top of page
Trang chủ /
Dịch vụ hỗ trợ xin giấy phép

SOCIAL

  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube

Dịch vụ hỗ trợ cấp giấy phép

Trong công tác tuân thủ của doanh nghiệp nói chung, ngoài các vấn đề kỹ thuật và các thủ tục hành chính, để doanh nghiệp có thể hoạt động ổn định và hợp pháp tại Việt Nam thì doanh nghiệp cần xin cấp giấy phép cho từng vấn đề cụ thể, tiêu biểu có thể kể đến như:

  • Giấy chứng nhận đầu tư;

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

  • Khai báo bảo hiểm, giấy phép lao động cho người nước ngoài;

  • Đăng ký khoản vay với Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, còn rất nhiều loại giấp phép khác cần được cấp tùy thuộc vào đặc thù hoạt động của từng doanh nghiệp tại Việt Nam.

 

Việc xin các giấy phép này thường mất thời gian, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, cũng như dẫn đến nhiều rủi ro tiềm tàng về thuế, pháp lý... bởi những nguyên nhân chính sau:

  • Sự thiếu kinh nghiệm nên đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp không chuẩn bị đầy đủ, hoặc có sai sót trong quá trình chuẩn bị hồ sơ

  • Sự phức tạp trong việc diễn giải các quy định, dẫn đến cách hiểu khác nhau giữa doanh nghiệp và cơ quan tiếp nhận hồ sơ

  • Các nguyên nhân khách quan và chủ quan khác.​

Với kinh nghiệm sâu sắc cùng quan hệ mật thiết với các cơ quan quản lý nhà nước, đội ngũ chuyên gia tư vấn hàng đầu của RSM Việt Nam luôn sẵn sàng có mặt để hỗ trợ doanh nghiệp/nhà đầu tư trong việc chuẩn bị hồ sơ cũng như làm việc với cơ quan chức năng để doanh nghiệp/nhà đầu tư có thể có được các giấy phép cần thiết trong thời gian sớm nhất, giúp doanh nghiệp yên tâm triển khai các kế hoạch kinh doanh .

​LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nguyễn Thành Lâm

​Ông Nguyễn Thành Lâm

Phó Tổng Giám đốc RSM Việt Nam

P: 0988 139 090

​E: lam.nguyen@rsmhanoi.com.vn

Bùi Mạnh Quân

Ông Bùi Mạnh Quân

Trưởng phòng Thuế & Tư vấn

P: 0988 139 090

​E: quan.bui@rsmhanoi.com.vn

​DỊCH VỤ THUẾ VÀ HẢI QUAN

​Dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ quan hệ chính phủ

Dịch vụ thâm nhập thị trường

Dịch vụ tư vấn thuế cho thương vụ mua bán sáp nhập

Dịch vụ thuế giá trị gia tăng

Dịch vụ tư vấn thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ hỗ trợ xin cấp giấy phép

Dịch vụ tư vấn và lập chiến lược thuế.

Dịch vụ tư vấn giá chuyển nhượng

Dịch vụ hải quan và thương mại quốc tế

Dịch vụ tư vấn thuế trong lĩnh vực số

​BẢN TIN THUẾ & HẢI QUAN

bottom of page