top of page

Bản Tin Hàng Kỳ Tháng 02 Năm 2023

1. NGHỊ ĐỊNH 91/2022/NĐ-CP BỔ SUNG THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ, NỘP THUẾ TNDN

CQ Ban hành: Chính phủ, ngày hiệu lực: 30/10/2022


Căn cứ khoản 1 Điều 1, Nghị định 91/2022/NĐ-CP quy định:


"Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời gian cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ hoặc thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế rơi vào ngày lễ, thời hạn cuối cùng sẽ chuyển sang ngày làm việc tiếp theo."

ban-tin-01
Bản Tin Hàng Kỳ Tháng 02 Năm 2023

Theo đó, tiến độ nộp thuế TNDN tạm tính cho năm 2023 như sau:

 • Thời hạn nộp tạm tính thuế TNDN quý IV/2022: Doanh nghiệp phải nộp tối thiểu 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm trước ngày 30/1/2023.

 • Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính cho quý I/2023: Năm 2023, lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/04 và Ngày Quốc tế lao động người lao động 01/05 sẽ kéo dài từ ngày 29/04/2023 đến hết ngày 03/05/2023 nên thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính quý I năm 2023 chậm nhất là ngày 04/5/2023

 • Hạn chót nộp tạm tính thuế TNDN quý II/2023: Kể từ ngày 30.7/2023 là ngày Chủ nhật trùng với ngày nghỉ hằng tuần, hạn chót nộp thuế TNDN tạm tính quý II là ngày 31/7/2023

 • Thời hạn nộp tạm tính thuế TNDN quý III/2023: Chậm nhất là ngày 30/10/2023.

 • Thời hạn nộp tạm tính thuế TNDN quý IV/2023: Doanh nghiệp phải tạm nộp tối thiểu 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm trước ngày 30/01/2024

2. DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG NĂM 2023

CQ Ban hành: Bộ Tài chính, ngày hiệu lực: Chưa có


Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT (trừ thuế GTGT ở khâu nhập khẩu) như sau:


Thời gian gia hạn nộp thuế GTGT từ tháng 01 đến tháng 6/2023 (đối với trường hợp khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II/2023 (đối với trường hợp khai thuế GTGT theo quý)


Thời gian gia hạn là 06 tháng đối với số thuế GTGT phát sinh từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2023 và quý 1 năm 2023, 05 tháng đối với số thuế GTGT phát sinh từ tháng 6/2023 và quý 2/2023. Thời hạn này được kéo dài từ ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật.


Doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện gia hạn kê khai, nộp tờ khai thuế GTGT tháng, quý mà không nộp số thuế GTGT phải nộp trên tờ khai thuế GTGT.


Thời hạn nộp thuế GTGT hàng tháng và hàng quý được mở rộng như sau:

 • Hạn chót nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 01/2023 chậm nhất là ngày 21/8/2023.

 • Hạn chót nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 2/2023 chậm nhất là ngày 20/9/2023.

 • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3/2023 chậm nhất là ngày 20/10/2023.

 • Hạn chót nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 4/2023 chậm nhất là ngày 20/11/2023.

 • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5/2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.

 • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 1/2023 chậm nhất là ngày 30/10/2023.

 • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 2/2023 chậm nhất là ngày 31/12/2023.

ban-tin-02
Bản Tin Hàng Kỳ Tháng 02 Năm 2023

3. THÔNG TƯ 20/2022/TT NHNN HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN MỘT CHIỀU TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI VÀ THANH TOÁN, CHUYỂN TIỀN ĐỐI VỚI CÁC GIAO DỊCH VÃNG LAI KHÁC CỦA NGƯỜI CƯ TRÚ LÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

CQ Ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngày hiệu lực: 15/02/2023.


Theo Thông tư 20/2022/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 30/12/2022, các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ của tổ chức bao gồm:

 • Mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, hỗ trợ theo cam kết, thỏa thuận với nước ngoài. Các nguồn tài trợ và viện trợ là từ ngân sách của chính cơ quan tài trợ.

 • Mua bán, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để bảo lãnh, hỗ trợ giảm thiểu tác động của thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh. Nguồn tài trợ, viện trợ là sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và/hoặc từ cơ quan tài trợ.

 • Mua bán và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ cho các chương trình, quỹ, dự án do trong nước và/hoặc nước ngoài thành lập các tổ chức hỗ trợ, khuyến khích phát triển trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế. Nguồn tài trợ là quỹ của chính cơ quan tài trợ. Ngoài ra, còn có trường hợp tổ chức mua và chuyển tiền ra nước ngoài để phục vụ cho các mục đích khác. Thông tư còn đề cập đến Thanh toán, chuyển tiền đối với các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân bao gồm:

 • Các khoản thanh toán, chuyển tiền liên quan đến các hoạt động: tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh, mua bán hàng hóa cho thương nhân nước ngoài làm đại lý và thuê thương nhân nước ngoài làm đại lý bán hàng nước ngoài, gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài và đặt hàng gia công ở nước ngoài, mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa tại Việt Nam liên kết với Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài, các hoạt động khác liên quan đến mua bán hàng hóa quốc tế

 • Thanh toán, chuyển tiền liên quan đến đóng bảo hiểm xã hội, đóng bảo hiểm xã hội

 • Thanh toán và chuyển các khoản tiền liên quan đến phí bảo hiểm, tái bảo hiểm, nhượng lại bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, bảo hiểm phụ trợ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc bồi thường, quyền lợi bảo hiểm

 • Thanh toán hoặc chuyển tiền theo quyết định hoặc phán quyết đã có hiệu lực pháp luật của tòa án hoặc trọng tài; hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

 • Thanh toán, chuyển khoản tiền liên quan đến tiền phạt, bồi thường thiệt hại, thương tật tài sản mà bảo hiểm chưa thanh toán.

Việc thanh toán và chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai phải được thực hiện thông qua các ngân hàng được phép.

ban-tin-03
Bản Tin Hàng Kỳ Tháng 02 Năm 2023

4. THÔNG TƯ 25/2022/TT-BTTTT VỀ XÁC ĐỊNH NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ, LINH KIỆN NHẬP KHẨU THUỘC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU VÀ TRỰC TIẾP SỬ DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, KỸ THUẬT SỐ, PHẦN MỀM

CQ Ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày hiệu lực: 15/02/2023.


Theo Thông tư 25/2022/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 31/12/2022, việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Là vật liệu, vật tư, linh kiện trực tiếp sử dụng cho sản xuất hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm phần mềm, phần cứng, điện tử quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 20/2021/TT-BTTTT; hoặc thuộc Danh mục sản phẩm số theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Căn cứ vào chính sách xây dựng và quản lý trong từng thời kỳ, Bộ Thông tin và thông tin liên lạc có trách nhiệm cập nhật và điều chỉnh danh sách cho phù hợp.

 • Không nằm trong danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, vật tư, linh kiện sử dụng trong ngành viễn thông - công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm có thể sản xuất trong nước theo quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT

5. THÔNG TƯ 18/2022/TT-BYT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 56/2017/TT-BYT QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT AN SINH XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

CQ Ban hành: Bộ Y tế, ngày hiệu lực: 15/02/2023.


Theo đó, Thông tư 18 quy định người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã qua giám định sức khỏe đủ điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được chủ động giám định lại mức suy giảm khả năng lao động nếu cần thiết.


Ngoài ra, theo thông tư, người lao động còn được Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đóng phí giám định lại trong trường hợp kết quả giám định lại đủ điều kiện tăng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.


Nếu kết quả đánh giá lại không đủ điều kiện để tăng phụ cấp, người lao động chủ động yêu cầu đánh giá lại sẽ phải chịu chi phí đánh giá.

70 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

תגובות


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page