TTC là tự nguyện và nhằm bổ sung cho các biện pháp tiết lộ thuế hiện có của Úc. Ước tính có khoảng 160 tổ chức, đại diện cho khoảng 60% thu nhập chịu thuế và thuế phải nộp bởi các công ty có khả năng thuộc đối tượng của TTC, đã cam kết tuân thủ các nguyên tắc của TTC.


Mặc dù tự nguyện, Cục Thuế Úc khuyến khích các công ty vừa và lớn tuân theo TTC. TTC được thiết kế để khuyến khích sự minh bạch hơn của doanh nghiệp và để tăng cường sự hiểu biết của cộng đồng về việc tuân thủ luật thuế của doanh nghiệp đối với luật thuế của Úc (ATO). Loại thông tin được tiết lộ bao gồm


Đối chiếu lợi nhuận kế toán với chi phí thuế và số thuế thu nhập đã nộp hoặc số thuế thu nhập phải nộp;

 • Xác định sự khác biệt giữa tài liệu tạm thời và không tạm thời

 • Mức thuế suất công ty hiệu quả cho các hoạt động của Úc và toàn cầu (theo các chuẩn mực kế toán);

 • Cách tiếp cận của công ty đối với chiến lược và quản trị thuế;

 • Một bản tóm tắt đóng góp thuế cho các khoản thuế công ty đã nộp;

 • Thông tin về các giao dịch liên kết quốc tế.

Cả ở Vương quốc Anh và Úc đều có chung các nguyên tắc (có khả năng được áp dụng rộng rãi hơn):

 • Các doanh nghiệp cần xem xét không chỉ những thông tin nào được tiết lộ, mà còn cả cách nó được tiết lộ.

 • Khối lượng thông tin được yêu cầu tiết lộ sẽ tiếp tục tăng.

 • Vai trò của hội đồng quản trị và quản lý cấp cao là rất quan trọng để thiết lập "văn hóa thuế" của tổ chức và báo cáo hợp lệ về nó;

 • Chia sẻ thông tin tự nguyện cũng là một phần của quản trị thuế tốt như tuân thủ thuế

Tóm lại, báo cáo ESG và tác động của nó đối với thuế đang phát triển và không có hệ thống báo cáo thuế duy nhất nào giải thích mọi thứ về cách một tổ chức quản lý vị trí thuế của mình. Thật vậy, thuế phù hợp với cả ba khía cạnh của ESG - Môi trường, Xã hội và Quản trị.Ngày càng có nhiều yêu cầu về môi trường như Thỏa thuận Xanh của Liên minh Châu Âu ("EU"). Các khía cạnh 'Xã hội' bao gồm giao tiếp với nhân viên, hiểu vai trò của các bên khác trong chuỗi cung ứng và giải thích sự tương tác rộng rãi hơn với các cộng đồng nơi công ty hoạt động. 'Quản trị' đang có nhiều hình thức, báo cáo của hội đồng quản trị, ký kết của giám đốc điều hành cấp cao, quy tắc ứng xử, v.v. Do đó, quy định chỉ là điểm khởi đầu cho việc tiết lộ và không có khả năng giải thích đầy đủ vị trí thuế của một tổ chức.

33 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page