top of page

Tài chính ngân hàng bền vững năm 2024: Cách tiếp cận tích hợp rủi ro khí hậu

Trong những năm gần đây, cuộc tranh luận về các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đã đạt được động lực đáng kể trong ngành dịch vụ tài chính. Các tổ chức đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc kết hợp các rủi ro và cơ hội liên quan đến khí hậu vào hoạt động và phương pháp báo cáo của mìnhtài chính

Trong cuộc thảo luận gần đây do Jacob Elkhishin, Alex Kotsopoulos và Kareem Abu Eid chủ trì đã làm sáng tỏ động lực phát triển của tài chính bền vững. Tập trung vào ngân hàng, họ khám phá cơ hội tăng trưởng dịch vụ toàn cầu trong bối cảnh hội nhập rủi ro khí hậu.


Khám phá các dịch vụ tài chính và cơ hội ESG

Đánh giá rủi ro khí hậu là một phần thiết yếu trong chiến lược bền vững của bất kỳ tổ chức nào. Với sự tập trung ngày càng tăng vào báo cáo Quản trị và Bền vững Môi trường (ESG) cũng như khả năng tương tác của các khuôn khổ quản lý rủi ro, chẳng hạn như khuôn khổ của Lực lượng Đặc nhiệm về Công bố Tài chính liên quan đến Khí hậu (TCFD), các doanh nghiệp cần xác định, đánh giá và định lượng khí hậu- rủi ro liên quan. Điều này đặc biệt đúng đối với lĩnh vực tài chính ngân hàng, nơi các cơ quan quản lý yêu cầu tích hợp chặt chẽ các cân nhắc về rủi ro khí hậu vào các chức năng quản lý rủi ro.


ESG của RSM và các phương pháp tính toán đã phát triển phương pháp tính điểm rủi ro môi trường (E-Score) để hỗ trợ các tổ chức tài chính tích hợp định lượng rủi ro khí hậu vào hoạt động của họ. Cách tiếp cận này không chỉ phù hợp với các nhiệm vụ pháp lý mà còn giải quyết được yêu cầu rộng hơn về tính bền vững lâu dài. Bằng cách tận dụng các công cụ như phương pháp E-Score độc ​​quyền của RSM và phần mềm mô hình hóa rủi ro của chúng tôi, được gọi là DIVA, RSM đang cho phép các ngân hàng giải quyết sự phức tạp của quản lý rủi ro khí hậu một cách hiệu quả hơn.


Nghiên cứu trường hợp ngân hàng: Rủi ro khí hậu ESG và khả năng phục hồi

Minh họa ứng dụng thực tế của phương pháp tiếp cận của mình, RSM gần đây đã hoàn thành cam kết rủi ro liên quan đến khí hậu cho một ngân hàng ở khu vực MENA. Khi môi trường pháp lý toàn cầu tiếp tục phát triển để đáp ứng nhu cầu ESG hiện tại, ngân hàng phải đối mặt với áp lực pháp lý nhằm tích hợp các rủi ro liên quan đến khí hậu vào Quy trình đánh giá mức độ đủ vốn nội bộ (ICAAP) để đảm bảo có đủ vốn để giải quyết những rủi ro này ở cấp độ định lượng. RSM đã tham gia đánh giá hồ sơ rủi ro khí hậu hiện tại của ngân hàng và phát triển các chính sách và thủ tục để giúp ngân hàng giảm thiểu và giảm thiểu những rủi ro đó. Thông qua giải pháp phù hợp kết hợp phương pháp E-Score của RSM và DIVA, RSM đã hỗ trợ ngân hàng tuân thủ các yêu cầu quy định mới đồng thời nâng cao khả năng phục hồi trước các rủi ro liên quan đến khí hậu.


ESG và tác động đến thị trường tài chính

Trường hợp này nêu bật sự gia tăng toàn cầu về các yêu cầu công bố rủi ro khí hậu và tác động của chúng đối với các tổ chức tài chính. Từ các nhiệm vụ trực tiếp nhắm vào các ngân hàng và công ty bảo hiểm đến các quy định rộng hơn ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực tài chính, bối cảnh pháp lý đang phát triển nhanh chóng. Nhận thức được mối liên kết giữa thị trường tài chính với các yếu tố môi trường, các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cao hơn. Điều này được thể hiện rõ trong việc xây dựng luật công bố thông tin liên quan đến khí hậu trong khu vực, chẳng hạn như Quy định công bố thông tin tài chính bền vững (SFDR) ở EU, Nguyên tắc phân loại tài chính bền vững của Singapore-Châu Á và các yêu cầu công bố thông tin liên quan đến khí hậu được SEC đề xuất ở Hoa Kỳ.


Trọng tâm trong cách tiếp cận của RSM không chỉ là đánh giá rủi ro mà còn chủ động giảm thiểu rủi ro. Thông qua phương pháp E-Score và DIVA của chúng tôi, RSM hỗ trợ các công ty chuyển đổi danh mục tài sản của họ sang các ngành ít rủi ro khí hậu hơn. Bằng cách định lượng tác động của các biện pháp đó, RSM trao quyền cho các tổ chức tài chính đưa ra các quyết định sáng suốt phù hợp với cả sự thận trọng tài chính và quản lý môi trường.


Ngoài việc tích hợp rủi ro khí hậu, RSM còn cung cấp một loạt dịch vụ ESG, mỗi dịch vụ có thể được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu riêng của các tổ chức tài chính trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng ngày nay:


  • Đánh giá RSM ESG Maturity 360֯: So sánh với các công ty ngang hàng trong khu vực và toàn cầu và đánh giá trạng thái hiện tại với các tiêu chuẩn toàn cầu (chẳng hạn như GRI, TCFD, SASB, SDG, v.v.), thiết lập đường cơ sở cho hành trình ESG của tổ chức và đánh giá sự chuẩn bị của tổ chức trước ESG rủi ro và cơ hội.

  • Khung chiến lược ESG: Tạo chiến lược dài hạn để lèo lái tổ chức vượt qua môi trường chính sách và rủi ro không chắc chắn, đồng thời điều chỉnh hoạt động của tổ chức theo các nguyên tắc ESG để đảm bảo sự chuẩn bị tốt hơn trước các rủi ro.

  • Khung tài chính bền vững: Điều chỉnh các chính sách và tính năng sản phẩm với các hướng dẫn tài chính bền vững do liên minh Thị trường vốn quốc tế (ICMA) và Hiệp hội thương mại và cho vay (LSTA) cung cấp, đánh giá danh mục sản phẩm hiện có và cung cấp các sản phẩm và công cụ liên kết ESG cho khách hàng.

  • Báo cáo ESG và Phát triển bền vững: Truyền đạt hành trình ESG của công ty với các bên liên quan, phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu (chẳng hạn như GRI, TCFD, SDG, v.v.), giới thiệu những thành tựu với khách hàng và đối tác tiềm năng, đồng thời định vị tổ chức là công ty dẫn đầu ngành về các phương pháp thực hành tốt nhất.

  • Xây dựng năng lực: Tạo ra năng lực cho lực lượng lao động để quản lý các vấn đề, rủi ro và cơ hội ESG, nâng cao năng lực có mục tiêu cho nhân sự trong các bộ phận chịu trách nhiệm về các vấn đề cụ thể và chuẩn bị cho những thay đổi về quy định.


Cách bạn có thể giúp khách hàng sử dụng dịch vụ tài chính và ngân hàng của mình

Phương pháp tích hợp rủi ro khí hậu của RSM thể hiện một bước quan trọng hướng tới việc thúc đẩy các hoạt động tài chính bền vững trong lĩnh vực ngân hàng. Bằng cách kết hợp các phương pháp đánh giá rủi ro mạnh mẽ với các chiến lược giảm thiểu chủ động, RSM trang bị cho các tổ chức tài chính khả năng điều hướng mối tương tác phức tạp giữa rủi ro khí hậu và ổn định tài chính. Khi áp lực pháp lý ngày càng tăng và kỳ vọng của các bên liên quan ngày càng tăng, việc áp dụng các nguyên tắc tài chính bền vững không chỉ trở thành mệnh lệnh pháp lý mà còn là mệnh lệnh chiến lược để tồn tại lâu dài trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.


RSM sẵn sàng hỗ trợ các tổ chức tài chính trong nỗ lực ESG của họ. Với bề dày kinh nghiệm và bộ dịch vụ mạnh mẽ, RSM sẵn sàng hướng dẫn các ngân hàng hướng tới một tương lai bền vững và linh hoạt hơn.

0 lượt xem

Comments


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ RSM VIỆT NAM

Bạn mong muốn nhận được tư vấn của đội ngũ chuyên gia RSM Việt Nam, vui lòng gửi câu hỏi tại đây

Gửi thông tin đăng ký thành công. RSM sẽ liên hệ tư vấn cho bạn!

bottom of page