top of page
Trang chủ /
Giải thưởng và danh hiệu

SOCIAL

  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube

Những giải thưởng không chỉ đánh dấu những bước phát triển đáng tự hào của RSM, mà còn là cách để chúng tôi khẳng định vị thế của mình trong ngành. 

RSM Vietnam

Tổ chức Tư vấn M&A tiêu biểu
Diễn đàn M&A Việt Nam 2020

RSM Vietnam

Top 05 đề cử cho hạng mục Công ty tư vấn chuyển giá của năm tại Việt Nam
Giải thưởng Thuế khu vực châu Á năm 2020

tax-compliance-and-reporting-itr-asia-ta

Top 07 đề cử cho hạng mục Công ty tư vấn báo cáo và tuân thủ thuế của năm khu vực châu Á
Giải thưởng Thuế khu vực châu Á năm 2020

RSM Vietnam

Top những nhà tuyển dụng hàng dầu dành cho sự đa dạng (2020)
Forbes 2020
 

RSM Vietnam
bottom of page