top of page
Home /
Dịch vụ giải pháp kinh doanh thuê ngoài

SOCIAL

  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube

Dịch vụ giải pháp kinh doanh và thuê ngoài

Việc xây dựng bộ máy kế toán ổn định và đủ năng lực là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần quan tâm để đảm bảo bộ máy tổng thể được vận hành hiệu quả. Tuy nhiên trên thực tiễn, không phải lúc nào công tác kế toán của doanh nghiệp cũng được triển khai tốt, dẫn đến nhiều hệ lụy như:

 

  • Không đảm bảo tuân thủ về hệ thống sổ sách kế toán theo quy định, dẫn đến các rủi ro về phạt thuế, truy thu thuế;

 

  • Số liệu kế toán không phản ánh đúng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt ở các khoản mục trọng yếu như: doanh thu, giá vốn, phải thu, phải trả, hàng tồn kho... dẫn đến nhiều hạn chế trong công tác quản trị cũng như khó khăn trong việc lên kế hoạch tài chính cho tương lai.

 

Tình trạng nêu trên chủ yếu đến từ một số nguyên nhân chính sau:

 

  • Doanh nghiệp chỉ chú trọng vào các mục tiêu kinh doanh, bộ máy kế toán không được chú trọng xây dựng bài bản, dẫn đến thiếu quy trình, nhân lực để thực hiện đúng chức năng;

 

  • Sử dụng hệ thống kế toán riêng biệt, chỉ phục vụ cho mục đích quản trị, không tuân thủ các quy định của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), dẫn đến các rủi ro về tuân thủ;

 

  • Năng lực của nhân sự kế toán không phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, hoặc nhân sự phụ trách thay đổi nhiều, dẫn đến khó khăn trong việc hiểu và thực thi hiệu quả công tác kế toán của doanh nghiệp.

 

Thấu hiểu những vấn đề trên, bằng kinh nghiệm của một trong những công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu thị trường, RSM luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc triển khai hiệu quả công tác kế toán, nhằm vừa đảm bảo tính tuân thủ cũng như các yêu cầu quản trị, với các tiêu chuẩn bảo mật thông tin cao nhất.

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN BAO GỒM

Dịch vụ kế toán, thuế và nhân sự thuê ngoài

Dịch vụ tính lương và thuế thu nhập cá nhân

​LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nguyễn Thành Lâm

​Ông Nguyễn Thành Lâm

Phó Tổng Giám đốc RSM Việt Nam

P: 0988 139 090

​E: lam.nguyen@rsmhanoi.com.vn

Bùi Mạnh Quân

​Ông Bùi Mạnh Quân

Trưởng phòng Thuế & Tư vấn

P: 0988 139 090

​E: quan.bui@rsmhanoi.com.vn

​PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU​

bottom of page