top of page
Trang chủ /
​Dịch vụ tư vấn thuế cho thương vụ M&A

SOCIAL

  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube

​Dịch vụ tư vấn thuế cho thương vụ M&A

GIẢM THIỂU RỦI RO, TỐI ĐA HÓA LỢI ÍCH

Chúng tôi hiểu rằng có rất nhiều yếu tố và áp lực tác động lên quá trình xử trí các giao dịch phức tạp. Cho dù doanh nghiệp đang thực hiện một thương vụ mua lại, thành lập một liên minh chiến lược, huy động hoặc đầu tư vốn hay giải phóng vốn thông qua bán lại hoặc tái cấu trúc, quý vị cần có những lời khuyên đúng đắn, thiết thực và sáng tạo. Từ quá trình đánh giá trước giao dịch cho đến khi hoàn thành giao dịch rồi đến tích hợp hoặc tách sau giao dịch, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp doanh nghiệp ở mọi giai đoạn. Các chuyên gia dịch vụ tài chính doanh nghiệp và dịch vụ giao dịch của chúng tôi trong mạng lưới RSM có kiến thức về quốc gia bản địa, về thị trường và về ngành, sẽ cung cấp cho doanh nghiệp những kinh nghiệm kết hợp giữa chuyên môn kỹ thuật, thương mại và vận hành để phù hợp cho từng trường hợp riêng biệt của doanh nghiệp.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

- Thị trường vốn

- Sáp nhập và mua lại

- Thanh lý;

- Khởi tạo giao dịch

- Thẩm định về tài chính và thuế

- Xây dựng mô hình tài chính

- Định giá / thẩm định giá

​LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Giám đốc RSM chi nhánh miền Bắc - Nguyễn Thành Lâm

​Ông Nguyễn Thành Lâm

Phó Tổng Giám đốc RSM Việt Nam

P: 0988 139 090

​E: lam.nguyen@rsmhanoi.com.vn

 Quân

Ông Bùi Mạnh Quân

Trưởng phòng Thuế & Tư vấn

P: 0988 139 090

​E: quan.bui@rsmhanoi.com.vn

​DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ & HẢI QUAN

​Dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ quan hệ chính phủ

Dịch vụ thâm nhập thị trường

Dịch vụ tư vấn thuế cho thương vụ mua bán sáp nhập

Dịch vụ thuế giá trị gia tăng

Dịch vụ tư vấn thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ hỗ trợ xin cấp giấy phép

Dịch vụ tư vấn và lập chiến lược thuế.

Dịch vụ tư vấn giá chuyển nhượng

Dịch vụ hải quan và thương mại quốc tế

Dịch vụ tư vấn thuế trong lĩnh vực số

​BẢN TIN THUẾ & HẢI QUAN

bottom of page