top of page
Trang chủ /
Tầm nhìn - Mục tiêu - Giá trị cốt lõi

SOCIAL

  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube

Tầm nhìn của RSM Việt Nam đến năm 2030

Mục tiêu của chúng tôi

Tại RSM, chúng tôi truyền tải sự tự tin về một thế giới luôn thay đổi.

Là nguyên tắc định hướng cho mọi khía cạnh kinh doanh của RSM, từ chiến lược và giải pháp đến quản trị và các hành vi, mục tiêu của chúng tôi xác định phương pháp tiếp cận với nhân viên, khách hàng, dịch vụ và cộng đồng, đồng thời hình thành cốt lõi của RSM.

RSM Vietnam

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Là nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu cho thị trường tầm trung, tầm nhìn của chúng tôi là được biết đến trên toàn cầu về việc cung cấp các giải pháp sáng tạo, giá trị lâu dài và tự tin

MỤC ĐÍCH CỦA CHÚNG TÔI

Khơi dậy sự tự tin trong một thế giới đầy thay đổi.

CHIẾN LƯỢC CỦA CHÚNG TÔI

Tại RSM, bốn nguyên lý chính trong chiến lược giúp cho chúng tôi có thể hoàn thành được mục đích và đạt được tầm nhìn gắn với những giá trị cốt lõi của chúng tôi.

  • Truyền tải Trải Nghiệm Khách Hàng

  • Tập trung vào thị trường tầm trung

  • Trao quyền cho đội ngũ đầy tham vọng

  • Xây dựng cộng đồng phát triển RSM

​GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CHÚNG TÔI

RSM Vietnam

Tôn trọng và kiên định sự liêm chính

Chúng tôi hành động đúng đắn, đảm bảo rằng hành động quan trọng hơn lời nói.

RSM Vietnam

Thành công cùng nhau

Chúng tôi đề cao tính toàn toàn diện và tính cá nhân, đồng thời hợp tác hiệu quả nhằm xây dựng mối quan hệ bền chặt dựa trên sự thấu hiểu.

RSM Vietnam

Đổi mới hiệu quả

Chúng tôi khuyến khích đổi mới, ứng dụng kiến thức và công nghệ vào quá trình làm việc, tạo ra sự khác biệt cho khách hàng và nhân viên của chúng tôi.

RSM Vietnam

Vượt trội trong mọi hành động

Chúng tôi không ngừng tập trung vào chất lượng và nỗ lực để trở nên vượt trội trong mọi hành động của từng cá nhân và cả tập thể.

RSM Vietnam

Hành động có trách nhiệm

Chúng tôi xây dựng tương lai tốt đẹp hơn bằng cách thể hiện trách nhiệm với nhân viên, khách hàng, cộng đồng và thế giới.

bottom of page