top of page
Home

/

Lộ trình phát triển nghề nghiệp

SOCIAL

  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube
RSM Vietnam

Lộ trình phát triển nghề nghiệp tại RSM Việt Nam

Tại RSM, chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực để phát triển và coi trọng tất cả mọi người với trọng tâm là sự thăng tiến nghề nghiệp.

Để thành công trong môi trường toàn cầu ngày càng cạnh tranh cao, ngành kiểm toán, thuế và tư vấn đòi hỏi sự kết hợp của yếu tố chuyên môn vững vàng và khả năng kinh doanh/ tư vấn nhạy bén. Chúng tôi cung cấp các cơ hội đào tạo và phát triển ở từng giai đoạn sự nghiệp của bạn để giúp bạn tiến lên từng cấp độ:

Các cấp độ điển hình cho nhân viên như sau

RSM Vietnam

Năm giá trị cốt lõi của chúng tôi về sự tôn trọng, chính trực, tinh thần đồng đội, xuất sắc và trách nhiệm không chỉ là khẩu hiệu mà là nền tảng vững chắc cho mọi thứ chúng tôi làm. Chính nền tảng này đã giúp chúng tôi tạo ra một môi trường năng động, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau và là cơ sở để chúng tôi tôn vinh những ý tưởng sáng tạo cũng như giúp cho mọi người trở nên tốt hơn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CHÚNG TÔI

RSM Vietnam

Tôn trọng - Đối xử với mọi người như cách chúng ta mong được đối xử

Chúng tôi thể hiện sự tôn trong tương tác với:

» Khách hàng
» Nhân viên
» Đối tác

RSM Vietnam

Chính trực - Làm những điều đứng đắn

Chúng tôi luôn trung thành với những giá trị cốt lõi của mình:

» Trong việc đưa ra quyết định
» Trong đàm phán
» Trong truyền thông

RSM Vietnam

Tinh thần đồng đội - Hợp tác hiệu quả

Chúng tôi trau dồi sự hợp tác chân thành:

» Trong các nhóm làm việc
» Giữa các công ty thành viên
» Giữa các phòng ban

RSM Vietnam

Xuất sắc - Xuất sắc trong mọi thứ chúng tôi làm

Chúng tôi đạt được sự khác biệt thông qua:

» Những tiêu chuẩn của chúng tôi
» Cách chúng tôi vận hành
» Dịch vụ của chúng tôi

RSM Vietnam

Trách nhiệm - Xây dựng Hãng trở nên tốt hơn và phát triển con người

RSM phát triển không ngừng thông qua:

» Phát triển con người
» Xây dựng thương hiệu
» Hỗ trợ cộng đồng

Kế hoạch học tập
RSM Vietnam

Nâng cao kiến thức chuyên môn với kế hoạch học tập

Lương thưởng
RSM Vietnam

Phúc lợi của bạn tại RSM Việt Nam
 

Hòa nhập văn hóa
RSM Vietnam

Sẵn sàng hội nhập bản thân với văn hóa tại RSM Việt Nam

bottom of page