top of page
Trang chủ /
Dịch vụ tư vấn thâm nhập thị trường

SOCIAL

 • Facebook
 • LinkedIn
 • YouTube

Dịch vụ tư vấn thâm nhập thị trường

Thâm nhập thị trường tuy mang đến nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư mới nhưng đồng thời cũng phát sinh các rủi ro tiềm ẩn. Do đó, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các nhà đầu tư thông qua việc tư vấn/cung cấp các hiểu biết về các vấn đề pháp lý, tài chính, thuế và thương mại tại Việt Nam. Chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp xuyên suốt quy trình lập chiến lược đầu tư cũng như tư vấn chuỗi các vấn đề bao gồm:

​LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nguyễn Thành Lâm

​Ông Nguyễn Thành Lâm

Phó Tổng Giám đốc RSM Việt Nam

P: 0988 139 090

​E: lam.nguyen@rsmhanoi.com.vn

Bùi Mạnh Quân

Ông Bùi Mạnh Quân

Trưởng phòng Thuế & Tư vấn

P: 0988 139 090

​E: quan.bui@rsmhanoi.com.vn

 • Tư vấn địa điểm đầu tư phù hợp với mô hình hoạt động của nhà đầu tư, từ đó tối ưu hóa các lợi ích về thị trường, chuỗi cung ứng cũng như các chính sách ưu đãi;

 • Phân tích, đánh giá các rủi ro tiềm ẩn có thể phát sinh trong môi trường thuế, pháp lý, thương mại của dự án đầu tư;

 • Tư vấn các hình thức thâm nhập thị trường phù hợp cho chủ đầu tư;

 • Tư vấn chuyên sâu về chiến lược đầu tư, cấu trúc thuế, cấu trúc pháp lý và cấu trúc hoạt động để phù hợp nhất với thực tiễn tại Việt Nam;

     Giai đoạn trước đầu tư

 • Nghiên cứu /tư vấn chuyên sâu về chiến lược đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài có nguyện vọng tham gia vào thị trường Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề liên quan đến pháp lý, thuế, thị trường, hạ tầng và các vấn đề liên quan khác.

 • Kết nối với các bên liên quan (khu công nghiệp, chuỗi cung ứng...) nhằm làm rõ tính khả thi của dự án đầu tư, giúp rút ngắn thời gian ra quyết định của chủ đầu tư.

    Giai đoạn đầu tư

 • Hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục về giấy phép như giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, hải quan, bảo hiểm và các thủ tục bắt buộc khác;

 • Tư vấn xây dựng bộ máy hoạt động, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề về nhân sự, quy chế hoạt động, quy chế tài chính và kế toán.

 • Cung cấp các dịch vụ tuân thủ về pháp lý/thuế kế toán bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ: kế toán trọn gói, tính lương, thuế TNCN và bảo hiểm, khai thuế TNDN và thuế GTGT, hoàn thuế GTGT cho giai đoạn đầu tư.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

​DICH VỤ THUẾ & HẢI QUAN

​Dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ quan hệ chính phủ

Dịch vụ thâm nhập thị trường

Dịch vụ tư vấn thuế cho thương vụ mua bán sáp nhập

Dịch vụ thuế giá trị gia tăng

Dịch vụ tư vấn thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ hỗ trợ xin cấp giấy phép

Dịch vụ tư vấn và lập chiến lược thuế.

Dịch vụ tư vấn giá chuyển nhượng

Dịch vụ hải quan và thương mại quốc tế

Dịch vụ tư vấn thuế trong lĩnh vực số

​BẢN TIN THUẾ & HẢI QUAN

bottom of page